viskan ordlista

Svenska Akademin har sin, vi har vår.

Sanasto aakkosjärjestyksessä

A-MB2B:

Business to business, eli yritysten välinen kaupankäynti. Synonyymeina käytetään myös termejä tukkukauppa ja yrityskauppa.Big Data:

Big Dataan viitataan konseptina, jossa kaikki tieto tallennetaan tietokantaan, (yleensä NoSQL-tietokanta) ja tätä dataa käytetään raportointiin, analyyseihin ja statistiikan luontiin. Datasta saadun tiedon pohjalta voidaan suorittaa entistä tehokkaampia toimnepiteitä, kuten kohdennettuja suosituksia tai mainontaa tai ennustaa käytömalleja.CMS:

Sisällönhallintaohjelmisto, eli CMS (lyhenne sanoista Content Management System) on se tyärkeä työkalu, jolla muokataan verkkokauppasivustoa ja päivitetään sisältöä. CMS:llä yleensä julkaistaan esim. tekstejä, kuvia ja videota.CPC (Cost per Click):

Hinnoittelumalli, jota käytetään esim. Google Ads-mainonnassa. CPC-mallissa näytettävistä mainoksista maksetaan vasta siinä vaiheessa, kun niitä klikataan. Hinta on klikkikohtainen ja voi yleensä vaihdella esim. mainoksen laatupisteiden, hakusanan suosion ja muiden muuttujien mukaan.CTA:

CTA, eli Call To Action on toimintakehoite. Selvemmin sanottuna, CTA on yleensä se asia, johon asiakasta verkkokaupassa kulloinkin ohjataan, kuten tuotteen lisääminen ostoskoriin.


Joskus voi olla hyvä tarjota erikseen ensisijainen CTA ja sen lisäksi toissijainen, joissa tärkein on tuotteen lisääminen ostoskoriin ja toissijainen esim. lisätietojen lukeminen tuotteesta.


Yleensä etenemään valmiit asiakkaat ohjataan ensisijaiseen CTA:han ja ne, jotka vielä kaipaavat vahvistusta, ohjataan toissijaiseen. Graafisen ilmeen tulisi tukea näitä ohjauksia ja yleensä ensisijainen CTA kiinnittää sivula huomion tehokkaimmin.


Nyrkkisääntönä voi tarkastaa CTA:n sumentamalla katsettaan: Kun kaikki on sumeaa, pitäisi silti pystyä erottamaan selkeästi, missä on ensisijainen CTA.CXM:

Customer Experience Management eli CXM on kollektiivinen nimitys eri strategioille, tekniikoille ja järjestelmillä, jotka keskittyvät asiakaskokemukseen ja asiakkaan interaktioon yrityksen kanssa. CXM-termiin liitty yleensä CMS ja sosiaalinen media ja markkinointiautomaatiot, mutta yleensä myös palvelupuoli kuten asiakaspalvelu.


Verkkokaupassa asiakaskokemusta on perinteisesti optimoitu sivuston puolella, mutta toimitusketjun hallinta kasvattaa merkitystään jatkuvasti ja logistiikassa tullaan näkemään suurta asiakaskokemuksen kehitystä lähitulevaisuudessa.D2C / DTC: 

Direct to consumer eli suoraan kuluttajalle. Tuotemerkki myy tuotteitaan suoraan loppukuluttajalle, ilman välikäsiä.GDPR:

General Data Protection Regulation eli GDPR on EU:n tietosuojadirektiivi, tehtävänään suojella EU:n kansalaisia ja säännöstellä heidän henkilötietojen käsittelyä. Yhtenä päämotiiveista GDPR:ssä on tarjota kuluttajille paremmat oikeudet heitä koskeviin henkilötietoihin. Tämä EU-direktiivi astui voimaan 25.5.2018.Google Ads:

Googlen mainostyökalu, joka tarjoaa mainoksia hakutulosten yhteydessä. Mainostaja voi vaikuttaa siihen, minkä hakusanojen tulosten yhteydessä mainoksia näytetään ja maksaa mainoksista yleensä klikkipersuteisesti (CPC). Taitavasti käytettynä, Google Ads on erittäin tehokas myynnin kasvatuskanava hyvällä tuottosuhteella.Google Analytics:

Googlen tarjoama ilmainen analyysityökalu, joka tarjoaa kattavasti tietoa verkkokaupan tai verkkosivuston kävijöistä. Google Analytics on vakiinnuttanut asemansa verkkokauppojen apuna tarjoten kattavasti statistiikkaa mm. konversioasteesta, kävijöiden käytöksestä ja liikenteen hankintakanavien tehokkuudesta.Google Merchant Center:

Googlen työkalu Google Shoppingin käyttämien tuotetietojen käsittelyyn.Google Shopping:

Googlen tuotemainostyökalu, joka näyttää verkkokauppatuotteiden mainoksia orgaanisten hakutulosten yhteydessä, sekä erillisessä ostosportaalissa. Google Shopping vaatii tuotefeedin toimittamisen Google Merchant Centeriin ja kampanjan luonnin Google Adsiin.


Google Shopping on ollut yksi mekriittävimpiä verkkokauppojen kasvun lähteitä vuosien 2019-2021 aikana Viskanin asiakkaiden parissa ja on vakiinnuttanut asemansa nopeasti verkkokauppojen tärkeänä myyntikanavana.


Headless:

Headless-termillä tarkoitetaan alustaa, jossa on toiminnot ja logiikka verkkokaupan hallintaan, mutta ilman julkaisujärjestelmää. Toisin sanoen, headless on verkkokaupan backend-järjestelmä, joka on liitettävissä eri julkaisujärjestelmiin esim. hyvin kehitetyn API:n avulla.Hosting:

Hosting, eli ylläpito on palvelu, jonka tarjoaja ylläpitää teknistä ympäristöä ja vastaa sen toiminnasta. Tähän ympäristöön yleensä kuuluu palvelimet ja niiden hallintaan liittyvät toiminnot, sekä muut vastaavat tekniset taustajärjestelmät, joiden avulla asiakas voi keskittyä liiketoimintaansa ja jättää tekniset ongelmat asiantuntijoiden hoidettavaksi.Markkinointiautomaatio:

Markkinointiautomaatio on järjestelmä, joka toteuttaa markkinointitoimenpiteitä automaattisesti, pohjautuen asiakkaan digitaaliseen jalanjälkeen. Automatisoituja toimenpiteitä voivat olla esim. tuote-ehdotukset aiempien ostosten pohjalta tai yksilöidyt edut uskollisille asiakkaille.Mobile First:

Mobiili edellä, eli Mobile First, on tapa rakentaa responsiivisia verkkokauppoja tai -sivustoja lähtökohtaisesti älypuhelimille. Yleensä design toteutetaan aluksi yksinkertaisena ja puhelimen näytölle sopivana ja siitä aletaan sovittaa desktopille ja lisätä toimintoja.


Sen lisäksi, että Mobile First on hyvä keino rakentaa verkkokauppa mobiiliasiakkaita palvelevaksi, se myös ohjaa ajattelemaan sivustoa uusilla tavoilla ja hieman kriittisemmin: Kun puhelimen näytöllä tilaa on desktopia vähemmän, on sisältöä karvittava ja priorisoitava.


Fokus siihen, mikä on oikeasti tärkeää ja toissijaiset asiat voidaan jättää pois.


N-Ö


NoSQL:

Yleinen termi tietokannoille, jotka eivät ole perinteisiä SQL-kantoja. NoSQL-kannat ovat yleensä rakennettu keskittyen suorituskykyyn, skaalautuvuuteen, sekä big>

Omnichannel / Multichannel:

Siinä, missä multichannel on myyntiä useissa eir kanavissa, omnichannelilla tarkoitetaan kanavien yhdistämistä keskenään, mahdollistaen asiakkaan liikkumisen eri kanavien välillä omilla ehdoillaan. 


Omnichannel-konsepteja ovat mm. nouto myymälästä, myyntiterminaalit, kuten tkosketusnäyttöpisteet myymälässä, Endless Aisles-malli, jossa tarjotaan koko valikoimaa myymälässä verkkokaupan välityksellä, sekä mahdollisuus asiakkaalle selata verkkokaupassa esim. lähimyymälänsä valikoimaa ja rajata ostoksensa sinne.


OMS (Order Management System):

Verkkokaupan tilausmäärien kasvaessa, tilaushallinnasta tulee entistä tärkeämpi osa yrityksen arkea. OMS:n erottaa WMS(Warehouse Management System, eli varastohallinta):stä tilausten käsittelyn lisäksi laajempi asiakasnäkökulma: OMS hallinnoi myös asiakaskommunikointia, sekä kampanjoita, kun taas WMS keskittyy varastossa suoritettaviin prosesseihin, kuten pick & pack.


Onlinemarkkinointi:

Online-markkinointi on tuotteiden tai palveluiden markkinointia digitaalisten kanavien ja alustojen avulla. Markkkinointitoimenpitetet sosiaalisessa mediassa, sähköpostikampanjoissa, sekä SEO ja SEM ovat osa digitaalista/online markkinointia.


Responsiivinen Design:

Responsiivinen muotoilu on verkkosivujen rakentamisen tapa, jolla saadaan sivusto toimimaan eri päätelaitteilla: desktopilla, puhelimilla ja tableteilla. Responsiivisilla verkkosivuilla elementit skaalautuvat näytön resoluution mukaan, ja tämän ansiosta ei tarvitse ylläpitää erillisiä sivustoja puehlimille, desktopille ja tableteillle.


Retargeting:

Besökare som har visat ett intresse för en viss produkt genom att ha tittat på den eller lagt den i kundkorgen är värdefulla men lättflyktiga. Retargeting är ett sätt att nå de personerna, i webbutiken eller genom annonser på andra sajter, för att återuppväcka och bibehålla dess intresse genom riktad marknadsföring eller erbjudanden kring de produkterna.


ROI:

Return on Investment, d.v.s. avkastning på investering. ROI är ett nyckeltal som används för att mäta och utvärdera värdet av investeringen och räknas ut genom att dividera nettovinsten med kostnaden för investeringen.


SEO:

Sökmotoroptimering eller Search Engine Optimization innebär att bygga informationsstrukturen och utforma texter på ett sätt som gör att sökmotorerna lätt kan hitta och värdera informationen, samt att kontinuerligt utvärdera resultaten.


SEM:

Search Engine Marketing. Till skillnad från SEO, handlar SEM om att man betalar för att synas i ett sökresultat. Google Ads är den form man vanligen associerar SEM med, där man väljer vilka sökord man vill synas under och betalar för de klick som görs på annonsen.


SLA (Service Level Agreement):

En del av ett avtal som reglerar vad leverantören lovar av en tjänst. Löften kan t ex gälla säkerhet, tillgänglighet, tillhandahållande av statistik eller hur många kunder ett e-handelssystem kan hantera.


Social proofing:

Handlar om att dra nytta av kunders sociala status och förtroendekapital inom deras bekantskapskretser för att öka tilltron till sitt eget varumärke och dess värde. Bäst effekt får man ofta om man kan skapa en symbios, där ens varumärkes status samtidigt ökar kundens sociala status.


Social Shopping:

Handlar om att kombinera shopping och e-handel via sociala medier, där vänner blir en del shoppingprocessen. Exempel på detta är när nöjda kunder delar med sig av inköp och favoriter; vänner och följare inspireras, vilket genererar ytterligare köp. Shoppingfunktioner direkt i sociala medier är en del av social shopping. Viskan Social Media Shopping är en tilläggsmodul där möjligheterna med Social Shopping tas tillvara.


SMO:

Optimering för sociala medier eller Social Media Optimization innebär att man använder, mäter och kontinuerligt utvärderar effekter och synergi mellan olika sociala medier för att öka bygga sitt varumärke och öka trafik till sin webbutik.


SQL (Structured Query Language):

Standardisoitu ohjelmointikieli tiedon käsittelyyn tietokannoissa.


UGC (User Generated Content):

UGC, eli käyttäjien tuottama sisältö on yleensä digitiaalisessa kanavassa käyttäjän luomaa sisältöä, normaalisti sosiaalisessa mediassa. Viskanin Social Media Shopping-moduli hyödyntää UGC:tä tuomalla tätä sisältöä verkkokauppaan automatisoidusti ja yhdistämällä niitä olennaisiin tuotteisiin verkkokaupassa.


Viskan ETM:

Ecommerce Transaction Management-system är IT-system som syftar till att effektivisera flöden för e-handel, omnikanal och andra typer av digital handel. Dessa flöden innefattar bl.a. logistikjedjan, produkt- och mediahantering, integrationer och kundtjänst. Behovet av ett ETM-system är särskillt viktigt vid stora volymer och vid lösningar där flera olika system behöver kommunicera med varandra, t.ex. omnikanallösningar.


Viskan Online Growth Team:

Viskans avdelning inom Customer Success Management, som jobbar proaktivt med våra kunder för att hjälpa dem att utveckla sina affärer online och uppnå ökad tillväxt och lönsamhet.


Viskan Streamline:

Viskans frontendsystem. Är en module för headless (decoupled) lösning för drag-and-drop hantering av allt synligt innehåll i en webshop.