viskan ordlista

Svenska Akademin har sin, vi har vår.

Sanasto aakkosjärjestyksessä

A-MB2B:

Business to business, eli yritysten välinen kaupankäynti. Synonyymeina käytetään myös termejä tukkukauppa ja yrityskauppa.


Big Data:

Big Dataan viitataan konseptina, jossa kaikki tieto tallennetaan tietokantaan, (yleensä NoSQL-tietokanta) ja tätä dataa käytetään raportointiin, analyyseihin ja statistiikan luontiin. Datasta saadun tiedon pohjalta voidaan suorittaa entistä tehokkaampia toimnepiteitä, kuten kohdennettuja suosituksia tai mainontaa tai ennustaa käytömalleja.


CMS:

Sisällönhallintaohjelmisto, eli CMS (lyhenne sanoista Content Management System) on se tärkeä työkalu, jolla muokataan verkkokauppasivustoa ja päivitetään sisältöä. CMS:llä yleensä julkaistaan esim. tekstejä, kuvia ja videota.


CPC (Cost per Click):

Hinnoittelumalli, jota käytetään esim. Google Ads-mainonnassa. CPC-mallissa näytettävistä mainoksista maksetaan vasta siinä vaiheessa, kun niitä klikataan. Hinta on klikkikohtainen ja voi yleensä vaihdella esim. mainoksen laatupisteiden, hakusanan suosion ja muiden muuttujien mukaan.


CTA:

CTA, eli Call To Action on toimintakehoite. Selvemmin sanottuna, CTA on yleensä se asia, johon asiakasta verkkokaupassa kulloinkin ohjataan, kuten tuotteen lisääminen ostoskoriin.


Joskus voi olla hyvä tarjota erikseen ensisijainen CTA ja sen lisäksi toissijainen, joissa tärkein on tuotteen lisääminen ostoskoriin ja toissijainen esim. lisätietojen lukeminen tuotteesta.


Yleensä etenemään valmiit asiakkaat ohjataan ensisijaiseen CTA:han ja ne, jotka vielä kaipaavat vahvistusta, ohjataan toissijaiseen. Graafisen ilmeen tulisi tukea näitä ohjauksia ja yleensä ensisijainen CTA kiinnittää sivulla huomion tehokkaimmin.


Nyrkkisääntönä voi tarkastaa CTA:n sumentamalla katsettaan: Kun kaikki on sumeaa, pitäisi silti pystyä erottamaan selkeästi, missä on ensisijainen CTA.


CXM:

Customer Experience Management eli CXM on kollektiivinen nimitys eri strategioille, tekniikoille ja järjestelmille, jotka keskittyvät asiakaskokemukseen ja asiakkaan interaktioon yrityksen kanssa. CXM-termiin liittyy yleensä CMS ja sosiaalinen media ja markkinointiautomaatiot, mutta yleensä myös palvelupuoli kuten asiakaspalvelu.


Verkkokaupassa asiakaskokemusta on perinteisesti optimoitu sivuston puolella, mutta toimitusketjun hallinta kasvattaa merkitystään jatkuvasti ja logistiikassa tullaan näkemään suurta asiakaskokemuksen kehitystä lähitulevaisuudessa.


D2C / DTC: 

Direct to consumer eli suoraan kuluttajalle. Tuotemerkki myy tuotteitaan suoraan loppukuluttajalle, ilman välikäsiä.


GDPR:

General Data Protection Regulation eli GDPR on EU:n tietosuojadirektiivi, tehtävänään suojella EU:n kansalaisia ja säännöstellä heidän henkilötietojen käsittelyä. Yhtenä päämotiiveista GDPR:ssä on tarjota kuluttajille paremmat oikeudet heitä koskeviin henkilötietoihin. Tämä EU-direktiivi astui voimaan 25.5.2018.


Google Ads:

Googlen mainostyökalu, joka tarjoaa mainoksia hakutulosten yhteydessä. Mainostaja voi vaikuttaa siihen, minkä hakusanojen tulosten yhteydessä mainoksia näytetään ja maksaa mainoksista yleensä klikkiperusteisesti (CPC). Taitavasti käytettynä, Google Ads on erittäin tehokas myynnin kasvatuskanava hyvällä tuottosuhteella.


Google Analytics:

Googlen tarjoama ilmainen analyysityökalu, joka tarjoaa kattavasti tietoa verkkokaupan tai verkkosivuston kävijöistä. Google Analytics on vakiinnuttanut asemansa verkkokauppojen apuna tarjoten kattavasti statistiikkaa mm. konversioasteesta, kävijöiden käytöksestä ja liikenteen hankintakanavien tehokkuudesta.


Google Merchant Center:

Googlen työkalu Google Shoppingin käyttämien tuotetietojen käsittelyyn.


Google Shopping:

Googlen tuotemainostyökalu, joka näyttää verkkokauppatuotteiden mainoksia orgaanisten hakutulosten yhteydessä, sekä erillisessä ostosportaalissa. Google Shopping vaatii tuotefeedin toimittamisen Google Merchant Centeriin ja kampanjan luonnin Google Adsiin.


Google Shopping on ollut yksi merkittävimpiä verkkokauppojen kasvun lähteitä vuosien 2019-2021 aikana Viskanin asiakkaiden parissa ja on vakiinnuttanut asemansa nopeasti verkkokauppojen tärkeänä myyntikanavana.


Headless:

Headless-termillä tarkoitetaan alustaa, jossa on toiminnot ja logiikka verkkokaupan hallintaan, mutta ilman julkaisujärjestelmää. Toisin sanoen, headless on verkkokaupan backend-järjestelmä, joka on liitettävissä eri julkaisujärjestelmiin esim. hyvin kehitetyn API:n avulla.


Hosting:

Hosting, eli ylläpito on palvelu, jonka tarjoaja ylläpitää teknistä ympäristöä ja vastaa sen toiminnasta. Tähän ympäristöön yleensä kuuluu palvelimet ja niiden hallintaan liittyvät toiminnot, sekä muut vastaavat tekniset taustajärjestelmät, joiden avulla asiakas voi keskittyä liiketoimintaansa ja jättää tekniset ongelmat asiantuntijoiden hoidettavaksi.


Markkinointiautomaatio:

Markkinointiautomaatio on järjestelmä, joka toteuttaa markkinointitoimenpiteitä automaattisesti, pohjautuen asiakkaan digitaaliseen jalanjälkeen. Automatisoituja toimenpiteitä voivat olla esim. tuote-ehdotukset aiempien ostosten pohjalta tai yksilöidyt edut uskollisille asiakkaille.


Mobile First:

Mobiili edellä, eli Mobile First, on tapa rakentaa responsiivisia verkkokauppoja tai -sivustoja lähtökohtaisesti älypuhelimille. Yleensä design toteutetaan aluksi yksinkertaisena ja puhelimen näytölle sopivana ja siitä aletaan sovittaa desktopille ja lisätä toimintoja.


Sen lisäksi, että Mobile First on hyvä keino rakentaa verkkokauppa mobiiliasiakkaita palvelevaksi, se myös ohjaa ajattelemaan sivustoa uusilla tavoilla ja hieman kriittisemmin: Kun puhelimen näytöllä tilaa on desktopia vähemmän, on sisältöä karsittava ja priorisoitava.


Fokus siihen, mikä on oikeasti tärkeää ja toissijaiset asiat voidaan jättää pois.


N-Ö


NoSQL:

Yleinen termi tietokannoille, jotka eivät ole perinteisiä SQL-kantoja. NoSQL-kannat ovat yleensä rakennettu keskittyen suorituskykyyn, skaalautuvuuteen, sekä big>

Omnichannel / Multichannel:

Siinä, missä multichannel on myyntiä useissa eri kanavissa, omnichannelilla tarkoitetaan kanavien yhdistämistä keskenään, mahdollistaen asiakkaan liikkumisen eri kanavien välillä omilla ehdoillaan. 


Omnichannel-konsepteja ovat mm. nouto myymälästä, myyntiterminaalit, kuten kosketusnäyttöpisteet myymälässä, Endless Aisles-malli, jossa tarjotaan koko valikoimaa myymälässä verkkokaupan välityksellä, sekä mahdollisuus asiakkaalle selata verkkokaupassa esim. lähimyymälänsä valikoimaa ja rajata ostoksensa sinne.


OMS (Order Management System):

Verkkokaupan tilausmäärien kasvaessa, tilaushallinnasta tulee entistä tärkeämpi osa yrityksen arkea. OMS:n erottaa WMS(Warehouse Management System, eli varastohallinta):stä tilausten käsittelyn lisäksi laajempi asiakasnäkökulma: OMS hallinnoi myös asiakaskommunikointia, sekä kampanjoita, kun taas WMS keskittyy varastossa suoritettaviin prosesseihin, kuten pick & pack.


Onlinemarkkinointi:

Online-markkinointi on tuotteiden tai palveluiden markkinointia digitaalisten kanavien ja alustojen avulla. Markkkinointitoimenpitetet sosiaalisessa mediassa, sähköpostikampanjoissa, sekä SEO ja SEM ovat osa digitaalista/online markkinointia.


Responsiivinen Design:

Responsiivinen muotoilu on verkkosivujen rakentamisen tapa, jolla saadaan sivusto toimimaan eri päätelaitteilla: desktopilla, puhelimilla ja tableteilla. Responsiivisilla verkkosivuilla elementit skaalautuvat näytön resoluution mukaan, ja tämän ansiosta ei tarvitse ylläpitää erillisiä sivustoja puhelimille, desktopille ja tableteille.


ROI:

Return on Investment, eli sijoitetun pääoman tuotto. ROI on sijoituksen arvoa mittaava tunnusluku, jota käytetään paljon esim. maksetussa online-mainonnassa. ROI lasketaan jakamalla nettotuotto investointikustannuksella.


SEO:

Search Engine Optimization eli hakukoneoptimointi tarkoittaa toimenpiteitä, joilla helpotetaan sivustoa nousemaan paremmille sijoille hakukoneiden tuloksissa. Hakukoneoptimointiin liittyviä toimenpiteitä voivat olla esim. verkkokaupan rakenteen muokkaaminen niin, että hakukoneiden on helpompi löytää etsimänsä sivustolta, tai tietyn tyyppisten termien painottaminen tekstisisällöissä.


SEM:

Search Engine Marketing, eli hakukonemarkkinointi. Toisin kuten SEO:ssa, hakukonemarkkinoinnissa on kyse maksetusta näkyvyydestä hakutuloksissa. Google Ads on yleisimpiä SEM-kanavia, jossa valitaan avainsanat joiden hakutuloksissa halutaan näkyä omalla mainoksella ja maksetaan tämän mainoksen klikeistä.


SLA (Service Level Agreement):

Osa palveluntuottajan kanssa tehtävää sopimusta, joka määrittelee palveluntuottajan takaaman palvelutason. Tämä palvelutaso voi koskea esim. tietoturvaa, saatavuutta tai esim. verkkokauppasivuston käsittelemää rasitusmäärää. Hyvässä verkkokaupan SLA:ssa on ainakin uptime, eli luvattu verkkokauppasivuston käytettävyysaika, sekä toimenpiteet joita suoritetaan mahdollisissa ongelmatilanteissa.


Uutiskirje

Ite Wiki

Viskan Oy Ab Keskuskatu 3a 00100 Helsinki +358 20 735 3410 info@viskan.fi