Viskan WMS

Viskan WMS

1040
Warehouse management system
SEK 1

I Viskan ETM finns ett heltäckande WMS system specialiserat på plock o pack av många men små plockorder, d v s typiskt e-handelsplock. WMS kan köras via handdator eller annan trådlös hårdvara såsom surfplatta likväl traditionellt via pappersutskrifter. Den typiska uppsättningen är att mängdplock, d v s många order samtidigt, sker mot plockvagnar med ett flertal fack. De fysiska lagerplatserna registreras i Viskan ETM och kan hantera unika kartonger och pallar förutom styck.

Viskan ETM hanterar också tullat och otullat saldo och har, om en online lösning används, fullständig spårbarhet på alla rörelser och eventuella avvikelser som sker på lagret. Då distanshandel normalt genererar stora volymer returer så är returhanteringen väl utbyggd i Viskan ETM.

DROPSHIPPING OCH CROSSDOCKING

Tack vare att Viskan ETM hanterar hela flödet från order till inköp och leverans så öppnar det upp möjligheter att använda sig av intressanta inköps och logistiklösningar såsom t ex dropshipping och crossdocking. Med dropshipping kan slutkonsumenten beställa en vara på er sajt men ordern expedieras av er leverantör utan någon integration mellan systemen krävs. Leverantören använder sig av ett webbaserat gränssnitt till Viskan ETM för att expediera ”sina” konsumentorder. På så sätt kan utbudet bräddas utan att kapital behöver bindas i lager.

Med crossdocking så får era leverantörer automatiskt inköpsorder sända till sig av Viskan ETM baserat på lagda konsumentorder. Leverantören levererar varorna till ert lager där de med hjälp av Viskan ETM packas samman och skickas till slutkonsument. Med crossdocking behöver inte alla produkter finnas tillgängliga på ert lager men kan fortfarande säljas.