Kestotilauksen konseptit: Räätälöity kestotilaus

Tailored subscription, eli räätälöity kestotilaus on monipuolinen ja tehokas kestotilausmalli. Tällä konseptilla monet lisäravinneyritykset ovat kasvattaneet tilausvolyymejaan nopeasti ja pitkäkestoisesti.

Räätälöity kestotilaus on samalla haastava ja erittäin tuottoisa kestotilausmalli, jolla useat lisäravinneyritykset, kuten VitaePro ja Suomen Terveysravinto, ovat kasvattaneet myyntiään tehokkaasti.

Tämä kestotilausmalli perustuu paljon A/B-testaukseen ja siihen ideaan, että koko kestotilauksen elinkaari on suunniteltu etukäteen jo ennen kuin asiakas aloittaa.

Asiakaselinkaaren kesto tärkeää jo myyntivaiheessa

Se kampanja tai etu, jolla asiakas saadaan tekemään tilaus, vaikuttaa siihen, kuinka kauan hän pysyy tilaajana. Tämä tiedetään ja räätälöidyssä kestotilauksessa siihen pyritään vaikuttamaan.

Vaikuttamisen metodit ovat asiakaskohtaiset lisäedut, yllätysedut ja muut metodit, joilla asiakaskokemusta ylläpidetään.

Yleensä myyntivaiheessa etu on ensimmäisen toimituksen alennettu hinta tai muu vastaava etu, joka kohdistuu tilauksen alkuvaiheen toimituksiin.

Silti yleensä ei riitä, että asiakas pysyy mukana parin toimituksen ajan, vaan yli kolmen toimituksen pitäisi päästä, jotta asiakkuus olisi tuottoisa, näin alan keskiarvojen mukaan.

On siis tärkeää, että se etu, joka annetaan tilausvaiheessa, ei ole liian poikkeava tilauksen jatkotoimituksiin nähden. Toisin sanoen, jatkotoimitukset eivät saisi tuntua liian kalliilta ensilähetyksiin nähden, jotta asiakas pysyisi tilaajana.

Samalla, ensiedun tärkeyttä ei voi vähätellä jotta saataisiin asiakkaat tilaajiksi edes alkuunsa.

Räätälöinnillä optimoituja kestotilaustyyppejä

Sanalla räätälöity viitataan mahdollisuuteen muokata kestotilauksista juuri niin vivahteikkaita kuin tarvitsee, jotta saadaan luotua kyseiselle asiakasryhmälle optimaalinen kestotilausmalli.

Esimerkiksi ensimmäinen lähetys toimitetaan -50% alennuksella, toinen toimitus normaalilla hinnalla ja kolmannessa tulee bonustuote mukana. Lähetykset 4. - 6. menevät normaalilla asetuksella ja 7. lähetys sisältää ilmaisen kokeilutuotteen toisesta myytävästä tuotteesta, joka soveltuu hyvin tälle asiakasryhmälle.

Näin pidetään asiakaskokemuksesta huolta ja samalla tuetaan lisämyyntiä.

Räätälöinnillä hyöty datasta

Räätälöinnillä kestotilaustyypin nimessä viitataan mahdollisuuteen muokata tiettyjen asiakkaiden kestotilauksia ilman, että muiden asiakkaiden kestotilauksia häiritään,

Näillä muokkauksilla pyritäänkin pitämään asiakkaat tilaajina. Muokkauksia sovelletaan datan pohjalta, tässä käytännön esimerkki:

Asiakasryhmälle 1 on myyty kestotilauskampanjaa A, jossa etuna on ensimmäiseen toimitukseen -50% alennus ja jatkolähetykset täyteen hintaan.

Tämä sama tehdään myöhemmin myös asiakasryhmälle 2, joiden ensimmäiset lähetykset tapahtuvat 1-ryhmän 3. lähetysten aikaan.

Nyt nähdään 1-ryhmän datasta, että asiakkaita lopettaa normaalia useampi 3. lähetyksen kohdalla. Vertaamalla aiempiin kampanjoihin löydeätän syyksi, että vielä 2. toimituksen hinta pitäisi olla alennettuna, jotta asiakkaat jatkaisivat keskimäärin yli 3. toimituksen yli.

Siispä tässä vaiheessa voidaan yllättää asiakasryhmän 2 asiakkaat positiivisesti ja antaa yllätysalennuksen heidän toisesta toimituksestaan.

Räätälöity kestotilaus vs subscription box

Miten räätälöity kestotilaus eroaa subscription box-mallista?

Outfittery panostaa asiakaskokemukseen myös toimitusvaiheessa

Yksi selkeä ero on logistiikassa:

Kaikille sama sisältö samaan aikaan

Kun subscription box-mallissa uusi asiakas aloittaa, hän saa ensimmäisessä toimituksessaan saman sisällön kuin muutkin asiakkaat samaan aikaan, riippumatta siitä, koska he ovat aloittaneet.

- Kaikki asiakkaat siis saavat syyskuussa laatikon nro 9.

Räätälöidyssä kestotilauksessa sen sijaan kaikki asiakkaat saavat eri aikaan eri tuotteita, riippuen siitä, koska aloittavat. Sen sijaan toimituskerroilla on merkitys: Kaikille asiakkaille toimitetaan tuote A hänen ensimmäisessä toimituksessa, oli tämä toimitus koska tahansa.

- Syyskuussa yksi asiakas saa tuotteen A, koska on juuri aloittanut. Toinen asiakas saa tuotteen B, koska on aloittanut jo puoli vuotta sitten jne.

Toinen olennainen ero on asiakkuuden hallinnassa:

Subscription box-mallissa asiakasta osallistetaan ja hänelle annetaan vaikutusmahdollisuuksia ja valinnan vapautta. Yleensä myös käyttöliittymä, jolla asiakas voi hallita tilaustaan on suuremmassa roolissa subscription box-mallissa.

Räätälöidyn kestotilauksen mallissa asiakas ei osallistu samalla tavalla, vaan tilaus on paljon automatisoidumpi.

Sen sijaan, että asiakkaalla on valintamahdollisuuksia jatkuvasti ja häneltä odotetaan tätä osallistumista, kestotilaus on jo alusta asti optimoitu hänen puolestaan dataan pohjautuen.

Tämä on se olennaisin ero näiden mallien välillä ja tämä on tärkein kysymys, johon tulee saada vastaus kun pätetään, millä kestotilausmallilla halutaan edetä: Mitä tuotteita myydään?

Kun tuotteina on esim. vaatteet, joissa on valintavaihtoehtoja, on myös luonnollista että asiakas itse valitsee tuotteet ennen toimitusta. -> subscription box.

Kun tuotteina on jatkuva, sama tuote jota ei vaihdeta kesken tilauksen, ei asiakas tarvitse sen kummempaa kontrollia. -> räätälöity kestotilaus.

Näiden väliin putoavat yleensä subscription box-konseptit, joissa tuotteet valitaan alkuasetusten jälkeen automaattisesti asiakkaan puolesta. Slurp tai Bettebox voisivat hyvin toimia myös räätälöitynä kestotilauksena.

Noiden väliinputoajien kohdalla subscription box-mallia puoltaa varasto tai tuote-erät: myynti perustuu ajankohtaisiin tuote-eriin, jotka vaihtuvat joka toimituskerralle. Tämä ohjaa logistiikkaa ehkäpä enemmän kuin itse kestotilaushallintaa.

Pitkälle automatisoitu kestotilaus

Räätälöity kestotilaus tarjoaa todella pitkälle automatisoidun palvelun asiakkaalle. Asiakas tietää etukäteen, mitä saa ja kuinka usein, joten hänen on helppo jäädä palveltavaksi, sillä tämä konsepti ei vaadi häneltä mitään.

Tähän helppouteen yleensä pyritäänkin ja se heijastuu koko prosessiin:

Toimitukset suoraan postiluukkuun

Asiakkaan ti pidä joutua hakemaan toimitustaan tai sopimaan toimitusaikoja. Lähetyksen pitää tulla normaalin postin mukana.

Pakkaus on suunniteltu postilaatikkoon sopivaksi ja suuremmat lähetykset pilkotaan eri lähetyksiin, jotta varmistetaan toimitus postilaatikkoon.

Huomioidaan hyödykkeen kulutus

Tuote kun yleensä on kulutettava hyödyke kuten kosmetiikka tai lisäravinne, on huomioitava myös sen kulutustahti ja sopeutettava tilaus asiakkaan tahtiin.

Jos asiakas ehtii kuluttaa tuotteen ennen seuraavaa toimitusta, voi hän tilata tiiviimmän toimitusvälin tai suuremman tuotekoon. Yleensä valintana on tiiviimpi toimitusväli, sillä on helpompi toimittaa sama tuote useammin kuin tuottaa useita eri pakkauskokoja.

Tässä muuten näkyy konkreettisesti ero subscription box-malliin ja kiteytyy räätälöitävyys: koska toimituksia voidaan tehdä koska tahansa, voi asiakas "räätälöidä" kestotilauksensa toimitusväliä.

Jos taasen tuotetta ehtii kertyä liikaa, eli kulutus on ennakoitua hitaampaa, voidaan tilaus laittaa välillä tauolle ja antaa tasapainottua. Vaihtoehtoisesti voidaan myös väljentää toimitusväliä, jos koetaan että se on sopivampi.

Millaiset tuotteet sopivat räätälöityyn kestotilaukseen?

Useimmiten tuote on jokin, tuote, jota käytetään päivittäin. Asia, joka ostetaan uudelleen ja aina sama tuote.

Kosmetiikka, lisäravinteet ja terveydenhuolto ovat tällaisia kategorioita ja se näkyy myös yritysprofiileissa: VitaePro, Hohde kosmetiikka, GoodForMe ja http://vnp.fi/ ovat räätälöidyn kestotilauksen esimerkkiyrityksiä.

Toisaalta, ei mikään estä myymästä esim. kahvia räätälöidyllä kestotilauksella, sillä monet suomalaiset juovat samaa kahvia melko standardimäärän, päivästä toiseen.

Partaterät ja muut shaving-tuotteet ovat myös selkeä tuoteryhmä räätälöidylle kestotilaukselle.

Muokattavuus ja suuret tilausvolyymit samassa

Kuulostaa varmasti haastavalta tuo kombinaatio, että suurimpia volyymeja saadaan juuri räätälöidyllä kestotilausmallilla, eikö?

Itse asiassa juuri näin! Kestotilaukset eivät silti ole asiakaskohtaisesti aina räätälöityjä, vaan räätälöinnin määrää hallinnoidaan aika tarkasti:

Asiakas saa myyntikampanjan mukaisen kestotilauksen jota voidaan räätälöidä hänelle ilman, että se vaikuttaa muiden asiakkaiden tilauksiin. Näin kaikilla on sama tilauspohja, mutta yhdelle asiakkaalle on tehty pieni muutos.

Lisäksi on useita eri tilauspohjia, yleensä jokaiselle kampanjalle omansa. Näin pystytään tekemään tehokkaasti A/B-testausta suurilla asiakasmäärillä ja optimoida jatkuvasti seuraavia kampanjoita.

Mikä kestotilauksessa vaihtelee?

Normaalisti iso painopiste on toimituskerroissa, eli mitä toimitetaan missäkin lähetyksessä ja kenelle?

Räätälöidyssä kestotilauksessa luodaan kestotilauspohja, joka sisältää etukäteen määritetyt toimitukset, esim:

1. toimitus, 2. toimitus, 3. toimitus

Ja vaikka 4. toimitus määritetään jatkuvaksi, eli sitä jatketaan kunnes asiakas lopettaa tilauksen tai tehdään muu muutos.

Joskus määritetään sekvenssi alkamaan alusta tietyn toimituksen jälkeen.

Aina, kun tilauksia käsitellään, asiakkaalle muodostuu uusi tilaus sen mukaan, mikä kestotilauspohja hänellä on ja monesko toimitus pitäisi suorittaa.

Puhelinmyynnistä landereihin ja verkkokauppaan

Räätälöidyt kestotilaukset myydään edelleen pääosin puhelinmyynnillä. Myynnin on ennustettu siirtyvän verkkoon, mutta melko hitaasti tuo siirtymä on tapahtunut, sillä puhelin on edelleen ollut toimiva ja tehokas kanava.

Suoraa siirtymää esim. verkkokauppaan ei tulla näkemään, vaan muutos tapahtuu sekoittumalla kanava kerrallaan.

Tällä hetkellä puhelinmyyntiä tuetaan online-markkinoinnilla, esim. mainoksilla, joiden tehtävä on saada asiakkaan yhteystiedot ja hyväksyntä myyntisoittoon.

Tämä malli on itse asiassa Tanskassa ollut jo pitkään dominoiva, sillä siellä puhelinmyynti on paljon rajoitetumpaa: kuluttajalle soittamiseen on jo pidemmän aikaa vaadittu hyväksyntä. Ja miten tämä hyväksyntä saadaan, jos hänelle ei voi soittaa sitä kysyäkseen?

Ständeillä ja online-kampanjoilla, niillähän se on onnistunut. Mutta mysö Tanskan kokemukset kertovat, että puhelinmyynti on tehokkain tapa skaalata myyntiä, vaikka onlinekanavat olisivatkin tuttuja.

Online-kampanjoinnin ja puhelinmyynnin yhdistelmästä seuraava looginen askel on laskeutumissivut, eli landerit. Nämä ovat edelleen puhelinmyyntiä jäljessä, mutta toimivat tukevana kanavana oikein hyvin ja antavat jatkuvasti osviittaa tulevaisuudesta.

Varsinaista verkkokauppaa myös löytyy, joskin sen rooli nähdään usein ei niinkään myynnillisenä, vaan myyntiä tukevana ja asiakaskokemusta parantavana tekijänä.

Verkkokaupan avulla voidaan vallata markkinaa, sen tukiessa hakukonenäkyvyyttä ja samalla palvella asiakkaita monipuolisemmin: Verkkokaupassa pystyy monipuolisesti tarjoamaan asiakkaalle kestotilauksen hallintatyökalut omat sivut-osiossa.

Asiakashankinta tuo nopeaa kasvua

Uusien asiakkaiden hankkiminen on lähes aina se vahvin osa kestotilausyrityksiä. Myyntiorientoituneisuus on vahvasti läsnä.

Uusien asiakkaiden hankinta takaa kasvun, sillä vaikka kyseessä on jatkuva tilaus, on silti selvää, että osa asiakkaista lopettaa tilauksensa jossain vaiheessa. Uusia asiakkaita on siis saatava enemmän kuin mitä vanhoja lopettaa.

Uusasiakashankinta on enimmäkseen myyntiä, jossa tasapainoillaan asiakkaisiin vetoavan edun ja asiakaselinkaaren mukaisen tuottoisuuden välillä.

Lähtökohtana usein on, että ensimmäinen toimitus tuottaa tappiota ja vasta toisella/kolmannella päästään plussan puolelle. Nopea myynti ei siis riitä, vaan asiakkuus pitää aloittaa oikealla tavalla.

Asiakaspalvelussa palvellaan ja myydään

Asiakaspalvelun merkitys korostuu kestotilaustoiminnassa monella tapaa. Sen lisäksi, että asiakkaita on palveltava normaalisti heidän asiakkuuteensa liittyvissä asioissa, on huomioitava myös myynnillinen puoli: miten saada asiakkaat pysymään tilaajan tyytyväisinä?

Usein kun asiakas haluaa lopettaa kestotilauksensa, hän ottaa yhteyttä asiakaspalveluun ja ilmoittaa lopetusaikeistaan. Tässä kohtaa asiakaspalvelija voi joko suoriltaan lopettaa kestotilauksen, tai tiedustella lopettamisen syytä.

Voi olla, ettei asiakas varsinaisesti halua lopettaa tilaamista, mutta ei vaan tiedä miten muuten hoitaa tilannetta. Voi olla, että hän haluaisi vain laittaa tilauksen paussille tai maksutapa ei ole hänelle sopiva. Syy voi olla melkein mitä tahansa.

Tässä kohtaa osaava asiakaspalvelija pyrkiikin palvelemaan asiakasta mahdollisimman hyvin ja selvittää, mistä lopettamispyyntö johtuu. Tämän tiedon avulla voidaan paremmin optimoida toimintaa jatkossa ja palvella asiakasta.

Usein asiakaspalvelijoilla on vamiita metodeja, ns. hold-back tai win-back toimintoja, joita käyttävät, esim: 

- Jos lopetetaan tilaus, tarjotaan vielä yksi toimitus alennettuun hintaan ja sen jälkeen loppuu automaattisesti

- Tarjotaan seuraava toimitus alennettuun hintaan, jonka jälkeen jatkuu normaalisti

- Laitetaan tilaus tauolle asiakkaan pyytämäksi ajankohdaksi

- Pilkotaan avoin lasku osamaksuksi, jotta asiakas saa maksuaikaa.

Tällaisia keinoja ja paljon muita käytetään asiakkuuden optimointiin ja tilauksen keston pidentämiseksi.

Tärkeää näissä kuten kaikessa asiakaspalvelussa on, että se tapahtuu sujuvasti: asiakkaan kanssa puhelimitse keskustellessa ei tule sählätä eikä asiakkaan pitäisi joutua odottamaan.

Asiakaspalvelussa jokainen minuutti merkitsee

Mitä enemmän asiakkaita, sitä enemmän vaaditaan resursseja asiakaspalvelussa. Tässä tulee usein volyymioptimoinnin edut esiin:

Kun asiakaspalvelussa on yli 10 henkilöä, jotka palvelevat asiakkaita täysipäiväisesti, voidaan pienillä muutoksilla tehdä paljon aikaan.

Oletetaan, että asiakaspalvelussa yleisin yhteydenottoaihe on kysely seuraavan toimituksen ajankohdasta, näiden kyselyiden hoitamiseen kuluu 20% asiakaspalvelijan ajasta ja yksittäiseen vastaukseen kuluu keskimäärin 30 sekuntia.

Näihin kyselyihin vastaamiseen kuluu siis 10 hengen asiakaspalvelutiimissä kahden henkilön täysi työpanos.

Jos tällaisen kyselyn vastaamiseen käytettyä aikaa voidaan vähentää 10 sekunnilla, säästetään 30% kahden hengen päivittäisestä työajasta.

Tämän vuoksi sujuvat prosessit ja fiksut työkalut ovat kriittisen tärkeitä nopeasti volyymeja kasvattavassa yrityksessä. Vastaavia kohteita on lukuisia ja niitä kaikkia jos alkaa tilanteen mukaan kehittämään, kuluu kehitykseen jo enemmän resursseja kuin sen tuomaan säästöön.

Valmiit työkalut ovat kullanarvoisia kun kasvu alkaa olla näkyvissä.

Kestotilauksia eri toimitusvaiheissa - haaste logistiikalle?

Varsinkin subscription box-malliin verraten räätälöityjen kestotilausten logistiikka on haastavampaa. Otetaan esimerkkinä simppeliin subscription box-malliin tottunut kauppias, joka on siirtynyt räätälöityyn kestotilaukseen:

Tilausten käsittelyssä pitää huomioda paljon enemmän asioita, jotka liittyvät siihen, monesko lähetys kullekin asiakkaalle on menossa.

Samaan aikaan voi olla käsittelyssä 500kpl 1. lähetyksiä, 1200kpl 2. lähetyksiä, sekä 300kpl 3. lähetyksiä jne.

Jokaiselle eri lähetyskerralle on omat poikkeuksensa per kestotilausmalli:

- Mitä tuotetta ja kuinka monta toimitetaan?

- Mikä viesti lähtee asiakkaalle sähköisesti / toimituksen mukana?

- Onko kyseessä ensimmäinen tai viimeinen lähetys, niissä yleensä on omat poikkeuksensa asiakaskokemuksen optimoinnin näkökulmasta: "Tervetuloa tilaajaksi, tässä alkuyllätyksenä bonuslahja!" tai "Harmi, että lopetat, muista meitä hyvällä!"

Sama ajatus toimituskerran vaikutukseen pätee myös muualle kuin tilaushallintaan, esimerkiksi lisämyyntiin: kenties optimaalinen hetki tehdä asiakkaalle lisämyyntiä on juuri kolmannen toimituksen yhteydessä. Tai tietyn tuotteen toimituksen yhteydessä.

Voi olla hankala käsittää kaikkia niitä muuttujia, joita on räätälöidyssä kestotilauksesa verrattuna subscription boxiin, mutta niitä on paljon ja ne perustuvat täysin esi tilausrakenteeseen.

Onkin tärkeää hyväksyä se fakta, että tilauksen rakenne on täysin eri ja konsepti sitä mukaa myös.

Räätälöidyissä kestotilauksissa on enemmän optimointimahdollisuuksia ja sitä mukaa enemmän tekemistä kuin subscription box-mallissa. Tämä näkyy yleensä myös myynnissä ja tilausvolyymeissa.

Ei ole sattumaa, että suurin osa Pohjoismaiden menestyneimmistä kestotilausyrityksistä keskittyy juuri räätälöityihin kestotilauksiin.

Katso esimerkkisivustot:

Vnp - lisäravinteet verkkokaupastaHohde - luonnonkosmetiikkaa kestotilauksenaGood For Me - kauneuden lisäravinteet kestotilauksella

Haluatko tietää lisää kestotilausmallien hyödyistä? Ota yhteyttä!

/ Jussi Moilanen, Country Manager Finland

Lager 157 verkkokauppa

Verkkokaupassa 200% kasvu kivijalan avulla

Vaatebrändi Lager 157:n verkkokaupan myynti kasvoi jopa 200% kivijalkamyymälän lanseerauksen myötä. Tämä ei olle ensimmäinen kerta, kun kivijalkamyymälän lanseeraus näkyy verkkokaupan kasvussa.

LUE LISÄÄ
Verkkokaupan trendit 2021

6 nopeaa Google Ads-vinkkiä verkkokaupalle

Näillä kuudella vinkillä tehostat Google Ads-kampanjoitasi ja teet parempaa tulosta verkkokaupan mainoksilla.

LUE LISÄÄ
Sakari

UUSI KOLLEGA SUOMEN VISKANILLE: SAKARI

Viskan Suomen toimisto kasvaa ja voimme ylpeänä esitellä uuden kollegamme Sakari Tyvelän! Sakari aloitti Viskanilla Customer Managerina ja hän tulee pitämään hyvää huolta asiakkaistamme Suomessa.

LUE LISÄÄ
Myyntipäällikkö verkkokauppaohjelmiston uusasiakashankintaan

6 nopeaa Google Ads-vinkkiä verkkokaupalle

Näillä kuudella vinkillä tehostat Google Ads-kampanjoitasi ja teet parempaa tulosta verkkokaupan mainoksilla.

LUE LISÄÄ
Myyntipäällikkö verkkokauppaohjelmiston uusasiakashankintaan

AVOIN TYÖPAIKKA - MYYNTIPÄÄLLIKKÖ

Haemme myyntipäällikköä tekemään uusasiakashankintaa yhdessä markkinointi- ja myyntitiimimme kanssa.

Jos sinulle on tärkeää tehdä markkinointivetoista myyntityötä ja päästä toimimaan verkkokauppa-alan edelläkävijäyrityksessä, olemme oikea paikka sinulle.

LUE LISÄÄ
Primeboots verkkokauppa

Primeboots-verkkokauppa julkaistiin Viskanin verkkokauppa-alustalla

Ruotsalainen kenkäbrändi Primeboots julkaisi kansainvälisen verkkokaupan Viskanin verkkokauppa-alustalla supernopean toteutusprojektin päätteeksi. Vain muutama viikkoa projektin käynnistyksen jälkeen lanseerattiin uusi, täysin asiakkaalle räätälöity verkkokauppa.

LUE LISÄÄ
Makeup Mekka ja Berit Sjøvik

Haastattelussa Makeup Mekka:n toimitusjohtaja Berit Sjøvik

Haastattelimme Makeup Mekkan toimitusjohtaja Berit Sjøvikia ja kysyimme hänen näkemyksiään kuluttajabrändin menestyksestä:

LUE LISÄÄ
Superga verkkokauppa

Supergan uusi verkkokauppa Viskanin alustalla

Italialainen kenkämerkki Superga julkaisi Ruotsin, Norjan ja Tanskan markkinoille uuden verkkokaupan Viskanin verkkokauppa-alustalla, nopean toteutusprojektin päätteeksi.

LUE LISÄÄ
Makeup Mekka ja Berit Sjøvik

Makeup Mekka laajensi verkkokaupalla Ruotsiin

Norjalaisen meikkibrändi Makeup Mekkan ensimmäinen laajennus ulkomaille ei olisi voinut mennä paremmin. Yritys julkaisi verkkokaupan Viskanin alustalla Ruotsissa heinäkuussa ja jo nyt verkkokauppa on ylittänyt odotukset.

LUE LISÄÄ
Lager 157 verkkokaupan varasto

Muotiketju Lager 157 avasi verkkokauppansa Suomessa!

Muotiketju Lager 157 on yksi Ruotsin nopeimmin kasvavista yrityksistä ja on todistanut konseptinsa toiminnan jo Ruotsissa ja Norjassa. Nyt vuorossa on Suomi, yrityksen avattua verkkokauppansa suomalaisille kuluttajille, sekä kivijalkamyymälän Raisioon. Haastettelimme yrityksen operatiivista johtajaa, Johanna Wintheriä Suomeen laajentamisesta:

LUE LISÄÄ
Vipps

Vipps-integraatio Viskanin verkkokauppa-alustaan

Vipps on yksi Norjan suosituimmista verkkokaupan maksutavoista ja suora vastine Ruotsin Swishille. Vipps on nyt integroitu Viskanin verkkokauppa-alustaan, jonka ansiosta voimme tarjota Norjaan laajentaville verkkokaupoille maan tärkeimmän mobiilimaksutavan.

LUE LISÄÄ
Google Shopping

Google Shopping ilmaiseksi?

Syksyn aikana Google Shopping tulee siirtymään orgaanisiin hakutuloksiin Ruotsissa, tarkoittaen sitä että kanavan mainoksista tulee ilmaisia.

LUE LISÄÄ
Pelle P:n verkkomyynti kasvoi 250%

Pelle P:n verkkomyynti kasvoi 250%

Kiinnostava tarjonta, kasvun mahdollistava uusi verkkokauppa-alusta ja verkkokaupan optimointiosaaminen. Näillä eväillä vaatemerkki Pelle P kasvatti verkkokauppansa myyntiä 250% verrattuna edellisvuoteen.

LUE LISÄÄ
Viskan open API - verkkokaupan uusi rajapinta

Viskan open API - verkkokaupan uusi rajapinta

Maailmassa, jossa verkkokaupan merkitys kasvaa jatkuvasti, on oikean verkkokauppa-alustan valinta tärkeää. Yksi merkittävä valintakriteeri alustalle on varmuus siitä, että verkkokaupan saa integroitua ulkoisiin järjestelmiin.

LUE LISÄÄ
Decor of Sweden kasvatti myyntiä 165% uudella verkkokauppa-alustalla

Sisustusverkkokauppa Decor of Sweden kasvatti myyntiä 165% uudella alustalla

Sisustusverkkokauppa Decor of Sweden päätti painaa lisää kaasua kun muut jarruttelivat ja vaihtoi Viskanin verkkokauppa-alustalle. Tämä päätös osoittautui oikeaksi ja myynti on kasvanut huikeat 165% uudella alustalla!

LUE LISÄÄ
Tiktok ja verkkokauppa

Tiktok, verkkokaupan kanava sukupolvi Z:lle

Tiktok - alusta joka saa jopa milleniaalit tuntemaan itsensä vanhaksi, on kasvanut nopeammin kuin mikään muu sosiaalisen median alusta. Tiktok on myös lyhyessä ajassa asemoitunut tärkeänä kanavana sukupolvi Z:n tavoittamiseen.

LUE LISÄÄ
Facebook ja Instagram julkaisevat omat kaupat

Facebook ja Instagram julkaisevat uusia ostostoimintoja

Facebook- ja Instagram shopit, ostoksen viimeistely suoraan sovelluksessa, live shopping ja influencer-kumppanien tuki ovat uutuuksia, joiden julkaisut ovat odotettavissa lähiaikoina.

LUE LISÄÄ
Kestotilaus verkkokuppa

Kestotilaus verkkokaupassa - tyytyväinen asiakas tuo kasvun

Kestotilaus vaatii verkkokaupalta paljon ja tuo mukanaan täysin uusia haasteita. Samalla se tarjoaa vielä enemmän: mahdollisuuden viedä asiakaskokemus aivan uudelle tasolla ja skaalata kasvua moninkertaiseksi verrattuna kertatoimituksiin.

LUE LISÄÄ
Amazon, Viskan ja OnDrop

Amazon - tärkeä pala verkkokaupan palapelissä

Amazon aloitti Ruotsissa kesällä 2020 ja laajentaminen Suomeen on vain ajan kysymys. Mitä tämä tarkoittaa verkkokauppiaalle ja miten tulisi suomalaisten kauppiaiden varautua Amazonin tuloon?

Ennen kaikkea, onko Amazon hyöty vai haaste suomalaiselle verkkokaupalle?

LUE LISÄÄ
Verkkokauppa-alusta Streamline 3

Viskan Streamline 3 - Tulevaisuuden verkkokauppa-alusta

Viskan Streamline verkkokauppa-alusta edustaa maailmanluokan parhaimmistoa suorituskyvyn, muokattavien toimintojen, myynnin edistämisen, käyttäjäystävällisyyden ja lukuisten uudistusten, kuten sisäänrakennetun SEO-analysaattorin avulla.

LUE LISÄÄ
Amar Kulo

Haastattelussa Amar Kulo, Operations Manager Viskanilla

Amar toimii Viskanin Operations-tiimin johtajana ja on vastuussa kaikista ylläpitotoimista, niin asiakkaiden kuin kollegoidensakin suuntaan. Tiimistään huolehtimisen lisäksi, Amaria vie eteenpäin parhaan komemuksen tarjoaminen kaikkien Viskanin palvelujen avulla.

LUE LISÄÄ
Instagram ja verkkokauppa - 10 vinkkiä

10 vinkkiä: näin myyt enemmän Instagramin avulla

Instagram on tärkeä kanava useimmille verkkokauppiaille kiinnostuksen herättämiseen ja myynnin edistämiseen. Tässä 10 käytännön neuvoa, miten maksimoit Instagramin hyödyt verkkokaupassasi...

LUE LISÄÄ
Sara Draheim

Haastattelussa Sara, Viskanin Art Director

Sara toimii Viskanilla Art Directorina ja vastaa visualiikasta niin sisäisesti kuin monien asiakkkaidemme verkkokaupoissakin

LUE LISÄÄ
Instagram-feedi verkkokaupassa

Rakenna brändiä ja myyntiä sosiaalisen median avulla

Sosiaalisen median käytöstä myynnin kasvattamiseen ja brändin rakentamiseen löytyy paljon vaikuttavia esimerkkejä. Mutta mitkä ovat tärkeimmät menestystekijät? Olennaisuus, Social proof ja UGC ovat ne, joihin tulisi kiinnittää huomiota, jotta tulisi myös tulosta.

LUE LISÄÄ
Ghost town - korona hiljensi kaupat

Verkkokauppa ja vähittäiskauppa lukuina - miten korona näkyy?

Viime Helsingin Emeetissä julkaisimme lukuja verkkokauppiaiden ja omnichannel-kauppiaiden myynnistä. Nyt on tullut aika päivittää näitä lukuja; lisäsimme vuoden 2019 tilastot mukaan, sekä tarkastelimme hieman koronan vaikutuksia verkkokauppaan ja omnichannel-kauppiaiden online-myyntiin.

LUE LISÄÄ
Pelle P verkkokauppa

Vaatemerkki Pelle P:n uusi verkkokauppa Viskan Streamline-alustalla

Ruotsin länsirannikolta lähtöisin oleva vaatemerkki Pelle P julkaisi uuden verkkokauppansa Viskan Streamline verkkokauppa-alustalla.

LUE LISÄÄ
Pelle P ja verkkokaupan IG-feedi

Instagram-modulin uudet ominaisuudet elävöittävät sivustoa ja kasvattavat myyntiä

Varaston keräilyratkaisuja tuottava Helge Nyberg on tärkeä osa monen menestyvän verkkokauppayrityksen infrastruktuuria. Nyt Helge Nyberg sijoittaa omaan verkkokauppaansa ja on julkaissut uuden B2B-verkkokauppansa Viskan Streamline-alustalla.

LUE LISÄÄ
Helge Nybergin B2B-verkkokauppa

Referenssi: Helge Nybergin B2B-verkkokauppa Viskan Streamlinella

Varaston keräilyratkaisuja tuottava Helge Nyberg on tärkeä osa monen menestyvän verkkokauppayrityksen infrastruktuuria. Nyt Helge Nyberg sijoittaa omaan verkkokauppaansa ja on julkaissut uuden B2B-verkkokauppansa Viskan Streamline-alustalla.

LUE LISÄÄ
Viskan sydän Klarna

Verkkokaupan kasvuyritys BabyWorld kiihdyttää vauhtia Viskan Streamline verkkokauppa-alustalla

Lastentarvikekauppa BabyWorld on kasvanut vaikuttavasti viime vuosina ja vain yhdessä vuodessa ovat tuplanneet myyntinsä. Vahva kasvu luo myös vaatimuksia prosessien hallintaan, jotta kaikki pysyisivät kasvuvauhdissa mukana. 

LUE LISÄÄ
Store Transform

Myymälän voi muuttaa verkkokaupan keräilyvarastoksi

Koronaviruksen tuomat haasteet vähittäisketjuille ovat mittavia. Myymälähenkilökuntaa on palkkalistoilla ja tuotteita myymälässä, mutta asiakkaat loistavat poissaolollaan. Samaan aikaan verkkokaupan tilausmäärät kasvavat ja vaativat helposti tuplaresursseja käsittelyyn.

Muuttamalla myymälät verkkokaupan tukivarastoiksi, verkkotilausten käsittelyä voidaan tehdä myymälässä, vaikka se olisi kiinni. Näin saadaan varaston painetta siirrettyä myymälöille, tarjotaan myymälähenkilökunnalle tuottavaa työtä ja saadaan myymälässä lojuvia tuotteita liikkeelle.

LUE LISÄÄ
Viskan sydän Klarna

Viskan ja Klarna V3 yhdessä luovat selkeän ostokokemuksen verkkokauppaan

Olemme jälleen vieneet verkkokaupan CMS-standardin korkeammalle tasolle ja julkaisimme uuden julkaisujärjestelmän modernille verkkokaupalle: Streamline 3!

LUE LISÄÄ
Viskan Streamline 3 - verkkokaupan uusi CMS

STREAMLINE 3 - UUSI VERKKOKAUPAN CMS

Olemme jälleen vieneet verkkokaupan CMS-standardin korkeammalle tasolle ja julkaisimme uuden julkaisujärjestelmän modernille verkkokaupalle: Streamline 3!

LUE LISÄÄ
Viskan 2019

Nets-konsernilta uusi verkkokaupan maksutapa:
Nets Easy

Nets Easy on Nets-konsernin uusi, sujuva verkkomaksuratkaisu, jolla asiakkaat voivat maksaa helposti paikallisilla maksutavoilla koko Skandinaviassa. Nyt Nets Easy on saatavilla myös Viskanin asiakkaille, sillä olemme toteuttaneet suoran integraation uuteen maksupalveluun.

LUE LISÄÄ
Viskan 2019

Kestotilauksen konseptit: Räätälöity kestotilaus

Tailored subscription, eli räätälöity kestotilaus on monipuolinen ja tehokas kestotilausmalli. Tällä konseptilla monet lisäravinneyritykset ovat kasvattaneet tilausvolyymejaan nopeasti ja pitkäkestoisesti.

LUE LISÄÄ
Viskan 2019

Mitä teimme viime vuonna?

Vuosi 2019 oli monipuolinen, menestyksekäs ja täynnä tärkeitä uudistuksia Viskanilla. Etenkin uudistuksiin keskityimme aiempaa enemmän, jotta tulevaisuuden kehitys jatkuisi vielä parempana. Tässä vuoden 2019 kohokohtia ja tärkeimpiä muutoksia.

LUE LISÄÄ
Viskan 2019

Haastattelussa Jussi, Viskan Suomen maajohtaja

Viskanilla on ollut vahvaa kasvua Suomessa, jossa vastaamme Suomen ja Baltian markkinoista. Haastattelussa Suomen maajohtaja Jussi Moilanen kertoo kehityksestä ja maakohtaisista eroista Suomen ja Ruotsin välillä.

LUE LISÄÄ
Portugali - nopeasti kasvava verkkokauppamaa

Verkkokaupalla Eurooppaan - seitsemän kuumaa kohdetta

Euroopassa on 51 maata, joissa asuu miljoonia kuluttajia. Heistä suuri osa tilaa tuotteita verkkokaupan välityksellä, moni myös Suomesta. Eurooppa on pullollaan ostovoimaisia asiakkaita, eikä mikään estä tarjoamasta heille sujuvaa asiakaskokemusta suomalaisessa verkkokaupassa.

LUE LISÄÄ
Per Antosson, Senior system admin Viskanilla

Esittelyssä Per, Senior system Admin Viskanilla

Operations-tiimin Viskanilla pitää yllä IT-ympäristöjä ja vastaa järjestelmien toimivuudesta. Yksi Operations-tiimin tähdistä on Per Antonsson.

LUE LISÄÄ
Ecommerce site

Kivijalkamyymälän avaaminen kasvattaa alueen verkkomyyntiä

Kivijalkamyymälän avaaminen kasvattaa saman alueen verkkokauppatilauksia n. 40%, selviää tekemästämme tutkimuksesta. Tutkimme yrityksiä, jotka myyvät sekä verkon että omien myymälöiden kautta ja selvitimme, millaisia vaikutuksia kivijalkamyymälällä on verkkokauppaan.

LUE LISÄÄ
maailman kartta verkkokaupan laajennussuunnitelmissa

Kansainvälinen verkkokauppa - Mitä sinun tulisi suunnitella?

Oletko laajentamassa verkkokauppaa ulkomaille? Loistavaa! Verkkokauppa on mitä tehokkain myyntikanava kansainvälisesti ja on kustannustehokas tapa laajentaa myyntiä ulkomaille.

LUE LISÄÄ
Subscription box esimerkki: Outfittery

Kestotilauksen konseptit: Subscription box

Subscription Box -kestotilausmalli on yksi nopeimmin yleistyvistä kestotilaustyypeistä. Tätä mallia suositaan erityisesti vaatteiden, kosmetiikan ja sisustustuotteiden parissa.

LUE LISÄÄ
8848 Altitude brändiverkkokaupan esimerkki

D2C - brändi voittaa verkkokaupalla

Verkkokaupan kilpailun koventuessa on entistä tärkeämpää katsoa asiakkuuden arvoa pidemmällä aikajaksolla ja sitouttaa asiakkaita paremmin. Vahva brändi on loistava tapa sitouttaa asiakkaita.

LUE LISÄÄ
Sini Palonen on uusin Business Developer Viskan Oy:llä

Sini on uusin Business developer Viskan Oy:llä

Sini on tullut mukaan tiimiimme muutama kuukauta sitten ja lyhyessä ajassa ottanut homman taitavasti haltuun. Tässä hieman Sinin ajatuksia työstään verkkokaupan ja kestotilausliiketoiminnan parissa.

LUE LISÄÄ
Vaatebrändi Pinewoodin verkkokauppa julkaistiin Viskan Streamline verkkokauppa-alustalla

Vaatebrändi Pinewoodin uusi verkkokauppa julkaistiin Viskan Streamline-alustalla

Pinewood on Rainer Rüsselin vuonna 1996 perustama vaatemerkki, jonka tavoitteena on tarjota kohtuuhintaisia ja samalla laadukkaita ulkovaatteita metsästykseen, kalastukseen ja ulkoiluun. Pinewoodin verkkokauppa uudistettiin Viskan Streamline verkkokauppa-alustalla.

LUE LISÄÄ
Viskan User Summit 2019

Viskan User Summit 2019 yhteenveto

Viskan User Summit on koko päivän tapahtuma, yksinomaan Viskanin asiakkaille. Tämä on ainutlaatuinen tilaisuus saada inspiraatiota verkkokauppakehitykseen, uutta tietoa alan trendeistä ja mahdollisuus tavata muita verkkokaupan edelläkävijöitä.

LUE LISÄÄ
Myymälänouto ohitti perinteiset kuljetukset suosituimpana toimitustapana verkkokaupasa

Click & collect on nyt suosituin toimitusvaihtoehto

Myymälänouto ohitti kuljetukset toimitustapojen suosiossa! Tämä käy ilmi omnichannel-kauppiaiden dataan tehdyssä tutkielmassa.

LUE LISÄÄ
Viskan @ Emeet Helsinki 2019

Esittelyssä Sauli, Business developer Helsingin toimistolla

Sauli toimii asiakasvastaavana Helsingin toimistolla ja auttaa asiakkaitamme saamaan parhaan potentiaalin irti verkkokaupoistaan.

LUE LISÄÄ
Viskan @ Emeet Helsinki 2019

Viskan mukana Emeet Helsingissä

Olemme mukana verkkokauppiaille suunnatussa Emeet Helsinki 2019-tapahtumassa, jossa julkistamme myös uuden omnichannel-kuluttaja tutkimuksen tuloksia. Tervetuloa mukaan!

LUE LISÄÄ
Viskan User Summit 2019

Viskan User Summit 2019

Tervetuloa Viskanin vuoden suurimpaan asiakastapahtumaan, Viskan User Summitiin 19.syyskuuta!

LUE LISÄÄ
Headless e-commerce

Headless e-commerce ja mistä siinä on kyse

Termi Headless on saanut nostetta viime aikoina, etenkin verkkokauppakehityksen parissa ja on paljon eri käsityksiä  siitä, mitä se tarkoittaa. Tässä artikkelissa avaamme konseptia ja kerromme, miten Headless liittyy Viskanin verkkokaupparatkaisuihin.

LUE LISÄÄ
Verkkokaupan design ja liikkuva kuva

Verkkokaupan design ja liikkuva kuva

Verkkokaupan design-trendeissä näkyy eräs pitkäkestoinen, mutta vielä hieman lapsenkengissä oleva mahdollisuus: liikkuva kuva. Liike sisällössä voi tehdä suurenkin vaikutuksen kävijään, minkä vuoksi monet brändit ihan syystäkin näyttävät videota heti etusivulla.

LUE LISÄÄ
Sportshopen verkkokauppa

Esittelyssä Gunilla, Online Growth Teamin johtaja

Viskan Online Growth Team auttaa verkkokauppiaita tehostamaan toimintaansa ja kiihdyttämään kasvuaan. Tätä tiimiä johtaa optimoinnin ja analytiikan rautainen osaaja, Gunilla.

LUE LISÄÄ
Sportshopen verkkokauppa

Sportshopenin verkkomyynti kasvoi 100%

Sportshopen.com kasvatti verkkokauppansa myyntiä 100% ja säästi 1646 tuntia verkkokaupan latausajoissa vaihtamalla verkkokauppa-alustansa Viskan Streamlineen. Nyt yritys on käyttänyt Viskan Streamline-alustaa vuoden ajan ja tulokset ovat vakuuttavia.

LUE LISÄÄ
Viskanin toimisto Boråsissa

Tutustumismatka Ruotsin muotipääkaupunki Boråsiin

Järjestämme yhdessä Fashion Finlandin kanssa tutustumismatkan Boråsiin, joka tunnetaan Ruotsin muoti- ja verkkokaupan keskuksena. Matkan tarkoitus on antaa osallistujille mahdollisuuden tutustua ruotsalaisiin brändeihin, jotka hyödyntävät digitaalisia myyntikanavia taidokkaasti edukseen.

LUE LISÄÄ
Dirar Swedain, tekoälytutkija Viskanilla

Haastattelussa Dirar Swedain, tekoälyn tutkija Viskanilla

Dirar tukii tekoälyn ja koneoppimisen mahdollisuuksia. Etenkin vähittäiskaupassa hyödyt ja mahdollisuudet ovat ilmeisiä mm. tehokkaampien suositusmallien ja palautusten analysoinnin kohdalla. Kysyimme Dirarilta, miten hän aikoo hyödyntää tekoälyä verkkokaupan apuna.

LUE LISÄÄ
Online Growth Team verkkokaupan kasvun tueksi

Verkkokaupan myynti kasvuun Online Growth Teamin avulla

Viskanilla on kattavasti kokemusta vähittäiskaupan ja brändien verkkokaupasta ja olemme alkaneet hyödyntää tätä kokemusta entistä monipuolisemmin asiakkaidemme hyödyksi. Tämän ajatuksen pohjalta on muodostettu Online Growth Team, jonka tehtävänä on auttaa verkkokauppiaita tehostamaan myyntiään ja kasvua.

LUE LISÄÄ
Xaas - Tuotteesta palvelu

XaaS - Tuotteesta palvelu

Kuluttaja haluaa kaiken entistä nopeammin, helpommin ja sujuvammin. Tämä trendi ei näytä muuttumisen merkkejä, ja ajaa kauppiaat entistä kovempaan kilpailuun. Onneksi enää ei tarvitse kilpailla pelkällä hinnalla, vaan asiakaskokemus, palvelun laatu ja sujuvuus ovat nousseet tärkeiksi valintakriteereiksi kuluttajien ostosvalinnoissa.

LUE LISÄÄ
Haussa Business Developer verkkokaupan kehitykseen

Haemme verkkokaupan osaajaa!

Haemme asiakkaidemme tueksi Business Developeria. Jos sinulla on kokemusta verkkokaupan kehittämisestä ja sydämesi sykkii digitaalisille ratkaisuille, mikset ole jo meidän tiimissä? Lue tarkempi kuvaus ja ota yhteyttä. Tai ota suoraan yhteyttä.

LUE LISÄÄ

Muotikauppa on murroksessa

Muotikaupan murrosta johtaa kuluttajakäytöksen muutos. Kaupankäynti siirtyy verkkoon, siltä ei voi välttyä. Tämä ei tarkoita sitä, että verkkokauppa korvaa kokonaan kivijalkamyymälät, vaan sitä, että yhä useammassa ostoksessa verkkokauppa on osallisena.

LUE LISÄÄ

Holebrookin digikiihdytys Viskanin verkkokauppa-alustalla

Viskanin ja Holebrookin yhteistyö alkoi marraskuun 2018 puolivälissä ja alle 4kk myöhemmin, holebrook.com lanseerattiin Viskan Streamline verkkokauppa-alustalla. Tuore verkkokauppa toimii myyntikanavana 25 eri maahan kansainvälisesti, mukaanlukien maita kuten Espanja, Australia ja USA.

LUE LISÄÄ

Viskan Systemin uusi toimitusjohtaja Kristian Iveling haastattelussa!

Viskan Systemin uutena toimitusjohtajana aloitti vuodenvaihteessa Kristian Iveling. Haastattelimme Kristiania tulevaisuuden näkymistä. 

Lue lisää

Kaupan tulevaisuus: Unified Commerce

Unified Commerce-mallissa digitaalisen kaupan toiminnot keskitetään yhteen keskusjärjestelmään: Verkkokauppa, myymälä ym. myyntikanavat. Se on Omnichannelin seuraava askel, jossa data on todella keskitetty ja paremmin käytettävissä.

LUE LISÄÄ

Kivijalkamyymälän shop-in-shop verkkokauppaan

Hemtex aloitti uuden omnikanavakonseptin, jossa verkkokaupan asiakas ensin valitsee, mistä myymälästä haluaa tilauksensa noutaa.

LUE LISÄÄ

Saman päivän toimitus - Viskan Instoren uusi konsepti

Viskan lanseerasi yhdessä Lager 157:n ja Postnordin kanssa saman päivän toimitukset, joilla verkkokaupan tai myymälän asiakas voi saada tilauksensa kotiintoimitettuna vielä saman illan aikana!

LUE LISÄÄ
Click & collect - miksi verkkokaupan asiakkaat haluavat noutaa myymälästä?

Miksi asiakkaat haluavat noutaa myymälästä?

Click & collect kuluttajan näkökulmasta: Miksi he haluavat noutaa myymälästä ja miten tarjota click & collect toimivana kokonaisuutena?

LUE LISÄÄ

Social Shopping vie verkkokaupan myynnin seuraavalle tasolle

Asiakkaan mielenkiinnon herättäminen ja tarpeeksi vetoavan tarjouksen tekeminen verkkokaupassa on päivittäinen haaste verkkokauppiaille. Asiakas pitäisi ohjata tekemään ostos motivoimalla ja osoittamalla ostettavan tuotteen tuoma arvo.
Sosiaalisen myynnin nopea kehitys on tuonut tähän mahdollisuuksia, ja etenkin Instagram on monelle verkkokaupalle tärkeä kanava.

LUE LISÄÄ

Lager 157, Viskan ja Klarna toivat mobiili-itsepalvelukassat myymälään

Lager 157 otti käyttöönsä mobiili-itsepalvelukassat Tukholman myymälässään.

LUE LISÄÄ

Monikanavainen myynti tukee kasvua

Monikanavaisen myynnin mittaaminen on välillä haastavaa. Kokosimme tähän vinkkejä ja tutkimustuloksia omnichannel-kauppiaiden kasvusta.

LUE LISÄÄ

Google Shopping verkkokaupan tueksi

Google Shopping kasvattaa jatkuvasti merkitystään verkkokaupan myyntikanavana ja tämä trendi näyttää jatkuvan.
Kirjoitimme Google Shoppingista tietopaketin, jossa myös neuvomme aloittamaan palvelun käytön.

LUE LISÄÄ

Tervetuloa Lennart Jakobsson!

Lennart Jakobsson on RnD-osastomme uusimpia tulokkaita

LUE LISÄÄ

Tervetuloa Sebastian Lundqvist!

Sebastian on työskennellyt nyt 10 kuukautta Viskanin RnD-osastolla(Research and Development). RnD on se porukka, joka ompelee palaset yhteen ja varmistaa että esim. tilaushallinta ja yhteydet ulkoisiin järjestelmiin toimivat sujuvasti. 

LUE LISÄÄ

Web-kehittäjänä Viskanilla: Michael

Michael Bergquist Suarez kehittää verkkokauppoja osana Viskanin Frontend-tiimiä.

LUE LISÄÄ

Viskan Instore myymäläohjelmisto jo yli tuhannessa myymälässä!

Viskan Instore omnikanavaohjelmisto on käytössä jo yli 1000:ssa myymälässä Pohjoismaissa ja Puolassa!

LUE LISÄÄ

Viskan Instore Returns - myymäläpalautukset sujuvasti

Omnikanava, unified retail, monikanavaisuus - rakkaalla lapsella monta nimeä. Viskan Instore Returns on viimeisin lisäyksemme Instore-tuoteperheeseen, tehtävänään optimoida asiakaskokemusta ja murtaa raja-aitoja verkkokaupan ja kivijalkamyynnin välillä.

LUE LISÄÄ

Vieraskynästä: Toistuvaismaksut ovat kuluttajalle tuttu tapa maksaa

Maksuturvan tuotepäällikkö Viivi Ahlqvist avaa vierasblogissamme toistuvaismaksujen perusteita

LUE LISÄÄ

Click & collect sujuvaksi - keskity näihin

Click & collect on hyvä tapa palvella verkkokaupan asiakkaita myös paikallisesti. Näillä neuvoilla onnistut myymälänoutojen halinnassa paremmin.

LUE LISÄÄ

Palautukset edelleen ongelma muodin verkkokaupassa

Verkkokaupan palautuksiin suhtaudutaan pakollisena pahana, mutta niistä voi löytyä yllättävän paljon positiivista, kun hieman avartaa mieltään.

LUE LISÄÄ

Subscription-malli - verkkokaupan seuraava askel?

Subscription-malli, eli kestotilaus tuo aivan uusia mahdollisuuksia verkkokaupalle ja brändeille. Kestotilauspalvelulla viedään asiakaskokemus ja palvelun laatu uudelle tasolle. Lue lisää, mikä on tärkeää kestotilaustoiminnassa ja mihin kannatta apanostaa, kun aloitat subscription-mallilla myymisen.

LUE LISÄÄ

Vieraskynästä: Visuaalinen monikanavainen tarinankerronta

Visuaalinen monikanavainen tarinankerronta on elinehto brändille nykypäivän ärsykkeitä vilisevässä maailmassa. Muistijälki syntyy toistosta, kuinka siis kertoa brändin tarinaa visuaalisena jatkumona kivijalasta verkkoon? Kuinka palvella asiakasta mainostamisen sijaan? Anna Juusela kirjoitti vierasblogiimme visuaalisesta tarinankerronnasta.

LUE LISÄÄ

Verkkokaupan design - mikä siinä on tärkeää?

Verkkokaupan perustamisessa ja suunnittelussa useimmiten keskiössä on sivuston suunnittelu: miltä se näyttää, miten toimii ja miten sitä muokataan? Sivuston sujuvuus onkin tärkeä asia, sillä sitä kautta ne tilaukset tulevat. Tässä kohtaa kuvioon astuu design eli muotoilu.

LUE LISÄÄ

Tuotelistan suodattimet vievät oikean tuotteen luo verkkokaupassa

Oikean tuotteen löytäminen nopeasti on yksi verkkokaupan tärkeimpiä ominaisuuksia. Mitä vähemmällä vaivalla oikea tuote löytyy, sitä todennäköisemmin asiakas sen ostaa. Tähän tarkoitukseen käytetään tuotelistan rajauksia, eli filttereitä.

LUE LISÄÄ

Näin myymäläkeräily parantaa verkkokauppaa

Verkkokauppatilausten keräily ja toimitus suoraan myymälästä on uusi vähittäiskaupan kilpailuvaltti. Tämä on konkreettinen esimerkki todellisesta monikanavaisuudesta.

LUE LISÄÄ

Puhelin johtaa kaupan muutosta

Kuluttajien ostokäytös muuttuu ja tätä muutosta johtaa älypuhelin. Siksi on elintärkeää, että kaikki uudet kaupan palvelut suunnitellaan ensisijaisesti mobiililaitteille.

LUE LISÄÄ

Black Friday - tilausmäärien kasvu yli 200%

Black Friday toi jälleen mahdollisuuden erinomaisiin myntilukuihin, mutta vain jos verkkokauppa pysyi pystyssä ja tarpeeksi nopeana. Viskanin asiakkaiden ei tarvinnut huolehtia verkkokauppansa suorituskyvystä, vaikka tilausmäärät ajoittain olivatkin hurjia.

LUE LISÄÄ

Lager 157 lanseerasi uuden verkkokauppansa Viskan Streamlinella!

Muotikaupan vähittäisketju Lager 157 lanseerasi menestyksekkäästi uuden verkkokauppansa Viskan Streamline verkkokauppa-alustalla.

LUE LISÄÄ

Black Friday - 9 vinkkiä verkkokauppiaalle

9 loistavaa Black Friday-vinkkiä verkkokauppiaalle!

LUE LISÄÄ

Tulevaisuuden myymälä

Kuluttajien odotukset asiakaskokemukselle ja tarve asioida saumattomasti eri kanavien välillä kasvaa. Siirrymme omnikanavasta Unified Commerce-malliin, jossa keskitytään läpinäkyvyyteen kaikkien kanavien välillä ja tämä luo suuren paineen taustajärjestelmille; monimutkaisten prosessien on toimittava sujuvasti, jotta kuluttajan asiointi olisi yksinkertaista.

LUE LISÄÄ

Suorituskyky verkkokaupan menestystekijänä

Verkkokaupan suorituskyky voi olla joko myynnin este tai kilpailuvaltti. Etenkin kampanjoissa ja ruuhkasesonkeina suorituskyvyn merkitys on entistä suurempi.

LUE LISÄÄ

Tervetuloa Pörrö SAHLBERG!

Pörrö Sahlberg aloitti Viskanin Helsingin toimistolla Business developerina.

LUE LISÄÄ

Ostos kolmella klikkauksella

Klarna ja Viskan tarjoavat yhdessä entistä sujuvamman tilausprosessin. Tilauksen voi tehdä jopa vain kolmella klikkauksella!

LUE LISÄÄ

Makeup Mekka myy tuotteita suoraan Instagram-feedistä

Viskan toteutti Makeup Mekkalle Instagram-integraation, jonka avulla he yhdistävät Instagram-julkaisuja verkkokaupan tuotteisiin.

LUE LISÄÄ

Asiakkaidemme online-myynti kasvoi 43%

Teemme vuosittain koosteen asiakkaidemme online-myynnin kehityksestä ja on aika julkaista edellisvuoden lukuja. Meille on erittäin tärkeää seurata asiakkaidemme kehitystä, etenkin verkkokaupan myynnissä. Jatkuvan seurannan avulla voimme tehokkaammin optimoida kehitystyötä, sekä arvioida tulevaisuuden näkymiä.

LUE LISÄÄ

Omnikanava ja logistiikka

Verkkokaupan ja kivijalkamyymälöiden yhteistyön tehostamiseen on useita lähestymistapoja. Monet kaupat ja vähittäisketjut tähtäävät näin parantamaan asiakaskokemusta ja sitouttamaan asiakkaitaan.

LUE LISÄÄ

Esittelyssä Viskanin ensimmäinen työntekijä: Alexander Söderholm

Alexander Söderholm toimii liiketoimintakonsulttina Viskanila

LUE LISÄÄ

Viskan + Euroopan tietosuoja-asetus (GDPR)

GDPR-asetuksella tulee olemaan merkittäviä seurauksia sähköisen kaupankäynnin alalla. Viskan on varautunut jo vuodesta 2016 lähtien tukemaan verkkokauppiaita GDPR:n haasteiden parissa.

LUE LISÄÄ

8 askelta parempaan asiakaskokemukseen

Miten hyvä asiakaskokemus luodaan? Asiakaskokemuksen hallinta on tärkeä prosessi, joka liittyy verkkokaupan ja kivijalkamyymälän lähes jokaiseen osa-alueeseen.

LUE LISÄÄ

Verkkokaupalla Suomesta ulkomaille

Yhä useampi suomalainen verkkokauppias näkee kansainväliset markkinat mahdollisuutena ja laajentaa liiketoimintaansa verkkokaupan avulla rajojen ulkopuolelle.

LUE LISÄÄ

Accentin uusi verkkokauppa julkaistiin!

Accent siirtyi hiljattain käyttämään Viskanin eStore-verkkokaupparatkaisua ja ETM tilaushallintaa, kasvattaakseen verkkomyyntiään ja vastaamaan tulevaisuuden omnikanavatarpeisiin.

LUE LISÄÄ

Tervetuloa Mathias Nohlborg!

Viskanin tiimi Ruotsissa kasvoi jälleen, mutta tällä kertaa vahvistus ei ole koodin puolelle, vaan Mathias Nohlborg aloitti Viskanilla myyjänä!

LUE LISÄÄ

Asiakaskokemus jatkuu verkkokaupan ulkopuolella

Verkkokauppoja arvostellaan usein ulkomuodon perusteella: Miltä se näyttää, millainen on käyttöliittymä jne. Tämä tuntuu usein olevan tärkein kriteeri verkkokauppa-alustaa valitsevalle yritykselle. Vaate- ja muotialalla estetiikka on luonnollisesti tärkeää.

LUE LISÄÄ

OSCAR JACOBSON ON TUPLANNUT MYYNTINSÄ VUOSITTAIN

Muotiyritys Oscar Jacobson on vuodesta 2014 lähtien tuplannut myyntinsä vuosittain, kertoo hallituksen puheenjohtaja Roger Tjernberg. Jos sama tahti jatkuu, verkkokauppa on yrityksen suurin myyntikanava jo vuonna 2019.

LUE LISÄÄ

10 VINKKIÄ BLACK FRIDAYN VARALLE

Parina viime vuonna Black Friday on ollut näkyvästi esillä Suomessa ja etenkin Ruotsissa, ja tulee tänä vuonna olemaan vuoden tärkeimpiä myyntipäiviä monille vähittäiskaupoille. Jo viime vuoden perusteella voidaan sanoa, ettei trendi ole enää uusi.

LUE LISÄÄ

Muotibrändin digitalisoituminen – Oscar Jacobson

Digitalisaatio on kuuma aihe tukku- ja vähittäiskaupassa, ja tulee olemaan vielä pitkään. Oscar Jacobson on erinomainen esimerkki siitä, miten muotibrändi digitalisoi liiketoimintansa.

LUE LISÄÄ

B2B-verkkokauppa kehittyy kuluttajakaupan suuntaan

B2B-verkkokauppa kehittyy jatkuvasti B2C-verkkokaupan suuntaan. Myös yritysasiakkaat ovat ihmisinä kuluttajia ja tottuneita B2C-toimintamalleihin. B2B-verkkokaupassa toimintojen tärkeys painottuu hieman eri tavalla. 

LUE LISÄÄ

Viskan sai uuden vähittäisketjun asiakkaakseen!

Iloisena voimme kertoa, että jälleen yksi vähittäiskaupan yritys on valinnut Viskanin ratkaisutoimittajakseen verkkokauppa- ja omnikanavahankkeelleen! Uusi asiakkaamme on ruotsalainen Sportshopen, vahvasti laajentava urheiluliikeketju. Toimitamme Sportshopenille kattavan omnikanavaratkaisun, jonka alustoina toimivat Viskan ETM tilaushallinta, sekä Streamline CMS verkkokaupparatkaisu.

LUE LISÄÄ

Hemtexin uusi verkkokauppa Viskanin alustalla

Hemtex toteutti uuden omnikanavaratkaisunsa Viskanin uuden Streamline-verkkokaupan ja Viskan ETM:n yhdistelmällä. Verkkokauppa julkaistiin tänään, erittäin vaikuttavien tulosten kera.

LUE LISÄÄ

Hemtex keräilee verkkokaupan tilauksia myymälöissä

Lanseerasimme yhdessä Hemtexin kanssa uuden palvelun - Viskan Instore pick & pack.

LUE LISÄÄ

Me Viskanilla yhdistämme verkkokaupat myymälöihin. Toimitamme edistyneet ohjelmistoratkaisut verkkokauppaan, omnichanneliin ja kestotilausliiketoimintaan. 

UUTISKIRJE

Tilaa uutiskirjeemme ja saat tuoreimmat uutiset sähköpostiisi

Viskan Oy Ab     Hämeentie 157, 00560 Helsinki, Finland     +358 207 353410      myynti@viskan.fi