Kestotilauksen konseptit: Räätälöity kestotilaus

Tailored subscription, eli räätälöity kestotilaus on monipuolinen ja tehokas kestotilausmalli. Tällä konseptilla monet lisäravinneyritykset ovat kasvattaneet tilausvolyymejaan nopeasti ja pitkäkestoisesti.

Räätälöity kestotilaus on samalla haastava ja erittäin tuottoisa kestotilausmalli, jolla useat lisäravinneyritykset, kuten VitaePro ja Suomen Terveysravinto, ovat kasvattaneet myyntiään tehokkaasti.

Tämä kestotilausmalli perustuu paljon A/B-testaukseen ja siihen ideaan, että koko kestotilauksen elinkaari on suunniteltu etukäteen jo ennen kuin asiakas aloittaa.

Asiakaselinkaaren kesto tärkeää jo myntivaiheessa

Se kampanja tai etu, jolla asiakas saadaan tekemään tilaus, vaikuttaa siihen, kuinka kauan hän pysyy tilaajana. Tämä tiedetään ja räätälöidyssä kestotilauksessa siihen pyritään vaikuttamaan.

Vaikuttamisen metodit ovat asiakaskohtaiset lisäedut, yllätysedut ja muut metodit, joilla asiakaskokemusta ylläpidetään.

Yleensä myyntivaiheessa etu on ensimmäisen toimituksen alennettu hinta tai muu vastaava etu, joka kohdistuu tilauksen alkuvaiheen toimituksiin.

Silti yleensä ei riitä, että asiakas pysyy mukana parin toimituksen ajan, vaan yli kolmen toimituksen pitäisi päästä, jotta asiakkuus olisi tuottoisa, näin alan keskiarvojen mukaan.

On siis tärkeää, että se etu, joka annetaan tilausvaiheessa, ei ole liian poikkeava tilauksen jatkotoimituksiin nähden. Toisin sanoen, jatkotoimitukset eivät saisi tuntua liian kalliilta ensilähetyksiin nähden, jotta asiakas pysyisi tilaajana.

Samalla, ensiedun tärkeyttä ei voi vähätellä jotta saataisiin asiakkaat tilaajiksi edes alkuunsa.

Räätälöinillä optimoituja kestotilaustyyppejä

Sanalla räätälöity viitataan mahdollisuuteen muokata kestotilauksista juuri niin vivahteikkaita kuin tarvitsee, jotta saadaan luotua kyseiselle asiakasryhmälle optimaalinen kestotilausmalli.

Esimerkiksi ensimmäinen lähetys toimitetaan -50% alennuksella, toinen toimitus normaalilla hinnalla ja kolmannessa tulee bonustuote mukana. 4-6 lähetykset menevät normaalilla asetuksella ja 7. lähetys sisältää ilmaisen kokeilutuotteen toisesta myytävästä tuotteesta, joka soveltuu hyvin tälle asiakasryhmälle.

Räätälöinnillä hyöty datasta

Räätälöinnillä kestotilaustyypin nimessä viitataan mahdollisuuteen muokata tiettyjen asiakkaiden kestotilauksia ilman, että muiden asiakkaiden kestotilauksia häiritään,

Näillä muokkauksilla pyritäänkin pitämään asiakkaat tilaajina. Muokkauksia sovelletaan datan pohjalta, tässä käytännön esimerkki:

Asiakasryhmälle 1 on myyty kestotilauskampanjaa A, jossa etuna on ensimmäiseen toimitukseen -50% alennus ja jatkolähetykset täyteen hintaan.

Tämä sama tehdään myöhemmin myös asiakasryhmälle 2, joiden ensimmäiset lähetykset tapahtuvat 1-ryhmän 3. lähetysten aikaan.

Nyt nähdään 1-ryhmän datasta, että asiakkaita lopettaa normaalia useampi 3. lähetyksen kohdalla. Vertaamalla aiempiin kampanjoihin löydeätän syyksi, että vielä 2. toimituksen hinta pitäisi olla alennettuna, jotta asiakkaat jatkaisivat keskimäärin yli 3. toimituksen yli.

Siispä tässä vaiheessa voidaan yllättää asiakasryhmän 2 asiakkaat positiivisesti ja antaa yllätysalennuksen heidän toisesta toimituksestaan.

Räätälöity kestotilaus vs subscription box

Miten räätälöity kestotilaus eroaa subscription box-mallista?

Outfittery panostaa asiakaskokemukseen myös toimitusvaiheessa

Yksi selkeä ero on logistiikassa:

Kaikille sama sisältö samaan aikaan

Kun subscription box-mallissa uusi asiakas aloittaa, hän saa ensimmäisessä toimituksessaan saman sisällön kuin muutkin asiakkaat samaan aikaan, riippumatta siitä, koska he ovat aloittaneet.

- Kaikki asiakkaat siis saavat syyskuussa laatikon nro 9.

Räätälöidyssä kestotilauksessa sen sijaan kaikki asiakkaat saavat eri aikaan eri tuotteita, riippuen siitä, koska aloittavat. Sen sijaan toimituskerroilla on merkitys: Kaikille asiakkaille toimitetaan tuote A hänen ensimmäisessä toimituksessa, oli tämä toimitus koska tahansa.

- Syyskuussa yksi asiakas saa tuotteen A, koska on juuri aloittanut. Toinen asiakas saa tuotteen B, koska on aloittanut jo puoli vuotta sitten jne.

Toinen olennainen ero on asiakkuuden hallinnassa:

Subscription box-mallissa asiakasta osallistetaan ja hänelle annetaan vaikutusmahdollisuuksia ja valinnan vapautta. Yleensä myös käyttöliittymä, jolla asiakas voi hallita tilaustaan on suuremmassa roolissa subscription box-mallissa.

Räätälöidyn kestotilauksen mallissa asiakas ei osallistu samalla tavalla, vaan tilaus on paljon automatisoidumpi.

Sen sijaan, että asiakkaalla on valintamahdollisuuksia jatkuvasti ja häneltä odotetaan tätä osallistumista, kestotilaus on jo alusta asti optimoitu hänen puolestaan dataan pohjautuen.

Tämä on se olennaisin ero näiden mallien välillä ja tämä on tärkein kysymys, johon tulee saada vastaus kun pätetään, millä kestotilausmallilla halutaan edetä: Mitä tuotteita myydään?

Kun tuotteina on esim. vaatteet, joissa on valintavaihtoehtoja, on myös luonnollista että asiakas itse valitsee tuotteet ennen toimitusta. -> subscription box.

Kun tuotteina on jatkuva, sama tuote jota ei vaihdeta kesken tilauksen, ei asiakas tarvitse sen kummempaa kontrollia. -> räätälöity kestotilaus.

Näiden väliin putoavat yleensä subscription box-konseptit, joissa tuotteet valitaan alkuasetusten jälkeen automaattisesti asiakkaan puolesta. Slurp tai Bettebox voisivat hyvin toimia myös räätälöitynä kestotilauksena.

Noiden väliinputoajien kohdalla subscription box-mallia puoltaa varasto tai tuote-erät: myynti perustuu ajankohtaisiin tuote-eriin, jotka vaihtuvat joka toimituskerralle. Tämä ohjaa logistiikkaa ehkäpä enemmän kuin itse kestotilaushallintaa.

Kun halutaan automaatiota

Räätälöity kestotilaus tarjoaa todella pitkälle automatisoidun palvelun asiakkaalle. Asiakas tietää etukäteen, mitä saa ja kuinka usein, joten hänen on helppo jäädä palveltavaksi, sillä tämä konsepti ei vaadi häneltä mitään.

Tähän helppouteen yleensä pyritäänkin ja se heijastuu koko prosessiin:

Toimitukset suoraan postiluukkuun

Asiakkaan ti pidä joutua hakemaan toimitustaan tai sopimaan toimitusaikoja. Lähetyksen pitää tulla normaalin postin mukana.

Pakkaus on suunniteltu postilaatikkoon sopivaksi ja suuremmat lähetykset pilkotaan eri lähetyksiin, jotta varmistetaan toimitus postilaatikkoon.

Huomioidaan hyödykkeen kulutus

Tuote kun yleensä on kulutettava hyödyke kuten kosmetiikka tai lisäravinne, on huomioitava myös sen kulutustahti ja sopeutettava tilaus asiakkaan tahtiin.

Jos asiakas ehtii kuluttaa tuotteen ennen seuraavaa toimitusta, voi hän tilata tiiviimmän toimitusvälin tai suuremman tuotekoon. Yleensä valintana on tiiviimpi toimitusväli, sillä on helpompi toimittaa sama tuote useammin kuin tuottaa useita eri pakkauskokoja.

Tässä muuten näkyy konkreettisesti ero subscription box-malliin ja kiteytyy räätälöitävyys: koska toimituksia voidaan tehdä koska tahansa, voi asiakas "räätälöidä" kestotilauksensa toimitusväliä.

Jos taasen tuotetta ehtii kertyä liikaa, eli kulutus on ennakoitua hitaampaa, voidaan tilaus laittaa välillä tauolle ja antaa tasapainottua. Vaihtoehtoisesti voidaan myös väljentää toimitusväliä, jos koetaan että se on sopivampi.

Mitkö tuotteet sopivat räätälöityyn kestotilaukseen?

Useimmiten tuote on jokin, tuote, jota käytetään päivittäin. Asia, joka ostetaan uudelleen ja aina sama tuote.

Kosmetiikka, lisäravinteet ja terveydenhuolto ovat tällaisia kategorioita ja se näkyy myös yritysprofiileissa: VitaePro, Hohde kosmetiikka, GoodForMe ja http://vnp.fi/ ovat räätälöidyn kestotilauksen esimerkkiyrityksiä.

Toisaalta, ei mikään estä myymästä esim. kahvia räätälöidyllä kestotilauksella, sillä monet suomalaiset juovat samaa kahvia melko standardimäärän, päivästä toiseen.

Partaterät ja muut shaving-tuotteet ovat myös selkeä tuoteryhmä räätälöidylle kestotilaukselle.

Räätälöinti ja suuret tilausvolyymit samassa

Kuulostaa varmasti haastavalta tuo kombinaatio, että suurimpia volyymeja saadaan juuri räätälöidyllä kestotilausmallilla, eikö?

Itse asiassa juuri näin! Kestotilaukset eivät silti ole asiakaskohtaisesti aina räätälöityjä, vaan räätälöinnin määrää hallinnoidaan aika tarkasti:

Asiakas saa myyntikampanjan mukaisen kestotilauksenm jota voidaan räätälöidä hänelle ilman, että se vaikuttaa muiden asiakkaiden tilauksiin. Näin kaikilla on sama tilauspohja, mutta yhdelle asiakkaalle on tehty pieni muutos.

Lisäksi on useita eri tilauspohjia, yleensä jokaiselle kampanjalle omansa. Näin pystytään tekemään tehokkaasti A/B-testausta suurilla asiakasmäärillä ja optimoida jatkuvasti seuraavia kampanjoita.

Mitä näissä yleensä muokataan?

Normaalisti iso painopiste on toimituskerroissa, eli mitä toimitetaan missäkin lähetyksessä ja kenelle?

Räätälöidyssä kestotilauksessa luodaan kestotilauspohja, joka sisältää etukäteen määritetyt toimitukset, esim:

1. toimitus, 2. toimitus, 3. toimitus

Ja vaikka 4. toimitus määritetään jatkuvaksi, eli sitä jatketaan kunnes asiakas lopettaa tilauksen tai tehdään muu muutos.

Joskus määritetään sekvenssi alkamaan alusta tietyn toimituksen jälkeen.

Aina, kun tilauksia käsitellään, asiakkaalle muodostuu uusi tilaus sen mukaan, mikä kestotilauspohja hänellä on ja monesko toimitus pitäisi suorittaa.

Asiakasprofilointi kuntoon

Millainen asiakkaamme yleensä on, mitä hänestä halutaan tietää, jotta voisimme palvella parhaiten ja mitä hän odottaa? Toki itse profilointivaihe kertoo näitä, mutta jokin alustava suunta on oltava: kenelle lähdetään palvelua kohdistamaan aluksi?

Verkkokaupan asiakas ei todennäköisesti tiedä sitä, että kyseessä on peruutettu tilaus, eikä häntä varmaan kiinnostakaan. Se, mistä hän saattaa kiinnostua on, että näitä tuotteita ei saa muualta.

Profiilin hyödyntäminen on asiakkaan etu

Miten varmistetaan, että asiakkaan itsestään antamia tietoja ja mieltymyksiä pystytään hyödyntämään mahdollisimman hyvin? Koneoppiminen ja älykkäät algoritmit ovat avainsana tässä, mutta ei sovi unohtaa osaavan ihmisen kokemusta. Taitava stylisti pystyy helposti huomaamaan epäkohdan suosituksissa ja täten korjaamaan algoritmia.

Algoritmi tarvitsee dataa ollakseen pätevä. Parin asiakkaan mieltymysten ja palautteen pohjalta ei paljon tehdä, mutta kun asiakkaita alkaa olla tarpeeksi, päästän seuraavan haasteen pariin: Miten saada heiltä vahvistus siihen, toimiiko homma vai ei? Ovatko he tyytyväisiä?

Kuluttaja äänestää lompakollaan, sehän on selvä. Jos homma ei toimi, hän lopettaa palvelun käytön. Mutta tätä ei voi odotaa, eli palautetta pitää saada aikaisemmin, jotta jokaisella toimituksella voidaan palvella edellistä paremmin! On siis erittäin tärkeää, että asiakas voi antaa palautetta vähintäämn yhtä helposti kuin aloitti palvelun käytön.

Jatkuva optimointi pitää asiakkaan tyytyväisenä

Tuo yksi lausehan saattaa olla jollain fiksulla subscription box-firmalla strategian ytimenä:

Jokaisella toimituksella edellistä parempi asiakaskokemus!

Tässä piilee yksi herkullinen ajatus asiakasdatan käytöstä. On olemassa muutama tietä optimoida tätä kokemusta:

1) Toimitetaan hienostuneen datan pohjalta entistä osuvampia valintoja asiakkaalle. Tämähän on se ilmiselvä asia, joka on toiminnan ytimessä. Eikä siltikään ihan helppoa.

2) Ohjataan asiakasta pitämään niistä asioista, joita hänelle toimitetaan. Eli päinvastainen tapa. Ei niinkään muokata valintoja, vaan ohjataan asiakas kokeilemaan suositeltuja tuotteita.

Ja se, jota tulisi seurata:

3) kahden edellämainitun hybridi: Optimoidaan algoritmia entistä parempiin vastaavuuksiin ja samalla ohjataan asiakasta entistä "parempaan" tyyliin. Tämä kun onnistuu, päästään todelliseen voittaja-asiakaskokemukseen. Asiakas saa mitä tilaa ja aina parempaa kuoin mitä odotti. Ylitetään asiakkaan odotukset.

Muita kestotilausmallit: membership ja tailored subscriptions

Subscription box on tänä päivänä yksi ajankohtaisimmista malleista, mutta on olemassa pari muutakin kestotilausmallia, joita käytetään varsin yleisesti, alla pikainen yhteenveto näistä.

Membership - kerhotilaus

Membership subscription on kerhoajatukseen perustuva kestotilausmalli. Tätä mallia käyttävät mm. kirjakerhot.

Membership-kestotilausmallille tyypillisiä ovat tietyt logistiikkamallit:

- Toimitetaan aina sama tuote kaikille asiakkaille, samaan aikaan. Tämä edellyttää usein tuotteiden varastointia itse, mutta toisaalta, vain yhtä/kahta tuotetta kerrallaan. Logistiikka on siis aika simppeliä, vaikka pyörittääkin helposti suuria volyymeja.

- Asiakas usein saa valita etukäteen, haluaako seuraavan toimituksen, vai ei. Jos ei halua, tämä tuote jää saamatta, sitä ei toimiteta jälkikäteen enää.

- Monesti tarjonta perustuu tuote-eriin: kauppiaalla on tuote-erä, joka toimitetaan. Tällöin myös pyritään toimittamaan koko erä, jottei jää häntiä varastoon, mikä johtaa helposti ylimyyntiin. Ylimyyntiä taas hoidetaan korvaavilla tuotteilla.

Tailored subscriptions - räätälöidyt kestotilaukset

VitaePro ja muut vastaavat lisäravinteita kestotilauksella myyvät yritykset keskittyvät tähän kestotilausmalliin.

Räätälöidyn kestotilauksen perustana on tosiaan se räätälöitävyys, eli jokaiselle asiakkaalle voidaan räätälöidä oma kestotilauksensa, vaikka tilaukset yleensä perustuvat samaan tilauspohjaan.

Tässä mallissa pelataan todella paljon myynnin optimoinnilla: millainen tilausmalli tai tarjous toimii parhaiten, millä ehdoilla saadaan asiakas tyytyväisimmäksi ja miten asiakas pidetään tyytyväisenä tilaajana?

Good For Me myy kauneuslisäravinteita kestotilauksena

Räätälöitävyys näkyy etenkin tilauksen toimituksissa: samaa toimitusta ei kopioida kerrasta toiseen vaan jokainen toimitus voi olla täysin erilainen edellisestä, vaikka tuote pysyisikin samana.

Käytännössä kokonaisuus näyttää siltä, että on todella suuret määrät tilauksia, jotka ovat lähes identtisiä ja pääosin samoilla ehdoilla, mutta osalla on pieniä muokkauksia. Esim. 1000 kestotilausta tehty samalle pohjalle, mutta niitä on aikaa myöten muutettu:

150 tilaajaa saa 50% alennusta ensimmäisestä toimituksesta

520 tilaajaa saa toimituksensa 3kk välein, poiketen alkuperäisestä 6kk toimitusvälistä.

Ja niin edelleen.

Eri kestotilausmalleja, samat asiakkaat

Kestotilausmalleja on yhtä paljon kuin niitä käyttäviä yrityksiä, eikä mitään selkeitä sengemttejä ole olemassakaan, vain suuntaa-antavia.

Oli malli mikä hyvänsä, yksi perusajatuspätee kaikissa yhtä lailla:

Asiakas on tärkein

Mitä ikinä teetkään, keskity siihen, mitä asiakkaasi haluaa, odottaa ja tarvitsee.

Tilausten toimittaminen ja toimituserien hallinta täytyy olla sujuvaa, jotta asiakkaalle voidaan tarjota hyvä kokemus. Kyllä, myös varastolla on tähdättävä parhaaseen asiakaskokemukseen.

Analytiikassa on keskityttävä asiakaskokemukseen, mutta paljon pidemmälle tulevaisuuteen kuin perinteisessä kertatilausten verkkokaupassa.

CLV (Customer Lifetime Value), eli asiakkaan elinkaariarvo on se, mihin keskitytään analytiikassa.

Kuinka pidetään asiakas tyytyväisenä jatkossakin?

Katso esimerkkisivustot:

Outfittery - vaatteet subscription boxinaSlurp - kahvia kestotilauksenaGood For Me - kauneuden lisäravinteet kestotilauksena

Haluatko tietää lisää kestotilausmallien hyödyistä? Ota yhteyttä!

/ Jussi Moilanen, Country Manager Finland

E-handelssystem utan några begränsningar

Viskan är en av Skandinaviens främsta utvecklare och leverantörer av e-handelslösningar. Lösningar som utifrån kundens önskemål kan innehålla allt från e-handelslösning och orderbearbetning till kundreskontra och avancerad lagerhantering. Se alla våra lösningar.

Läs mer
Viskan 2019

Mitä teimme viime vuonna?

Vuosi 2019 oli monipuolinen, menestyksekäs ja täynnä tärkeitä uudistuksia Viskanilla. Etenkin uudistuksiin keskityimme aiempaa enemmän, jotta tulevaisuuden kehitys jatkuisi vielä parempana. Tässä vuoden 2019 kohokohtia ja tärkeimpiä muutoksia.

LUE LISÄÄ
Viskan 2019

Haastattelussa Jussi, Viskan Suomen maajohtaja

Viskanilla on ollut vahvaa kasvua Suomessa, jossa vastaamme Suomen ja Baltian markkinoista. Haastattelussa Suomen maajohtaja Jussi Moilanen kertoo kehityksestä ja maakohtaisista eroista Suomen ja Ruotsin välillä.

LUE LISÄÄ
Portugali - nopeasti kasvava verkkokauppamaa

Verkkokaupalla Eurooppaan - seitsemän kuumaa kohdetta

Euroopassa on 51 maata, joissa asuu miljoonia kuluttajia. Heistä suuri osa tilaa tuotteita verkkokaupan välityksellä, moni myös Suomesta. Eurooppa on pullollaan ostovoimaisia asiakkaita, eikä mikään estä tarjoamasta heille sujuvaa asiakaskokemusta suomalaisessa verkkokaupassa.

LUE LISÄÄ
Per Antosson, Senior system admin Viskanilla

Esittelyssä Per, Senior system Admin Viskanilla

Operations-tiimin Viskanilla pitää yllä IT-ympäristöjä ja vastaa järjestelmien toimivuudesta. Yksi Operations-tiimin tähdistä on Per Antonsson.

LUE LISÄÄ
Ecommerce site

Kivijalkamyymälän avaaminen kasvattaa alueen verkkomyyntiä

Kivijalkamyymälän avaaminen kasvattaa saman alueen verkkokauppatilauksia n. 40%, selviää tekemästämme tutkimuksesta. Tutkimme yrityksiä, jotka myyvät sekä verkon että omien myymälöiden kautta ja selvitimme, millaisia vaikutuksia kivijalkamyymälällä on verkkokauppaan.

LUE LISÄÄ
maailman kartta verkkokaupan laajennussuunnitelmissa

Kansainvälinen verkkokauppa - Mitä sinun tulisi suunnitella?

Oletko laajentamassa verkkokauppaa ulkomaille? Loistavaa! Verkkokauppa on mitä tehokkain myyntikanava kansainvälisesti ja on kustannustehokas tapa laajentaa myyntiä ulkomaille.

LUE LISÄÄ
Subscription box esimerkki: Outfittery

Kestotilauksen konseptit: Subscription box

Subscription Box -kestotilausmalli on yksi nopeimmin yleistyvistä kestotilaustyypeistä. Tätä mallia suositaan erityisesti vaatteiden, kosmetiikan ja sisustustuotteiden parissa.

LUE LISÄÄ
8848 Altitude brändiverkkokaupan esimerkki

D2C - brändi voittaa verkkokaupalla

Verkkokaupan kilpailun koventuessa on entistä tärkeämpää katsoa asiakkuuden arvoa pidemmällä aikajaksolla ja sitouttaa asiakkaita paremmin. Vahva brändi on loistava tapa sitouttaa asiakkaita.

LUE LISÄÄ
Sini Palonen on uusin Business Developer Viskan Oy:llä

Sini on uusin Business developer Viskan Oy:llä

Sini on tullut mukaan tiimiimme muutama kuukauta sitten ja lyhyessä ajassa ottanut homman taitavasti haltuun. Tässä hieman Sinin ajatuksia työstään verkkokaupan ja kestotilausliiketoiminnan parissa.

LUE LISÄÄ
Vaatebrändi Pinewoodin verkkokauppa julkaistiin Viskan Streamline verkkokauppa-alustalla

Vaatebrändi Pinewoodin uusi verkkokauppa julkaistiin Viskan Streamline-alustalla

Pinewood on Rainer Rüsselin vuonna 1996 perustama vaatemerkki, jonka tavoitteena on tarjota kohtuuhintaisia ja samalla laadukkaita ulkovaatteita metsästykseen, kalastukseen ja ulkoiluun. Pinewoodin verkkokauppa uudistettiin Viskan Streamline verkkokauppa-alustalla.

LUE LISÄÄ
Viskan User Summit 2019

Viskan User Summit 2019 yhteenveto

Viskan User Summit on koko päivän tapahtuma, yksinomaan Viskanin asiakkaille. Tämä on ainutlaatuinen tilaisuus saada inspiraatiota verkkokauppakehitykseen, uutta tietoa alan trendeistä ja mahdollisuus tavata muita verkkokaupan edelläkävijöitä.

LUE LISÄÄ
Myymälänouto ohitti perinteiset kuljetukset suosituimpana toimitustapana verkkokaupasa

Click & collect on nyt suosituin toimitusvaihtoehto

Myymälänouto ohitti kuljetukset toimitustapojen suosiossa! Tämä käy ilmi omnichannel-kauppiaiden dataan tehdyssä tutkielmassa.

LUE LISÄÄ
Viskan @ Emeet Helsinki 2019

Esittelyssä Sauli, Business developer Helsingin toimistolla

Sauli toimii asiakasvastaavana Helsingin toimistolla ja auttaa asiakkaitamme saamaan parhaan potentiaalin irti verkkokaupoistaan.

LUE LISÄÄ
Viskan @ Emeet Helsinki 2019

Viskan mukana Emeet Helsingissä

Olemme mukana verkkokauppiaille suunnatussa Emeet Helsinki 2019-tapahtumassa, jossa julkistamme myös uuden omnichannel-kuluttaja tutkimuksen tuloksia. Tervetuloa mukaan!

LUE LISÄÄ
Viskan User Summit 2019

Viskan User Summit 2019

Tervetuloa Viskanin vuoden suurimpaan asiakastapahtumaan, Viskan User Summitiin 19.syyskuuta!

LUE LISÄÄ
Headless e-commerce

Headless e-commerce ja mistä siinä on kyse

Termi Headless on saanut nostetta viime aikoina, etenkin verkkokauppakehityksen parissa ja on paljon eri käsityksiä  siitä, mitä se tarkoittaa. Tässä artikkelissa avaamme konseptia ja kerromme, miten Headless liittyy Viskanin verkkokaupparatkaisuihin.

LUE LISÄÄ
Verkkokaupan design ja liikkuva kuva

Verkkokaupan design ja liikkuva kuva

Verkkokaupan design-trendeissä näkyy eräs pitkäkestoinen, mutta vielä hieman lapsenkengissä oleva mahdollisuus: liikkuva kuva. Liike sisällössä voi tehdä suurenkin vaikutuksen kävijään, minkä vuoksi monet brändit ihan syystäkin näyttävät videota heti etusivulla.

LUE LISÄÄ
Sportshopen verkkokauppa

Esittelyssä Gunilla, Online Growth Teamin johtaja

Viskan Online Growth Team auttaa verkkokauppiaita tehostamaan toimintaansa ja kiihdyttämään kasvuaan. Tätä tiimiä johtaa optimoinnin ja analytiikan rautainen osaaja, Gunilla.

LUE LISÄÄ
Sportshopen verkkokauppa

Sportshopenin verkkomyynti kasvoi 100%

Sportshopen.com kasvatti verkkokauppansa myyntiä 100% ja säästi 1646 tuntia verkkokaupan latausajoissa vaihtamalla verkkokauppa-alustansa Viskan Streamlineen. Nyt yritys on käyttänyt Viskan Streamline-alustaa vuoden ajan ja tulokset ovat vakuuttavia.

LUE LISÄÄ
Viskanin toimisto Boråsissa

Tutustumismatka Ruotsin muotipääkaupunki Boråsiin

Järjestämme yhdessä Fashion Finlandin kanssa tutustumismatkan Boråsiin, joka tunnetaan Ruotsin muoti- ja verkkokaupan keskuksena. Matkan tarkoitus on antaa osallistujille mahdollisuuden tutustua ruotsalaisiin brändeihin, jotka hyödyntävät digitaalisia myyntikanavia taidokkaasti edukseen.

LUE LISÄÄ
Dirar Swedain, tekoälytutkija Viskanilla

Haastattelussa Dirar Swedain, tekoälyn tutkija Viskanilla

Dirar tukii tekoälyn ja koneoppimisen mahdollisuuksia. Etenkin vähittäiskaupassa hyödyt ja mahdollisuudet ovat ilmeisiä mm. tehokkaampien suositusmallien ja palautusten analysoinnin kohdalla. Kysyimme Dirarilta, miten hän aikoo hyödyntää tekoälyä verkkokaupan apuna.

LUE LISÄÄ
Online Growth Team verkkokaupan kasvun tueksi

Verkkokaupan myynti kasvuun Online Growth Teamin avulla

Viskanilla on kattavasti kokemusta vähittäiskaupan ja brändien verkkokaupasta ja olemme alkaneet hyödyntää tätä kokemusta entistä monipuolisemmin asiakkaidemme hyödyksi. Tämän ajatuksen pohjalta on muodostettu Online Growth Team, jonka tehtävänä on auttaa verkkokauppiaita tehostamaan myyntiään ja kasvua.

LUE LISÄÄ
Xaas - Tuotteesta palvelu

XaaS - Tuotteesta palvelu

Kuluttaja haluaa kaiken entistä nopeammin, helpommin ja sujuvammin. Tämä trendi ei näytä muuttumisen merkkejä, ja ajaa kauppiaat entistä kovempaan kilpailuun. Onneksi enää ei tarvitse kilpailla pelkällä hinnalla, vaan asiakaskokemus, palvelun laatu ja sujuvuus ovat nousseet tärkeiksi valintakriteereiksi kuluttajien ostosvalinnoissa.

LUE LISÄÄ
Haussa Business Developer verkkokaupan kehitykseen

Haemme verkkokaupan osaajaa!

Haemme asiakkaidemme tueksi Business Developeria. Jos sinulla on kokemusta verkkokaupan kehittämisestä ja sydämesi sykkii digitaalisille ratkaisuille, mikset ole jo meidän tiimissä? Lue tarkempi kuvaus ja ota yhteyttä. Tai ota suoraan yhteyttä.

LUE LISÄÄ

Muotikauppa on murroksessa

Muotikaupan murrosta johtaa kuluttajakäytöksen muutos. Kaupankäynti siirtyy verkkoon, siltä ei voi välttyä. Tämä ei tarkoita sitä, että verkkokauppa korvaa kokonaan kivijalkamyymälät, vaan sitä, että yhä useammassa ostoksessa verkkokauppa on osallisena.

LUE LISÄÄ

Holebrookin digikiihdytys Viskanin verkkokauppa-alustalla

Viskanin ja Holebrookin yhteistyö alkoi marraskuun 2018 puolivälissä ja alle 4kk myöhemmin, holebrook.com lanseerattiin Viskan Streamline verkkokauppa-alustalla. Tuore verkkokauppa toimii myyntikanavana 25 eri maahan kansainvälisesti, mukaanlukien maita kuten Espanja, Australia ja USA.

LUE LISÄÄ

Viskan Systemin uusi toimitusjohtaja Kristian Iveling haastattelussa!

Viskan Systemin uutena toimitusjohtajana aloitti vuodenvaihteessa Kristian Iveling. Haastattelimme Kristiania tulevaisuuden näkymistä. 

Lue lisää

Kaupan tulevaisuus: Unified Commerce

Unified Commerce-mallissa digitaalisen kaupan toiminnot keskitetään yhteen keskusjärjestelmään: Verkkokauppa, myymälä ym. myyntikanavat. Se on Omnichannelin seuraava askel, jossa data on todella keskitetty ja paremmin käytettävissä.

LUE LISÄÄ

Kivijalkamyymälän shop-in-shop verkkokauppaan

Hemtex aloitti uuden omnikanavakonseptin, jossa verkkokaupan asiakas ensin valitsee, mistä myymälästä haluaa tilauksensa noutaa.

LUE LISÄÄ

Saman päivän toimitus - Viskan Instoren uusi konsepti

Viskan lanseerasi yhdessä Lager 157:n ja Postnordin kanssa saman päivän toimitukset, joilla verkkokaupan tai myymälän asiakas voi saada tilauksensa kotiintoimitettuna vielä saman illan aikana!

LUE LISÄÄ
Click & collect - miksi verkkokaupan asiakkaat haluavat noutaa myymälästä?

Miksi asiakkaat haluavat noutaa myymälästä?

Click & collect kuluttajan näkökulmasta: Miksi he haluavat noutaa myymälästä ja miten tarjota click & collect toimivana kokonaisuutena?

LUE LISÄÄ

Social Shopping vie verkkokaupan myynnin seuraavalle tasolle

Asiakkaan mielenkiinnon herättäminen ja tarpeeksi vetoavan tarjouksen tekeminen verkkokaupassa on päivittäinen haaste verkkokauppiaille. Asiakas pitäisi ohjata tekemään ostos motivoimalla ja osoittamalla ostettavan tuotteen tuoma arvo.
Sosiaalisen myynnin nopea kehitys on tuonut tähän mahdollisuuksia, ja etenkin Instagram on monelle verkkokaupalle tärkeä kanava.

LUE LISÄÄ

Lager 157, Viskan ja Klarna toivat mobiili-itsepalvelukassat myymälään

Lager 157 otti käyttöönsä mobiili-itsepalvelukassat Tukholman myymälässään.

LUE LISÄÄ

Monikanavainen myynti tukee kasvua

Monikanavaisen myynnin mittaaminen on välillä haastavaa. Kokosimme tähän vinkkejä ja tutkimustuloksia omnichannel-kauppiaiden kasvusta.

LUE LISÄÄ

Google Shopping verkkokaupan tueksi

Google Shopping kasvattaa jatkuvasti merkitystään verkkokaupan myyntikanavana ja tämä trendi näyttää jatkuvan.
Kirjoitimme Google Shoppingista tietopaketin, jossa myös neuvomme aloittamaan palvelun käytön.

LUE LISÄÄ

Tervetuloa Lennart Jakobsson!

Lennart Jakobsson on RnD-osastomme uusimpia tulokkaita

LUE LISÄÄ

Tervetuloa Sebastian Lundqvist!

Sebastian on työskennellyt nyt 10 kuukautta Viskanin RnD-osastolla(Research and Development). RnD on se porukka, joka ompelee palaset yhteen ja varmistaa että esim. tilaushallinta ja yhteydet ulkoisiin järjestelmiin toimivat sujuvasti. 

LUE LISÄÄ

Web-kehittäjänä Viskanilla: Michael

Michael Bergquist Suarez kehittää verkkokauppoja osana Viskanin Frontend-tiimiä.

LUE LISÄÄ

Viskan Instore myymäläohjelmisto jo yli tuhannessa myymälässä!

Viskan Instore omnikanavaohjelmisto on käytössä jo yli 1000:ssa myymälässä Pohjoismaissa ja Puolassa!

LUE LISÄÄ

Viskan Instore Returns - myymäläpalautukset sujuvasti

Omnikanava, unified retail, monikanavaisuus - rakkaalla lapsella monta nimeä. Viskan Instore Returns on viimeisin lisäyksemme Instore-tuoteperheeseen, tehtävänään optimoida asiakaskokemusta ja murtaa raja-aitoja verkkokaupan ja kivijalkamyynnin välillä.

LUE LISÄÄ

Vieraskynästä: Toistuvaismaksut ovat kuluttajalle tuttu tapa maksaa

Maksuturvan tuotepäällikkö Viivi Ahlqvist avaa vierasblogissamme toistuvaismaksujen perusteita

LUE LISÄÄ

Click & collect sujuvaksi - keskity näihin

Click & collect on hyvä tapa palvella verkkokaupan asiakkaita myös paikallisesti. Näillä neuvoilla onnistut myymälänoutojen halinnassa paremmin.

LUE LISÄÄ

Palautukset edelleen ongelma muodin verkkokaupassa

Verkkokaupan palautuksiin suhtaudutaan pakollisena pahana, mutta niistä voi löytyä yllättävän paljon positiivista, kun hieman avartaa mieltään.

LUE LISÄÄ

Subscription-malli - verkkokaupan seuraava askel?

Subscription-malli, eli kestotilaus tuo aivan uusia mahdollisuuksia verkkokaupalle ja brändeille. Kestotilauspalvelulla viedään asiakaskokemus ja palvelun laatu uudelle tasolle. Lue lisää, mikä on tärkeää kestotilaustoiminnassa ja mihin kannatta apanostaa, kun aloitat subscription-mallilla myymisen.

LUE LISÄÄ

Vieraskynästä: Visuaalinen monikanavainen tarinankerronta

Visuaalinen monikanavainen tarinankerronta on elinehto brändille nykypäivän ärsykkeitä vilisevässä maailmassa. Muistijälki syntyy toistosta, kuinka siis kertoa brändin tarinaa visuaalisena jatkumona kivijalasta verkkoon? Kuinka palvella asiakasta mainostamisen sijaan? Anna Juusela kirjoitti vierasblogiimme visuaalisesta tarinankerronnasta.

LUE LISÄÄ

Verkkokaupan design - mikä siinä on tärkeää?

Verkkokaupan perustamisessa ja suunnittelussa useimmiten keskiössä on sivuston suunnittelu: miltä se näyttää, miten toimii ja miten sitä muokataan? Sivuston sujuvuus onkin tärkeä asia, sillä sitä kautta ne tilaukset tulevat. Tässä kohtaa kuvioon astuu design eli muotoilu.

LUE LISÄÄ

Tuotelistan suodattimet vievät oikean tuotteen luo verkkokaupassa

Oikean tuotteen löytäminen nopeasti on yksi verkkokaupan tärkeimpiä ominaisuuksia. Mitä vähemmällä vaivalla oikea tuote löytyy, sitä todennäköisemmin asiakas sen ostaa. Tähän tarkoitukseen käytetään tuotelistan rajauksia, eli filttereitä.

LUE LISÄÄ

Näin myymäläkeräily parantaa verkkokauppaa

Verkkokauppatilausten keräily ja toimitus suoraan myymälästä on uusi vähittäiskaupan kilpailuvaltti. Tämä on konkreettinen esimerkki todellisesta monikanavaisuudesta.

LUE LISÄÄ

Puhelin johtaa kaupan muutosta

Kuluttajien ostokäytös muuttuu ja tätä muutosta johtaa älypuhelin. Siksi on elintärkeää, että kaikki uudet kaupan palvelut suunnitellaan ensisijaisesti mobiililaitteille.

LUE LISÄÄ

Black Friday - tilausmäärien kasvu yli 200%

Black Friday toi jälleen mahdollisuuden erinomaisiin myntilukuihin, mutta vain jos verkkokauppa pysyi pystyssä ja tarpeeksi nopeana. Viskanin asiakkaiden ei tarvinnut huolehtia verkkokauppansa suorituskyvystä, vaikka tilausmäärät ajoittain olivatkin hurjia.

LUE LISÄÄ

Lager 157 lanseerasi uuden verkkokauppansa Viskan Streamlinella!

Muotikaupan vähittäisketju Lager 157 lanseerasi menestyksekkäästi uuden verkkokauppansa Viskan Streamline verkkokauppa-alustalla.

LUE LISÄÄ

Black Friday - 9 vinkkiä verkkokauppiaalle

9 loistavaa Black Friday-vinkkiä verkkokauppiaalle!

LUE LISÄÄ

Tulevaisuuden myymälä

Kuluttajien odotukset asiakaskokemukselle ja tarve asioida saumattomasti eri kanavien välillä kasvaa. Siirrymme omnikanavasta Unified Commerce-malliin, jossa keskitytään läpinäkyvyyteen kaikkien kanavien välillä ja tämä luo suuren paineen taustajärjestelmille; monimutkaisten prosessien on toimittava sujuvasti, jotta kuluttajan asiointi olisi yksinkertaista.

LUE LISÄÄ

Suorituskyky verkkokaupan menestystekijänä

Verkkokaupan suorituskyky voi olla joko myynnin este tai kilpailuvaltti. Etenkin kampanjoissa ja ruuhkasesonkeina suorituskyvyn merkitys on entistä suurempi.

LUE LISÄÄ

Tervetuloa Pörrö SAHLBERG!

Pörrö Sahlberg aloitti Viskanin Helsingin toimistolla Business developerina.

LUE LISÄÄ

Ostos kolmella klikkauksella

Klarna ja Viskan tarjoavat yhdessä entistä sujuvamman tilausprosessin. Tilauksen voi tehdä jopa vain kolmella klikkauksella!

LUE LISÄÄ

Makeup Mekka myy tuotteita suoraan Instagram-feedistä

Viskan toteutti Makeup Mekkalle Instagram-integraation, jonka avulla he yhdistävät Instagram-julkaisuja verkkokaupan tuotteisiin.

LUE LISÄÄ

Asiakkaidemme online-myynti kasvoi 43%

Teemme vuosittain koosteen asiakkaidemme online-myynnin kehityksestä ja on aika julkaista edellisvuoden lukuja. Meille on erittäin tärkeää seurata asiakkaidemme kehitystä, etenkin verkkokaupan myynnissä. Jatkuvan seurannan avulla voimme tehokkaammin optimoida kehitystyötä, sekä arvioida tulevaisuuden näkymiä.

LUE LISÄÄ

Omnikanava ja logistiikka

Verkkokaupan ja kivijalkamyymälöiden yhteistyön tehostamiseen on useita lähestymistapoja. Monet kaupat ja vähittäisketjut tähtäävät näin parantamaan asiakaskokemusta ja sitouttamaan asiakkaitaan.

LUE LISÄÄ

Esittelyssä Viskanin ensimmäinen työntekijä: Alexander Söderholm

Alexander Söderholm toimii liiketoimintakonsulttina Viskanila

LUE LISÄÄ

Viskan + Euroopan tietosuoja-asetus (GDPR)

GDPR-asetuksella tulee olemaan merkittäviä seurauksia sähköisen kaupankäynnin alalla. Viskan on varautunut jo vuodesta 2016 lähtien tukemaan verkkokauppiaita GDPR:n haasteiden parissa.

LUE LISÄÄ

8 askelta parempaan asiakaskokemukseen

Miten hyvä asiakaskokemus luodaan? Asiakaskokemuksen hallinta on tärkeä prosessi, joka liittyy verkkokaupan ja kivijalkamyymälän lähes jokaiseen osa-alueeseen.

LUE LISÄÄ

Verkkokaupalla Suomesta ulkomaille

Yhä useampi suomalainen verkkokauppias näkee kansainväliset markkinat mahdollisuutena ja laajentaa liiketoimintaansa verkkokaupan avulla rajojen ulkopuolelle.

LUE LISÄÄ

Accentin uusi verkkokauppa julkaistiin!

Accent siirtyi hiljattain käyttämään Viskanin eStore-verkkokaupparatkaisua ja ETM tilaushallintaa, kasvattaakseen verkkomyyntiään ja vastaamaan tulevaisuuden omnikanavatarpeisiin.

LUE LISÄÄ

Tervetuloa Mathias Nohlborg!

Viskanin tiimi Ruotsissa kasvoi jälleen, mutta tällä kertaa vahvistus ei ole koodin puolelle, vaan Mathias Nohlborg aloitti Viskanilla myyjänä!

LUE LISÄÄ

Asiakaskokemus jatkuu verkkokaupan ulkopuolella

Verkkokauppoja arvostellaan usein ulkomuodon perusteella: Miltä se näyttää, millainen on käyttöliittymä jne. Tämä tuntuu usein olevan tärkein kriteeri verkkokauppa-alustaa valitsevalle yritykselle. Vaate- ja muotialalla estetiikka on luonnollisesti tärkeää.

LUE LISÄÄ

OSCAR JACOBSON ON TUPLANNUT MYYNTINSÄ VUOSITTAIN

Muotiyritys Oscar Jacobson on vuodesta 2014 lähtien tuplannut myyntinsä vuosittain, kertoo hallituksen puheenjohtaja Roger Tjernberg. Jos sama tahti jatkuu, verkkokauppa on yrityksen suurin myyntikanava jo vuonna 2019.

LUE LISÄÄ

10 VINKKIÄ BLACK FRIDAYN VARALLE

Parina viime vuonna Black Friday on ollut näkyvästi esillä Suomessa ja etenkin Ruotsissa, ja tulee tänä vuonna olemaan vuoden tärkeimpiä myyntipäiviä monille vähittäiskaupoille. Jo viime vuoden perusteella voidaan sanoa, ettei trendi ole enää uusi.

LUE LISÄÄ

Muotibrändin digitalisoituminen – Oscar Jacobson

Digitalisaatio on kuuma aihe tukku- ja vähittäiskaupassa, ja tulee olemaan vielä pitkään. Oscar Jacobson on erinomainen esimerkki siitä, miten muotibrändi digitalisoi liiketoimintansa.

LUE LISÄÄ

B2B-verkkokauppa kehittyy kuluttajakaupan suuntaan

B2B-verkkokauppa kehittyy jatkuvasti B2C-verkkokaupan suuntaan. Myös yritysasiakkaat ovat ihmisinä kuluttajia ja tottuneita B2C-toimintamalleihin. B2B-verkkokaupassa toimintojen tärkeys painottuu hieman eri tavalla. 

LUE LISÄÄ

Viskan sai uuden vähittäisketjun asiakkaakseen!

Iloisena voimme kertoa, että jälleen yksi vähittäiskaupan yritys on valinnut Viskanin ratkaisutoimittajakseen verkkokauppa- ja omnikanavahankkeelleen! Uusi asiakkaamme on ruotsalainen Sportshopen, vahvasti laajentava urheiluliikeketju. Toimitamme Sportshopenille kattavan omnikanavaratkaisun, jonka alustoina toimivat Viskan ETM tilaushallinta, sekä Streamline CMS verkkokaupparatkaisu.

LUE LISÄÄ

Hemtexin uusi verkkokauppa Viskanin alustalla

Hemtex toteutti uuden omnikanavaratkaisunsa Viskanin uuden Streamline-verkkokaupan ja Viskan ETM:n yhdistelmällä. Verkkokauppa julkaistiin tänään, erittäin vaikuttavien tulosten kera.

LUE LISÄÄ

Hemtex keräilee verkkokaupan tilauksia myymälöissä

Lanseerasimme yhdessä Hemtexin kanssa uuden palvelun - Viskan Instore pick & pack.

LUE LISÄÄ

OTA YHTEYTTÄ

Viskan Oy Ab

Hämeentie 157
00560 Helsinki, Finland

TILAA UUTISKIRJE

kestotilauksen-konseptit-raataloity-kestotilaus/
category