Viskan Online Growth Team

Verkkokauppanne on toiminnassa ja nyt pitäisi varmistaa, että asiakkaat tulevat juuri teidän verkkokauppaan, eivätkä kilpailijalle. Viskan Online Growth Team (OGT) auttaa teitä saavuttamaan myyntitavoitteenne, analysoimalla ja optimoimalla verkkokaupan toimintaa ja markkinointia datan pohjalta.

Me optimoimme verkkokauppanne

Liikenneanalyysi

Kävijäliikenteen ohjaaminen verkkokauppaan on perusedellytys myyntitavoitteiden saavuttamiselle. Usean digiaatlisen kanavan aktiivinen hyödyntäminen tuo verkkokaupalle näkyvyyttä ja samalla tuo verkkokauppaan oikeanlaista liikennettä: konvertoivaa. Me analysoimme verkkokaupan kävijälähteitä, miten ne tuottavat myyntiä ja suosittelemme toimenpiteitä joilla näistä lähteistä saadaan entistä parempi konversio verkkokauppaan.

Asiakaspolku

Asiakaspolkua mittaavat yritykset ovat yleensä pitkän matkaa kilpailijoitaan edellä, etenkin jos asiakaspolun varrelle on automatisoitu kohdennettua asiakasviestintää. Asiakaspolussa tärkeää ovat matkan varrella vastaantulevat kosketuspisteet: Kun asiakas ensi kerran saa tietoonsa yrityksesi olemassa olosta, kun hän päätyy tekemään ostoksen ja mitä hän kokee ostoksensa jälkeen. Me tutkimme tavat, joilla te tavoitatte asiakkaan oikeilla viesteillä, asiakaspolun eri vaiheissa. Teemme ehdotuksia toimenpiteille, joilla optimoidaan asiakaskokemusta ja vahvistetaan brändiänne.

Sosiaaliset mediat

Käytättekö oikeita kanavia oikealla tavalla? Missä sosiaalisen meidan kanavissa teidän tulisi näkyä ja millainen sisältö ja sanoma teillä pitäisi olla? Sosiaalinen media on tärkeä kanava verkkokaupalle asiakassuhteen vahvistamiseen ja myynnin kasvattamiseen. Me analysoimme nykytilanteenne, asetamme mittarit ja tunnistamme optimointikohteet. Näiden pohjalta teemme toimenpide-ehdotukset, joilla saatte enemmän irti sosiaalisesta mediasta.

Google Shopping & Ads

Google Shopping on monelle verkkokaupalle erittäin tuottoisa mainoskanava, jolla on yleensä korkea konversioaste ja suuri potentiaali myynnin kasvattamiseen. Optimoidulla tuotefeedillä tuotteet saavat parhaat edellytykset näkyä hakutulosten kärjessä ja etenkin niissä tilanteissa kun asiakas on valmis tekemään ostoksen. Google Shopping ja Google Ads tarjoavat paljon lisämahdollisuuksia optimoida mainosten tehokkuutta ja konversiota. Me suosittelemme toimia, joilla saadaan entistä enemmän liikennettä ja paremmalla konversioasteella.

SEO

Orgaaninen liikenne hakukoneista, kuten Google, on yleensä parhaiten konvertoivaa liikennettä verkkokaupalle. Siksi SEO eli hakukoneoptimointi on tärkeä osa verkkokaupan myyntiä. Verkkokauppiaan on tehtävä aktiivisesti työtä, jotta sijainti hakukoneiden tuloksissa säilyy. SEO-analyysilla saatte konkreettisia neuvoja ja työkaluja hakukonenäkyvyyden parantamiseksi. Saatte myös neuvoja siihen, millaista sisältöä ja missä muodossa sitä tulisi esittää verkkokaupassa, jotta itse sivusto palvelee hakukoneita mahdollisimman hyvin.

Web-analyysit

Tiedättekö, miten kävijät liikkuvat verkkokaupassanne ja missä kohtaa heillä tulee yleensä este vastaan? Tehokkaalla kävijän käytöksen analysoinnilla löydetään ostamisen esteitä ja voidaan optimoida asiakkaan ostopolku sujuvammaksi, aina saapumisesta ostokseen asti. Me kartoitamme kävijöiden käytöksen verkkokaupassa ja tunnistamme optimointikohteet, joilla kasvatetaan verkkokaupan konversiota.

Haluatko tietää lisää?

Ota yhteys ja autamme verkkokaupan haasteissa.

Uutiskirje

Ite Wiki

Viskan Oy Ab Keskuskatu 3a 00100 Helsinki +358 20 735 3410 info@viskan.fi