Viskan Online Growth Team

Viskan Online Growth Team

1114
 
SEK 1
Viskan Online Growth Team (OGT) arbetar med att hjälpa Viskans kunder att bli ännu mer framgångsrika inom e-handel. Inom OGT ryms en rad insatser som vi genomför tillsammans med våra kunder för att öka försäljningen online.

Områden och omfattning
Kunders behov av hjälp inom olika områden varierar naturligtvis, och vi anpassar vår hjälp utifrån de behov som finns hos varje kund. Online Marketing och Sökmotoroptimering är två omfattande områden som vi kan erbjuda hjälp inom, antingen i en avgränsad omfattning eller genom en komplett analys och framtagning av åtgärdsplan med konkreta förslag på förbättringsinsatser.

Så här jobbar vi
Viskan OGT:s arbete följer en utarbetad process som börjar med att vi genomför en nulägesanalys inom aktuellt område. Utifrån resultatet av analysen, presenterar Viskan OGT rekommenderade åtgärder för att uppnå önskat resultat. Åtgärdsplanen kan omfatta såväl långsiktigt strategiskt arbete, som direkta operativa insatser. Viskan OGT och kunden beslutar gemensamt vilka förslag som ska tas vidare, fördjupas och genomföras. När arbetet har utförts, görs analys och utvärdering av insatserna för att säkerställa att syfte och mål har uppnåtts.

Det här kan arbetet innehålla
I en Online Marketing-analys tar vi fram en samlad bild av företagets nuläge genom statistiskt underbyggda analyser i kombination med kartläggning av närvaron online och på vilka sätt man jobbar med olika kanaler. När nuläget är klarlagt, identifieras förbättringsmöjligheterna och resulterar i en åtgärdsplan. Hur man kan bli bättre på att nå konsumenten, hur man blir relevant i varje kundmöte och hur man kan optimera shoppingupplevelsen är några exempel på vad åtgärdsplanen kan innehålla, även med konkreta operativa insatser som kan genomföras direkt. De övergripande målen med insatserna är att öka den kvalitativa trafiken till sajten, öka konverteringsgraden och erhålla en hög ROI (Return on Investments).

En SEO-analys börjar även den med en nulägesanalys, där vi kartlägger sidornas nuvarande rankning i sökresultat och orsaker till att resultatet ser ut som det gör, vilket mynnar ut i ett antal rekommenderade åtgärder för att förbättra rankningen. Konkurrensen för att ranka högt i organiskt sök inom e-handel är hög, och sökords- och konkurrentanalys är en självklar del som ingår i analysen för att kunna lägga upp en hållbar SEO-strategi.

Om Viskan OGT
Inom teamet finns kompetens och mångårig erfarenhet inom bl.a.Online Marketing, Content Marketing, Consumer Behaviour, Business Management, Google Analytics, SEO mm. Online Growth Team kan stötta Viskans kunder, inte enbart i egenskap av teknisk systemleverantör, utan även inom Customer Success Management och därmed hjälpa kunderna att nå ännu större framgång inom e-handel.