3 förutsättningar för lönsam tillväxt i utmanande tider

Mängder av företag har drabbats av högre kostnader i pandemins kölvatten. När sedan kriget i Ukraina bröt har det ytterligare ökat den ekonomiska pressen på i stort sett alla branscher och företag. E-handlarna har inte varit något undantag vilket resulterat i att företagen inte kunnat skapa lika attraktiva erbjudanden samtidigt som köpstyrkan hos konsumenter minskat. Här kommer du kunna läsa om hur e-handlare som jobbar i Viskan E-handelsplattform lyckas gå mot strömmen.

Enligt Postnords E-barometern såg e-handeln i Sverige en negativ utveckling med 7% under första kvartalet 2023 när man jämför med motsvarande period 2022. Apotek samt Kläder & Skor var de enda branscherna som hade en positiv trend. Kläder & Skor såg en tillväxt på 2%.


Under samma period kunde vi däremot se att Viskans kunder i snitt såg en positiv utveckling. Omsättningen i Viskan E-handelsplattform har ökat med 14.6% samtidigt som antalet ordrar ökat med 17% i förhållande till 2022. Starka siffror för Viskans användare som i många fall går tvärt emot marknadens svaga inledning av 2023.


Fortsatt ökning oavsett produktsegment

Eftersom hushållsekonomin blivit alltmer pressad är det lätt att anta att företag som ses som lågprisvarumärken har gått starkt. Det stämmer bra även bland Viskans kunder. De kunder vi har inom segmentet Kläder och skor har ökat sin omsättning med 38% jämfört med motsvarande period under 2022. Men vi ser även att de bolag som haft störst procentuell ökning under 2023 är varumärken som absolut inte konkurrerar på pris. Företagen inom premiumsegmenten har tillsammans ökat med hela 53% under första kvartalet. Jämför man med motsvarande siffra för 2022 kan vi se att Viskans kunder fortsätter gå starkt oavsett vilket segment de tillhör.


Anledningarna till att det gått så pass bra under inledningen av 2023 är antagligen lika många som vi på Viskan har kunder. Starka varumärken och bra relationer med slutkunden är antagligen två anledningar. Vi tror dock att den största anledningen är att de e-handlare som använder Viskan E-handelsplattform är väldigt självgående. I det stora hela är man inte uppbunden till konsulter för att kunna driva affären framåt. Man behöver inte lägga tid, pengar och energi på att hålla ihop en komplex systemflora. Istället kan man fokusera fullt ut på att stärka varumärket och leverera riktigt bra kundupplevelser vilket i förlängningen kommer öka försäljningen.


I Postnords E-barometern kan man läsa att branschutvecklingen för e-handelns utveckling hålls tillbaka något till följd av att kunderna återvänt till fysiska butiker i pandemins kölvatten. Det är en hypotes som ligger väl i linje med de siffror vi kan se genom Viskans lösning för omnichannel: Viskan Instore. Leveranssätt som ‘Hämta i butik’ är otroligt populärt vilket signalerar att konsumenterna gärna besöker butikerna. Funktionalitet för att kunna se lagersaldon online och för att föra samman e-handelns utbud med den fysiska butikens service är idag ett starkt önskemål från konsumenter. 

Fortsatt tillväxt i utmanande tider

Ska du lyckas fortsätta växa även i utmanande tider handlar mycket om att sätta e-handelns grunder riktigt bra. Du behöver hantera din kundresan på ett så bra sätt som möjligt och lägga mer tid på rätt saker.


Ditt huvudsakliga fokus bör ligga på att effektivisera interna processer. Om maskineriet är väloljat och du har en hög grad av automation får du helt enkelt mer tid till att fokusera på kundnära aktiviteter och mer tid till varumärkesarbete och marknadsföring. Ska du lyckas ta dig hela vägen dit och ha riktigt bra förutsättningar till att optimera hela din verksamhet finns det flera pusselbitar som behöver finnas på plats. Här kan du läsa 3 exempel på grundläggande förutsättningar som du behöver sätta för att du ska kunna öka lönsamheten och fortsätta växa även när tiderna är sämre. 

3 grundläggande förutsättningar

För att ha möjlighet att lägga tid på att utveckla kundupplevelsen behöver du en plattform som automatiserar repetitiva processer. Det ska vara enkelt att driva e-handel och du behöver kunna driva din affär på egen hand i så stor utsträckning som möjligt. Konsulter skall inte behövas för att klara den dagliga driften. Lägg den budgeten på marknadsföringstjänster istället.


Du behöver ett CMS som låter dig kommunicera ditt varumärke och dina produkter på ett effektivt sätt. Friheten i att inte vara låst till mallar och flexibiliteten som kommer med att framställa ditt erbjudande på det sätt som du vill göra det. E-handeln är snabbrörlig vilket även innebär att det behöver vara enkelt att uppdatera din sajts innehåll. Du ska inte behöva vänta på dessa förändringar utan bör klara av att utföra dem själv. När allt kommer till kritan ska du inte behöva anlita utvecklare för att optimera din sajt.


Ska ditt företag växa kommer du behöva system som kan hantera ökade ordervolymer, högre trafikbelastning och samtidigt inte sätter några begränsningar på vart i världen du väljer att sälja dina produkter. Kort uttryckt behöver du system som fungerar så pass bra tillsammans att du kan växa friktionsfritt. Alltså utan att du behöver känna av att systemet blir långsamt, svårt att uppdatera eller kraschar vid belastningstoppar. En e-handel ska alltid ha öppet. Oavsett om det är högsäsong eller inte.

Marknadsplatser som inkörsport till längre kundrelationer

Genom att sälja dina produkter på marknadsplatser såsom Zalando eller Amazon kommer du att nå en långt bredare målgrupp på marknader som vanligtvis skulle vara svårare att nå. Det har visat sig vara ett effektivt komplement för företag som siktar på att expandera till nya länder. På så sätt kan man öka trovärdigheten och igenkänningen för produkterna i länder där man tidigare var okänd. Genom att exponera de mest varumärkesrepresentativa produkterna på en marknadsplats och i anslutning lansera hela e-handeln kan du öka varumärkeskännedomen på en kortare tidshorisont. Allt handlar om vilken strategi du väljer att använda.


Genom sömlösa integrationer till Ondrop och Sello blir det okomplicerat att lansera produkter på exempelvis Zalando och Amazon när du jobbar i Viskan E-handelsplattform. Connectors som Ondrop och Sello har stabila tvåvägs-integrationer via Viskan Open API vilket innebär att data uppdateras i realtid och affären blir väldigt enkel att administrera.


Vill du ta kontroll över ditt varumärke och skapa effektiva flöden som genererar fler affärer? Viskan har lösningar och integrationer färdiga som kommer hjälpa dig utveckla din e-handel och bidra till att du kan fokusera på kundrelation och försäljning. Läs mer om Viskans Omnichannel-lösningar här.


Vill du få råd och hjälp med din e-handel?

Kontakta oss för information om hur vi kan hjälpa dig.

Nyhetsbrev

Viskan System AB Druveforsvägen 8A 504 33 Borås +46 33-20 60 20 info@viskan.se