Bygg ditt varumärke och driv försäljning 

genom sociala medier

Det finns flera imponerande exempel på hur man som företag kan använda sig av sociala medier för att bygga sitt varumärke och driva försäljning. Men hur bär man sig åt för att lyckas? Relevans, social proof och User Generated Content (UGC) är några av de saker man behöver ha koll på för att kunna nå den framgång och de effekter man eftersträvar. Här reder vi ut det du behöver veta.

Konkurrera med andra värden än pris

Ett starkt varumärke fungerar som informationsbärare och hjälper konsumenten att göra val. Varumärket skapar en känsla av trygghet och igenkänning, vilket gör det lättare för kunden att fatta beslut och det hjälper dig som e-handlare att konkurrera på andra värden än pris. Som konsument behöver man inte göra lika omfattande undersökning och jämförelse med andra produkter om man vet vad varumärket står för, medan det okända varumärket blir mer av ett oskrivet kort. Ett starkare varumärke har bättre förutsättningar för att skapa lojalare kunder med högre lifetime value.


Att jobba varumärkesbyggande tar tid och ger inga snabba resultat, men i förlängningen blir de positiva effekterna en ökad försäljning. Dagens e-handelskunder låter i högre utsträckning sina värderingar styra vilket varumärke de väljer att handla från istället för att låta priset vara avgörande faktor.


Flera framgångsrika företag, som t.ex. Revolution Race, har utgått från kraften i sociala medier i sitt varumärkesbyggande arbete. Framför allt har Instagram spelat en betydande roll för dessa företag och bidragit till den styrkeposition de utgår från idag.

Var relevant i varje steg i kundresan

Instagram har intagit en nyckelposition i kundresan och är idag en vedertagen kanal som kunder använder för att få reda på mer om produkter. Människor använder Instagram för att upptäcka trender, få inspiration, göra research på produkter innan köp och spelar en viktig roll i själva köpbeslutet.


För att få de där riktigt bra effekterna med Instagram, gäller det att lyckas engagera kunden i varje steg i kundresan. I ett tidigt skede i kundresan vill kunden ha inspiration. Här behöver du skapa en känsla hos kunden. Visuella intryck kommer kunna spela en stor roll i hur ditt företag och dina produkter uppfattas.


I nästa steg behöver kunden övertygas om att just din produkt är det bästa valet. Tester, reviews och innehåll som beskriver andra kunders upplevelse kan fungera som kraftfull kommunikation. Genom att skapa hashtags där man uppmanar kunder att dela med sig av sina åsikter och erfarenheter om produkter får man innehåll som väger tungt i ett köpbeslut.


Som konsumenter litar vi mer på vad andra människor berättar för oss än vad varumärket själv kommunicerar. Därför är det en så stor fördel att jobba med UGC (User Generated Content). Att bygga upp en stark community och engagera sig i sina följare kan därför bli en framgångsfaktor som bidrar till att stärka varumärket och öka försäljningen.

Användargenererat innehåll bidrar till att stödja köpbeslut och är dessutom ett billigt sätt att få ett fantastiskt bildinnehåll, som du även kan dra ytterligare nytta av genom att visa upp det i ett flöde på din site.


Instagram och andra sociala medier kan effektivt driva kvalitativ trafik till siten. Har man lyckats väcka ett intresse vill man läsa mer och ett naturligt nästa steg är att besöka webbplatsen. Även om det också är möjligt att få en tillfredsställande konverteringsgrad från sociala kanaler bör man vara medveten om att sociala kanaler ofta fungerar understödjande till en konvertering. Själva konverteringen sker ofta i ett senare steg, t.ex. när intresset återuppväcks genom en retargeting-annons. Det viktiga är att finnas i många olika kanaler och möta kunden med ett relevant budskap där den befinner sig. Där utgör Instagram en viktig kanal för många e-handlare.

Nyckeln till framgång med Instagram

Utöver att skapa inspirerande och relevant innehåll i sitt Instagramflöde, är det jätteviktigt att inte glömma bort att interagera med sina följare. Sociala medier bygger på kommunikation, där grundstenen är just kommunikation mellan människor, vilket även gäller företagssidor. Med en envägskommunikation riskerar företag att upplevas som ointresserade av sina kunder och man får inte de starka banden mellan människa och varumärke som man eftersträvar för att få lojala kunder.


Genom att interagera med sina följare, ställa frågor, svara på deras kommentarer och uppmana dem till att dela med sig av sina bilder på produkter de köpt, kan man bygga upp en community där följarna känner att de får en nära relation till varumärket. Du visar uppskattning till dina kunder och de identifierar sig med ditt varumärke, du stärker alltså relationen till dina kunder.


Revolution Race byggde framgångsrikt upp sitt varumärke genom att engagera sina följare på sociala medier. Man kommunicerade på ett väldigt personligt plan och tryckte extra på att kunder skulle dela sina friluftsbilder i Revolution Race-plagg. Andra inslag i kommunikationen var bland annat att få kunder och följare att rösta på mönster och färger till kommande kollektioner. Man involverade helt enkelt kunderna i produktionsprocessen. Genom en nära koppling till kundens vardag och engagerande kommunikation i sociala medier, lyckades Revolution Race skapa en väldigt bra kundupplevelse och i förlängningen mer lojala kunder.

E-handlare bör även överväga att använda kundernas bilder som innehåll på siten, då det är ett effektivt sätt att skapa trovärdig och värdefull kommunikation. Med taggning av produkter direkt på kundernas bilder kommer du göra det enkelt för kunden att hitta rätt produkt i ditt sortiment.


Ett annat välkänt case där användargenererat innehåll använts framgångsrikt för att stärka bandet mellan människor och varumärket och driva försäljning, är Coca-Colas kampanj “Share a Coke”, där läskgiganten lanserade personliga flaskor med namn på, vilket resulterade i att alla ville få tag på en flaska med sitt namn. För att få ytterligare spridning bad man konsumenterna att dela med sig av sina bilder på sociala medier när de avnjuter sin personliga Colaflaska. Resultatet blev miljontals delningar och sålda läskedrycker. Det här är ett praktexempel på hur användargenererat innehåll leder till ökat engagemang och driver försäljning. 

Social proof ökar konverteringsgraden

Kraften i sociala medier, relaterat till marknadsföring och försäljning, bygger mycket på social proof; de medvetna eller omedvetna beteenden som innebär att när vi ser andra agera på ett visst sätt eller ha vissa åsikter, påverkar det oss i vilka beslut vi fattar. Det här kan man dra nytta av samtidigt som man säkerställer att man är relevant genom hela sin kommunikation och genuint intresserad av sina följare. På så sätt kan man bygga upp sitt varumärke med hjälp av sociala medier och på sikt skapa lojala kunder med högt lifetime value.


Med ett Instagramflöde som har ett högt värde för målgruppen, bör man inte missa möjligheten att använda sig av flödet även på sin site. Cevoid är en UGC-plattform som kan hjälpa e-handlare ta sig an den möjligheten på ett användarvänligt, säkert och snabbt sätt. Genom att integrera Cevoid till Viskan E-handelsplattform kan bildflöden från Instagramkonton, hashtags eller mentions visas på e-handeln. Det bidrar till ett levande siteinnehåll och bidrar starkt till en högre konverteringsgrad. Med produkttaggning i bild, skapas kort väg mellan inspiration och köp. I Cevoids plattform är det även enkelt att be användare om tillåtelse att använda deras bilder på e-handeln. Det är endast ett knapptryck som krävs. Varje gång sidan laddas, skapas nya varianter av bilderna, vilket gör att bilderna kommer till sin rätt flera gånger med olika utsnitt och att innehållet ständigt varieras.


Vill du veta mer om möjligheterna med Cevoid eller hur du kan komma igång med ett framgångsrikt arbete i sociala medier, hör gärna av dig till oss!

Läs vidare

Lipscore är nu tillgängligt i Viskan plattform
Nya möjligheter att addera kundrecensioner

Nu finns Lipscore tillgängligt i Viskans plattform för e-handlare som vill ge sina kunder att möjligheten att recensera produkter i sin webshop.

Fem koncept för framgångsrik cirkulär affär
5 koncept för framgångsrik cirkulär affär

Det finns många goda exempel på hur man kan styra om sin affärsmodell till en cirkulär modell, ta del av våra framgångskoncept här.

Bygg ditt varumärke och driv försäljning genom sociala medier
Bygg ditt varumärke och driv försäljning genom sociala medier

Relevans, social proof och User Generated Content (UGC) är några av de saker man behöver ha koll. Här reder vi ut det du behöver veta.

Nyhetsbrev

Viskan System AB Druveforsvägen 8A 504 33 Borås +46 33-20 60 20 info@viskan.se