Google Analytics 4 är här

2020-11-05

Google lanserade i mitten av oktober Google Analytics 4, vilket är den största förändringen av Google Analytics på 15 år. Det finns många intressanta nyheter och enligt Google själva har man utvecklat ett mer intelligent Google Analytics, som ska hjälpa företag att få bättre långsiktig avkastning på sin investering i digital marknadsföring.

Vad är nytt i Google Analytics 4?

Skillnaderna mellan Google Analytics 4 och nuvarande Google Analytics är minst sagt omfattande, så att övergången till Google Analytics 4 sker över en längre tid känns helt klart betryggande. Kontostruktur, vilka rapporter som finns, vad de innehåller och hur man analyserar datan skiljer sig mycket från det vi är vana vid.


Den första skillnaden som man slås av är att det finns inga vyer i Google Analytics 4, bara egendomar. Det innebär bl.a. att man får en helt annan struktur i sitt Google Analytics-konto om man t.ex. har många olika länder eller olika företag i samma konto. Det man tidigare har hanterat i vyernas inställningar, hanteras nu istället på varje egendom eller i enskilda anpassade rapporter.


Menyn där vi hittar alla olika rapporter, är annorlunda uppbyggd och vi får vänja oss vid nya begrepp som Life Cycle, Engagement, Monetisation och Retention. Antalet rapporter är markant färre och sättet man använder rapporterna skiljer sig en hel del mot tidigare. Till exempel så har de fem rapporterna under e-commerce ersatts av en enda rapport, vilken återfinns under Monetisation. 

Flera fördelar och en och annan potentiell nackdel

En av de främsta fördelarna med Google Analytics 4, är att det ska vara möjligt att tracka besökare mellan olika enheter, IP adresser, webb och app. Då Google Analytics tidigare har hanterat all tracking via cookies, har man t.ex. inte kunnat följa en besökare när den rör sig via olika enheter eller IP adresser. En besökare som kommer till siten första gången från sin mobil, andra gången från sin dator och tredje gången från en dator med annan IP adress, har räknats som tre helt olika besökare. I Google Analytics 4 ska man kunna spåra besökaren oavsett enhet eller kanal, och därmed kunna förstå hela kundresan bättre.


Ytterligare en fördel med Google Analytics 4, som Google framhåller, är att du kan lära dig mer om dina kunders beteenden även när det finns luckor i data, t.ex. på grund av begränsningar i tracking via cookies, där en hel del data i dagsläget går förlorad. Genom att kombinera tillgänglig data med maskininlärning och AI, ska Google kunna skapa en mer heltäckande bild av beteenden och även kunna förutspå trender i målgruppens beteenden och ge prognoser på potentiellt resultat framåt i tiden.


Finns det då några potentiella nackdelar med nya generationen Google Analytics? Ja, en tanke som uppstår, är hur tillförlitlig data kommer att bli för siter som inte har så stora besöks- och transaktionsvolymer. Maskininlärning och AI kräver en hel del data för att fungera väl, kommer man då att få rättvisande data och realistiska prognoser? Och hur ska man klara sig utan vyer, där vi är vana att hantera så många basala funktioner? Vi lär återkomma i ämnet när vi ser mer resultat av Google Analytics 4.

Integritet driver på utvecklingen av analysverktyg

I en värld där allt fler är medvetna om de digitala fotspår man lämnar efter sig på internet, ställer slutanvändarna allt högre krav på transparens och kontroll på hur data används. Som ett led i detta, genomför webbläsare och plattformar ändringar som kraftigt minskar möjligheterna att spåra besökare via cookies, vilket har varit den gängse metoden i decennier för alla mät- och analysverktyg.


Samtidigt har all besöks- och beteendedata kommit att bli oerhört viktig för alla företags affärer. Det är genom big data som man får insikt i hela den digitala kundresan, följer upp och analyserar resultat, för att därigenom kunna jobba mer datadrivet och avgöra vilka digitala marknadsföringsinsatser som ska genomföras och till vilken kostnad. Detta har drivit fram en oundviklig förändring i hur man i framtiden ska kunna spåra besökare, analysera beteenden och agera utifrån detta, utan att det kolliderar med människors integritet.


Istället för att, som tidigare, hantera tracking via cookies, kombinerar Google Analytics 4 flera olika sätt att identifiera och följa besökarna, för att därmed kunna ge en komplett bild av kundresan. Detta i kombination med maskininlärning och AI, ska, enligt Google, både ge en komplett bild av kundresan och ge möjlighet till prognoser. 

Vi hjälper dig komma igång med Google Analytics 4

Att Google Analytics 4 nu har lanserats, innebär inte att nuvarande Google Analytics släcks ner. Allt fortsätter att fungera precis som tidigare och Google har inte kommunicerat någon tidpunkt för när de nuvarande Google Analytics-egendomarna kommer att upphöra. Men det är ändå en god idé att sätta upp en parallell egendom för Google Analytics 4 för att börja samla in data och börja bekanta sig med allt nytt.


Google Analytics 4 finns tillgängligt i Google Analytics genom en ny typ av egendom (property). När man skapar en ny egendom är Google Analytics 4 valt som default. Det går dock fortfarande att skapa egendom i Universal Analytics genom att välja “advanced options”. När man skapar en ny egendom för Google Analytics 4, sätter man även upp tracking för Google Analytics 4 i Google Tag Manager.


Du som är kund hos Viskan och vill komma igång med Google Analytics 4, hör av dig till Viskan Online Growth Team, så hjälper vi dig att skapa din nya Google Analytics 4 egendom, sätter upp tracking i Google Tag Manager och guidar dig runt bland alla nya rapporter.


Vill du lära dig mer om alla nya rapporter, var du hittar vad och vilka nya möjligheter till analys som öppnar sig genom Google Analytics 4, så håll utkik efter nästa artikel om Google Analytics 4 där vi gör en djupdykning i alla nya rapporter!

Vill du veta mer?

Kontakta Gunilla för mer information om hur vi kan hjälpa dig.

Nyhetsbrev

Viskan System AB Druveforsvägen 8A 504 33 Borås +46 33-20 60 20 info@viskan.se