Google Analytics 4

Google Analytics har länge varit den mest kompletta tjänsten för att utvärdera användardata online. 1 juli 2023 slutar Google att sluta läsa in data i traditionella Universal Analytics (UA). Därför är det viktigt att i god tid göra förflyttningen från det klassiska UA till morgondagens Google Analytics 4 (GA4).

GA4 är en mer flexibel plattform

Orsakerna till varför Google lanserade GA4 är flera. Vårt beteende online har förändrats, då vi idag rör vi oss över flera plattformar, webbläsare och appar och analysverktyg behöver kunna samla in data från alla dessa på ett friktionsfritt sätt. UA är helt enkelt inte byggt för att kunna skapa en helhetsbild över beteenden på flera ställen. Användares integritet online har varit, och är, en varit viktig diskussionspunkt de senaste åren. I GA4 kommer viss känslig information inte längre samlas in för att möta morgondagens regelverk. Exempelvis kommer Google inte längre spara IP adresser. Utfasningen av tredjepart cookies är ytterligare en central faktor. I Universal Analytics är all tracking cookie baserad, i GA4 är den istället eventbaserad.


GA4 är en mer flexibel plattform som ger användaren möjligheter att samla och mäta flera typer av data. Du har betydligt större möjlighet att anpassa GA4 efter din verksamhet, genom att välja vilka egna rapporter du vill sätta upp och vad du vill mäta. Dessutom är GA4 byggt för att kunna hänga med och växa i takt med att vårt beteende på internet förändras och det kommer märkas på hur du mäter konverteringar i Google Analytics. Där vi tidigare har haft en sessionsbaserad tracking i UA använder sig GA4 av en event-baserad tracking. Därmed kommer du kunna få en mer detaljerad bild över hur användare faktiskt beter sig, oavsett vilken plattform de befinner sig på. 

Hur hjälper Viskan sina kunder med GA4?

Cookies har länge varit en avgörande faktor för att analysera data i UA. Däremot har användandet av tredjeparts-cookies varit föremål för mycket diskussion eftersom de, väldigt förenklat, delar personlig information med tredjepart. Något som inte ligger i linje med dagens regelverk som bland annat GDPR.


Det är viktigt att inte se GA4 som en uppgradering på UA. Det är helt enkelt ett nytt sätt att samla in och analysera data i en cookiefri framtid. Datamodellerna i Google Analytics kommer se annorlunda ut för att kunna möta det nya sättet att mäta. För användaren innebär det en inlärningskurva initialt, men i det långa loppet har du tillgång till ett verktyg som är anpassat för att möta regelverk och användares önskemål om personlig integritet på internet.


Viskan Online Growth Team, som är specialiserade på mätning, analys och optimering, hjälper Viskans kunder att sätta upp GA4 tracking. I Viskans GA4 setup ingår de vanligaste e-com eventen som är viktiga att ha på plats för att kunna använda GA4 på ett bra sätt. Online Growth Team genomför även utbildningar i GA4, för såväl den som är helt ny i verktyget, som för den som har kommit lite längre och vill fördjupa sina kunskaper.


“GA4 innebär ett helt nytt sätt att arbeta med tracking. Inte minst när det rör uppsättningen av konton och de tekniska aspekterna. Därför känns det väldigt bra att vi är så pass många som är involverade i processerna på Viskan. Online Growth Team, Frontend jobbar tätt tillsammans för att våra kunder ska ha en bra lösning på plats”, säger Gunilla Esbjörnsson, Online Growth Manager hos Viskan.

Läs vidare

Nya möjligheter att addera kundrecensioner
Nya möjligheter att addera kundrecensioner

Nu finns Lipscore tillgängligt i Viskans plattform för e-handlare som vill ge sina kunder att möjligheten att recensera produkter i sin webshop.

5 koncept för framgångsrik cirkulär affär
5 koncept för framgångsrik cirkulär affär

Det finns många goda exempel på hur man kan styra om sin affärsmodell till en cirkulär modell, ta del av våra framgångskoncept här.

User generated content
Bygg ditt varumärke och driv försäljning genom sociala medier

Relevans, social proof och User Generated Content (UGC) är några av de saker man behöver ha koll. Här reder vi ut det du behöver veta.

Nyhetsbrev

Viskan System AB Druveforsvägen 8A 504 33 Borås +46 33-20 60 20 info@viskan.se