Ordlista

Inom e-handel förekommer en mängd termer och uttryck som ibland kan vara svåra att förstå vad de innebär. Därför bistår vi med en ordlista som förklarar de vanligaste uttrycken och termerna. Saknar du något begrepp i ordlistan? Hör gärna av dig till oss så fyller vi på.

A/B-tester:

Ett sätt att utvärdera olika varianter av t.ex. ett kassaflöde eller kampanjer. Genom att ställa olika alternativ mot varandra kan man på ett objektivt sätt utvärdera vad som fungerar bäst, oftast med målet att öka konverteringsgraden. 

Ett vanligt sätt är att exponera hälften av besökarna för alternativ A och hälften för alternativ B och efter en period utvärdera vilket alternativ som presterar bäst.


API:

Application Programming Interface är de gränssnitt som används när system ska överföra och uppdatera data mellan varandra.


API First:

En metodik för mjukvaruutveckling där APIet blir en mycket viktig del.


B2B:

Business to business. Försäljning till andra företag eller återförsäljare. B2B innebär ofta en mer komplex e-handelslösning.


Big Data: 

Konceptet att lagra i princip all information man har tillgänglig som data i en databas, ofta av typen NoSQL. Informationen används för analys av t.ex. besöksmönster, konverteringsgrader, säljstatistik, riktad annonsering och så vidare.


BOPIS: 

Buy online pick up in store. Kallas också Click and Collect eller Hämta/Utlämning i butik. Köp varan online och hämta i butik. Ofta fraktfritt för att attrahera kunden att komma till butiken.


Cloud: 

En benämning IT-tjänster som tillhandahålls över internet där man normalt enbart behöver en webbläsare för att koppla upp sig. Kan vara t.ex. program som körs i “molnet” eller lagring som sker. Som exempel erbjuds av Viskan ett Viskan HyperCloud för att distribuera Viskan E-handelsplattform.


CMS: 

Ett Content Management System är ett system för att hantera och publicera olika typer av informationsinnehåll som bilder, filmer och texter. Viskan CMS är ett exempel på ett verktyg för detta.


Composable Commerce: 

En metod för att sätta samman olika komponenter till en helhet där man har möjlighet att byta ut komponenter efter hand. Liknar och är en nyare variant på best-of-breed.


CPC: 

Cost per click. En vanlig betalmodell vid annonsering, som innebär att man betalar ett visst pris för besökarens klick på en annons, t.ex. i Google Ads.


Cross Browser Compatibility: 

En samling tekniker som gör det möjligt att stödja många webbläsare av olika versioner, trots att alla webbläsare inte stödjer alla funktioner och vissa saker fungerar olika i olika webbläsare. I vissa fall är det inte möjligt att få all funktionalitet att stödjas i alla webbläsare. Då kan man i stället skala bort viss funktionalitet på vissa webbläsare, så att det viktigaste ändå ser bra ut och fungerar för alla.


CTA: 

Call To Action, dvs. en uppmaning att agera. Genom att på olika sätt tydliggöra för kunden vad nästa steg i flödet är, t.ex. att lägga produkten i varukorgen, kan man hjälpa besökaren att ta nästa steg. Ofta används färger som drar till sig uppmärksamhet, t.ex. att ha en köpknapp i grönt när andra knappar är i en annan färg. En tumregel är att om man kisar när man tittar på en sajt, så att allt blir suddigt, så ska man ändå tydligt kunna urskilja vad som är huvudsaklig CTA.


CTR: 

Click Through Rate. Andel besökare som klickar på t.ex. en annons som de exponeras för.


CLV: 

Customer Lifetime Value. Värdet av en kund över hela sin tid som kund, dvs. totalen av vad kunden handlar för.


CXM: 

Customer Experience Management är ett samlingsnamn för strategier, tekniker och system som fokuserar på kundens upplevelse och kundens interaktion med företaget, med målsättningen att skapa hög kundnöjdhet. CXM kan involvera tekniker som CMS, Sociala medier, automatiserad/personaliserad marknadsföring, men också tjänster såsom kundtjänst.


D2C: 

Direct to consumer. Försäljning av egna produkter direkt till konsument, utan mellanhänder.


Design for conversion: 

Term som beskriver vikten av att en sajt är formgiven så att användaren på enklast och snabbast sätt gör det du vill att hen ska göra. Ofta eftersträvar man att personalisera sajten efter hur besökares interaktion och intention. Se också interaktionsdesign.


ERP/Affärssystem: 

Ett e-handelssystem är ofta kopplat till ett affärssystem för att hämta artikeldata och annan information som behövs för att sälja produkten online. I vissa fall lämnas orderdata tillbaka till ERP alternativt till ett WMS.


Gamification: 

Användandet av mekanismer hämtat från spelvärlden som tillämpas inom t.ex. e-handel och omnikanal. Det kan hjälpa till att öka interaktionen och användarens engagemang. Exempel på gamification kan vara användandet av avatarer och belöningar såsom badges (certifikat) och rewards för uppnådda mål, t.ex. att kunden interagerat på olika sätt. Dessa kan antingen vara virtuella eller leda till verkliga belöningar, t.ex. bonus, inbjudan till vip-event eller en gratisprodukt.


GDPR: 

General Data Protection Regulation. En samling lagar som har till uppgift att skydda konsumenten inom EU. Huvudmotivet är att ge konsumenten hög integritet och fullständiga rättigheter till den information som finns lagrad om hen. Detta EU-direktiv började gälla med full verkan från den 25:e maj 2018.


Google Analytics 4 (GA4): 

Den senaste generationen analysverktyg som tillhandahålls av Google. Genom en moderniserad och flexibel modell för datainsamling, med starkt fokus på integritet, ger den ägare av webbplatser insikter kring användarbeteenden online.


Headless: 

Innebär att frontend och backend är separerade och kommunicerar via API. Det innebär också att man bör skilja datainnehåll från funktioner.


Hosting: 

En tjänst där en leverantör driftar, underhåller och ansvarar för servrar och/eller system. Se också Cloud.


Marketing automation: 

System som grundar sig i att man identifierar användarmönster som man sedan kan använda sig av för kampanjer, erbjudande eller mail med målet att erhålla nya kunder.


Mobile First: 

Ett sätt att bygga en responsiv webbplats som utgår från att designen anpassas för små skärmar. Mobile First innebär att man tvingas identifiera och fokusera på det som är viktigast i första hand och bygger sedan på med ytterligare funktionalitet i takt med att skärmstorleken ökar.


NoSQL: 

Samlingsbegrepp för databaser som inte är traditionella SQL-databaser. De är ofta byggda med fokus på prestanda, skalbarhet och big>

Omnichannel eller Omnikanal: 

Handlar om att ge en enhetlig kundupplevelse så att kundresan mellan de kanaler som kunden väljer blir sömlös. Det omfattar t.ex. utlämning i butik, skärmar i butiken där det som inte finns i butiken kan beställas genom Internet och genom att låta mobilkunder hitta varorna man söker i närmaste fysiska butik.


OMS: 

Order Management System. Mjukvarulösning för att hantera och spåra en order genom hela livscykeln. Automatiserar orderprocessen från att ordern är lagd tills den levererats samt returhantering.


PIM: 

Product Information Management är ett system för att hantera produktdata. Jämfört med ett artikelregister hanterar ett PIM bilder, video, pris och kategorisering. Innehåller normalt inte lagersaldo.


Responsive Design: 

Ett sätt att bygga webbsidor så att de fungerar på alla enheter från mobiltelefoner till datorer. Med responsiva webbplatser förändras layouten beroende på skärmstorlek, och gör att man inte behöver underhålla separata sajter för mobiltelefoner, läsplattor och datorer.


REST API: 

Ett REST API (eller Representational State Transfer API) är en typ av ett API som använder sig utav HTTP-protokollet och nyttjar välkända begrepp. REST är varken en standard eller ett protokoll, utan är snarare riktlinjer för hur man designar ett API.


Retargeting: 

Teknik för att återuppväcka intresset hos en besökare som har visat ett intresse för en viss produkt genom att t.ex. ha tittat på den eller lagt den i kundkorgen. Retargeting är ett sätt att nå de personerna genom annonsering eller e-postmarknadsföring. Vanliga kanaler för retargeting är Instagram, Facebook och Google Ads display retargeting.


SaaS: 

Software-as-a-service innebär ett sätt att distribuera programvara som en tjänst. Ofta förknippat med Cloud.


SEO: 

Search Engine Optimization eller sökmotoroptimering innebär att tekniskt och innehållsmässigt skapa webbsidor som har bästa förutsättningar att få hög position i sökresultatet i sökmotorer som t.ex. Google. Omfattar teknisk SEO, med bl.a. informationsstrukturen, metadata, pagespeed mm, samt on page SEO som innebär att textinnehållet är utformat för att ha hög relevans för olika sökintentioner.


SEM: 

Search Engine Marketing. Betald annonsering som visas i sökresultatet, främst Google Ads och Google Shopping.


SLA: 

Service Level Agreement. En del av ett avtal som reglerar vad leverantören lovar av en tjänst. Löften kan t.ex. gälla säkerhet, tillgänglighet, tillhandahållande av statistik eller hur många kunder ett e-handelssystem kan hantera.


Social proof: 

Socialt inflytande, dvs. att vi tenderar att lita på vad andra personer tycker om t.ex. en produkt eller ett varumärke. Det gör att vi blir benägna att göra samma sak, t.ex. köpa en produkt som många andra gillar och rekommenderar. Inom e-handel är det ett effektivt sätt att stärka förtroendet för ett varumärke och öka konverteringen.


SQL: 

Structured Query Language. Ett standardiserat programspråk som används för att läsa, spara, uppdatera och ta bort information som lagras i en databas.


TA-system: 

Transport Administration System sköter kommunikation med olika transportörer som t.ex. PostNord eller Schenker och kommunicerar fraktinformation som t.ex. Kolli-id, adress och utlämningsställe.


WMS: 

Warehouse Management System är ett system som hanterar logistik för plock och pack av e-handelsorder, ofta kopplat till ett TA-system som håller information om transporter.


WYSIWYG: 

What you see is what you get. En editor där man direkt i redigeringsläget ser hur resultatet kommer att se ut. 

Läs vidare

Nya möjligheter att addera lipscore
Nya möjligheter att addera kundrecensioner

Nu finns Lipscore tillgängligt i Viskans plattform för e-handlare som vill ge sina kunder att möjligheten att recensera produkter i sin webshop.

Fem koncept för framgångsrik cirkulär affär
5 koncept för framgångsrik cirkulär affär

Det finns många goda exempel på hur man kan styra om sin affärsmodell till en cirkulär modell, ta del av våra framgångskoncept här.

Bygg ditt varumärke och driv försäljning genom sociala medier
Bygg ditt varumärke och driv försäljning genom sociala medier

Relevans, social proof och User Generated Content (UGC) är några av de saker man behöver ha koll. Här reder vi ut det du behöver veta.

Nyhetsbrev

Viskan System AB Druveforsvägen 8A 504 33 Borås +46 33-20 60 20 info@viskan.se