6 SNABBA TIPS PÅ HUR DU OPTIMERAR DINA GOOGLE ADS SÖKKAMPANJER

Att optimera Google Ads- kampanjer för att få mer kvalitativ trafik för pengarna och tillfredsställande ROAS (Return On Ad Spend) är något man alltid bör göra.

1. LÄGG TILL NEGATIVA SÖKORD

Du vill inte betala för klick som inte kommer att generera köp. Att gå igenom söktermsrapporten i Google Ads verktyget och lägga till negativa sökord är en lönsam arbetsinsats. Utan den här insatsen finns det risk för att budgeten äts upp av irrelevanta sökresultat där du får betala för klick som inte ger något, framför allt om du tillämpar bred matchning i sökfraserna.

2. ADDERA SÖKFRASER

Gå igenom sökfraserna i Google Ads söktermsrapport.Här får man en bra överblick över vilka sökfraser annonser syns på. Tillämpar du bred matchning får du en stor spridning och många nya sökfraser dyker upp, men med risk att kvalitén på trafiken blir låg. Utöver att lägga till negativa sökfraser, addera dem som prickar rätt, så syns du på fler relevanta sökfraser.

3. SÄKERSTÄLL SÖKORDENS KVALITET

För att sökorden du annonserar på ska ge kvalitativ trafik behöver sökorden, annonsens innehåll och landningssidan överensstämma, dvs sökorden ska förekomma i både annonsen och på landningssidan. Ett mått på detta är sökordens kvalitetsresultat, som du kan lägga till som ett mätvärde i Google Ads. Genom att addera kolumnen kvalitetsresultat, kan du enkelt identifiera de sökord som inte har tillräckligt högt värde och gå igenom och justera innehåll så de överensstämmer.

4. SE ÖVER KAMPANJER OCH BUDGIVNINGSSTRATEGI

Vilka produktgrupper och vilka sökord är du beredd att betala mer på för att få klicket och vilka har lägre prio? Genom att skapa separata kampanjer för dina mest prioriterade produktgrupper, kan du styra budget och anpassa budgivningsstrategi för att säkerställa att du lägger pengar där du vill ha mest synlighet.

5. SE UPP FÖR SÖKORD SOM SLUKAR BUDGETEN

Kontrollera att det inte finns sökfraser i en annonsgrupp som äter upp stora delar av budgeten utan att generera önskat resultat. Förutom att ROAS blir låg, riskerar sådana ord att sluka budgeten på bekostnad av andra sökord som skulle kunna driva mer trafik och försäljning.

6. ANPASSA ANNONSER OCH BUDGET ÖVER ÅRET

Vilka annonsgrupper har bäst förutsättningar för att generera försäljning i nuläget? Se till att justera upp budget och budgivningsnivå på dessa när det är aktuellt och du är beredd på att betala lite mer för att få klicket, men glöm inte att skruva ner budgeten eller pausa annonserna när produkter inte är relevanta över hela året.

VILL DU HA HJÄLP OCH RÅD MED DIN MARKNADSFÖRING? KONTAKTA MIG!

GUNILLA ESBJÖRNSSON

Online Growth Manager

gunilla.esbjornsson@viskan.se