SKAPA EN BÄTTRE SHOPPINGUPPLEVELSE
OCH ÖKA KONVERTERINGEN MED
HJÄLP AV HOTJAR

Genom att alltid se till användarvänligheten, minska friktionen i shoppingupplevelsen och undersöka hur dina besökare rör sig och interagerar med siten, kan du optimera upplevelsen och på så sätt driva försäljning och öka din konverteringsgrad.

hotjar visar visuellt hur dina besökare integrerar med siten

Det är lätt att bli hemmablind och ofta hittar du som arbetar med webbshopen lika lätt som i din egen ficka. Men frågan är om besökaren tycker det är lika självklart att hitta som du själv gör. Har du själv kontrollerat användarvänligheten på din egen webbshop?

Det vanligaste verktyget för att läsa av och analysera data om dina besökare är framförallt Google Analytics. Ett bra komplement är analysverktyget Hotjar, som visuellt visar hur dina besökare interagerar med siten, hur långt ner på sidan de scrollar och var de klickar. Du kan identifiera både möjligheter och problem som inte går att upptäcka med Google Analytics.

VAD ÄR HOTJAR?

Hotjar är ett analysverktyg med olika områden som t.ex. heatmaps och session recordings. Med heatmaps kan du på ett visuellt sätt se var besökarna klickar, hur långt de scrollar eller var besökaren rör muspekaren på siten.

Några insikter på förbättringspunkter du kan få ut av Hotjar:

  • Klickar besökarna på dina viktigaste CTA´s?
  • Ser besökarna ditt viktigaste innehåll?
  • Klickar de på icke klickbara element? Har du element som får många klick men som inte är klickbara, kan det leda till frustration och irritation hos besökaren och skapar en negativ shoppingupplevelse.
  • Finns det brutna länkar som är tänkta att leda besökaren vidare?
  • Upplever besökaren problem på olika enheter?
  • Du kan se vilken typ av bilder som besökarna klickar på.
  • Det visar dig vilket innehåll som bör flyttas högre upp på sidan.
  • Du ser vilket innehåll som besökarna ignorerar och kan då ta bort eller göra om det innehållet.


öka din konverteringsgrad

Med en kombination av både clickmaps och scrollmaps kan du t.ex. upptäcka om ett mindre antal besökare scrollar ner på sidan, men också om de få som scrollar så långt ner klickar på samma element - ja då kan det vara en idé att flytta upp det elementet, då det visar att det finns ett intresse och engagemang för just det elementet.

Vi har sett flera exempel på hur konverteringen har ökat genom att optimera startsidan baserat på vad besökarna visat intresse för och vad de har exponerats för. Genom att analysera både heatmaps och din data i Google Analytics kan du hitta många potentiella förbättringsmöjligheter och på så sätt öka din konverteringsgrad. 

ANALYSERA DATAN OCH OMVANDLA TILL INSIKTER

Genom att analysera beteendemönstret får du en bra utgångspunkt att jobba med UX-förbättring och konverteringsoptimering, samtidigt som du kan identifiera eventuella hinder i köpresan.

För att inte riskera att dra förhastade slutsatser eller göra individuella antaganden, behöver man gå på djupet i datan och då krävs en strukturerad process i analysarbetet. Därför är det viktigt att hela tiden jobba datadrivet och att titta på datan både i Hotjar och i Google Analytics för att analysera och identifiera vad man bör undersöka närmare. Att läsa av heatmaps och använda verktyget är inte speciellt svårt. Men att göra rätt insikter baserat på det du ser, veta hur du kombinerar data från Hotjar med Google Analytics och identifiera vilka potentiella ändringar som kan ge störst resultat, kräver erfarenhet, kunskap och kompetens.

Viskan Online Growth Team har en gedigen kompetens inom just detta och ger dig en djup och noggrann analys. Vi jobbar datadrivet, analyserar och rekommenderar ändringar som har störst potential att generera bäst förbättring. Vi presenterar våra insikter och rekommendationer samt mäter före och efter förändringarna för att säkerställa att insatserna ger förväntad effekt. 

Med Hotjar får du värdefulla insikter om dina besökares beteende. Och vill du säkerställa att du jobbar med rätt konverteringsoptimerande insatser för att öka försäljningen och förbättra shoppingupplevelsen, är ett bra första steg att låta Viskan OGT göra en analys.  

VILL DU VETA MER OM HOTJAR?
KONTAKTA MIG!

GUNILLA ESBJÖRNSSON

Online Growth Manager

gunilla.esbjornsson@viskan.se


Nyhetsbrev

Viskan System AB Druveforsvägen 8A 504 33 Borås +46 33-20 60 20 info@viskan.se