VISKAN online growth team


Du har din e-handelsplattform på plats och du ska nu nå dina kunder för att se till att de handlar hos just dig och inte hos konkurrenten. Viskan Online Growth Team (OGT) hjälper dig att nå dina affärsmål genom analys och identifiering av optimeringsmöjligheter. Vi rekommenderar insatser som har stor effekt i olika delar i kundresan med målsättning att förbättra shoppingupplevelsen, konvertering och ROAS.

VI OPTIMERAR DIN E-HANDELKONVERTERING & WEBBANALYSINTERNATIONALISERINGDIGITAL MARKNADSFÖRINGVARUMÄRKESBYGGANDEKUNDRESA & BETEENDEPSYKOLOGISÖKMOTOROPTIMERINGSOCIAL MEDIALOJALITET OCH RETENTIONGROWTH HACKING

FANTASTISKA RESULTAT SNABBT

Ökade försäljningen med 250%

Genom ett löpande arbete med att identifiera optimeringsmöjligheter, bidrog Viskan Online Growth Team till en rejäl försäljningsökning. Optimering av Google Shopping, rekommendationer på förändringar on-site för att effektivt leda besökaren vidare genom köpresan vilket genererat kraftig förbättrad konverteringsgrad, är några av insatserna som genomförts.

Vi lägger grunden


I en övergripande analys identifierar vi inom vilket område du bör fokusera på en förändring för att nå bättre resultat. Genom att analysera datan på djupet ser vi t. ex. hur bra du är på att driva kvalitativ trafik som konverterar eller identifiera orsak till drop-off på siten. Baserat på analysen rekommenderar vi ett antal optimeringsinsatser.

Säkerställer optimeringen


Genom att jobba datadrivet och genomföra olika growth hacks, kan vi ge ditt bolag en skjuts framåt i tillväxtresan. Vi säkerställer att insatserna som görs leder fram till målet och levererar inte bara resultat i form av KPI:er, utan du får även förklaring på vad som ligger bakom siffrorna.

THE WAY OF WORK

Gunilla Esbjörnsson
Online Growth Manager på Viskan

"I ett e-handelslandskap där förändringarna snurrar allt snabbare, är det inte helt enkelt för e-handlaren att vara ständigt uppdaterad på allt. Det är också viktigt att fatta beslut baserat på data, inte på känsla, för att vara säker på att man gör rätt förändringar för att nå sina mål. Viskan Online Growth Team är kunskapspartnern som stöttar dig i din digitala tillväxtresa."