Vad behöver du tänka på när du ska investera i en ny e-handelsplattform?

Att välja systemstöd till e-handeln är långt ifrån enkelt. Tekniken rör sig framåt i snabb takt och djungeln av system, funktioner och leverantörer kan kännas överväldigande. Dessutom är SaaS-världen idag helt översköljd av buzzwords och komplexa lösningar på många gånger enkla problem. Med den här artikeln hoppas vi att vi kan hjälpa dig en bit på vägen i hur du bör tänka och prioritera på rätt sätt.


Ditt första steg bör vara att utgå från din verklighet. Utgå från de strategier och den taktik du behöver använda för att göra din kund till en nöjd och återkommande kund. Det kommer att driva din affär framåt och ge dig tillväxt. Tekniken i sig får aldrig vara ett självändamål när du bygger din tech-stack. Teknik ska underlätta ditt dagliga arbete och hjälpa dig nå ut till din kund.

Skalbarhet

I takt med att försäljningen ökar och din e-handel växer, behöver du kunna skala upp verksamheten effektivt. Det kan röra sig om hantering av ökade ordervolymer, högre trafikbelastning på din site, expansion på nya marknader eller försäljning via fler kanaler, t.ex. marknadsplatser.


När du står i beredskap att byta e-handelsplattform, säkerställ att det finns andra e-handlare som vuxit med plattformarna du utvärderar. Våga ställa frågor kring hur de har vuxit och hur leverantören har möjliggjort resan. Det kan finnas dolda kostnader och investeringar som i många fall kan vara fullt rimliga, men för dig som överväger att byta plattform är det viktigt att ta med dessa i beräkningen från start. Då uppstår färre tråkiga överraskningar i framtiden.

Konsten att välja verktyg och komponenter

Utifrån de utmaningar just din e-handel har, kommer du behöva strategier för hur du ska ta dig an marknaden. Oavsett om det är din första upphandling av system eller om det är dags att migrera till en annan plattform, så ska du utgå från dina behov och förutsättningar.


Att välja rätt är inte enkelt. Det är en process som tar tid och det ska den få göra. Ofta innebär ett plattformsbyte en stor investering och det finns mängder av överväganden att ta hänsyn till.

Hur flexibel behöver du vara?

Under de senaste åren har Composable commerce blivit ett välanvänt uttryck när e-handlare handlat upp system till sin e-handel. Composable följer på uttryck som Headless och MACH (Microservices, API first, Cloud native, Headless). Gemensamt för dessa uttryck är att ett stort fokus ligger på integrationer mellan flera system som har en begränsad mängd funktioner. Man plockar ihop de verktyg man behöver och integrerar därefter dem med varandra för att skapa en helhet. Det innebär oftast att man väljer en e-handelsplattform som har ett PIM och OMS. Därefter väljer du partner för marketing automation, betallösningar, CMS, ERP med mera.


Den absolut största fördelen med en approach som Composable commerce är att det inte innebär en stor investering att byta ut en del av plattformen. Som e-handlare blir man inte lika beroende av en enskild partner på varken system- eller byråsidan. Det kan ge en känsla av frihet och flexibilitet.


De flesta plattformarna är idag byggda för att flytta data genom API:er. I stort sett alla alternativ på marknaden har möjlighet att integrera tredjepartssystem. En Composable commerce-plattform har däremot gjort det till en “specialitet” att möjliggöra integrationer. Som e-handlare blir det även möjligt att välja bland fler implementationspartners, vilket även det kan kännas som en trygghet. Funkar det inte med en partner så kan du helt enkelt byta till en annan. Förutsatt att det inte har byggts för mycket specialanpassade lösningar i exempelvis CMS:et. Nya partners kan ha svårt att hantera den tidigare partnerns kod, vilket kan leda till problem vid versionsuppgraderingar. Det är inget ovanligt i CMS som Wordpress och resulterar ofta i att en ny partner föreslår att du behöver bygga om stora delar av din sajt.

Bredare funktionalitet ger enklare underhåll och bättre prestanda

Alternativet är att välja en omfattande lösning som har en större mängd funktioner inbyggt i plattformen. Det innebär att du har alla delar samlade. Alla processer som rör allt från produktdata till order och returhantering finns i samma verktyg. Det är ofta ett attraktivt alternativ, men precis som Composable-lösningar kommer det med utmaningar. I de allra flesta fallen är det inga som helst problem att integrera tredjepartssystem till plattformar som slarvigt fortfarande kallas monoliter. De har API:er som möjliggör integrationer, men det kommer antagligen inte vara lika snabbt att skapa kopplingen.


Varför går det inte lika snabbt att bygga integrationer till de mer omfattande plattformarna? En förklaring är att de omfattande plattformarna tar ett större ansvar för att systemen ska fungera och lira med varandra. De har helt enkelt inte någon annan att skylla på när en version slutar funka vilket gör att de ställer lite andra krav på hur integrationen byggs samt hur den ska fungera. Det är viktigt att integrationerna byggs på rätt sätt för att inte tredjepartsverktygets funktionalitet ska krocka med det som redan finns. Alltså behöver utvecklarna tänka till en gång extra. Men när allt är klart så kan man som användare känna sig säker på att allt fungerar. Man vet framförallt vem man ska ringa till om något mot förmodan skulle gå sönder.

Välj en plattform som ger dig förutsättningar att lyckas

E-handeln generellt är en bransch med små marginaler. Det är många delar som måste klaffa och konkurrensen är hög. Därför måste processerna fungera på ett så bra sätt som möjligt och helst av allt automatiseras i högsta möjliga mån. Viskan E-handelsplattform är byggd för att låta dig som e-handlare vara effektiv. Dels ur ett processperspektiv, men framförallt ur ett ekonomiskt perspektiv. Du skall kunna ta kontroll över dina processer men samtidigt på ett enkelt sätt, via öppna API:er, kunna addera mervärde från duktiga partners och deras funktioner.


Är du intresserad av att ta nästa steg i din e-handels resa? Vi har erfarenheter som vi gärna delar med oss av.

Läs vidare

Hur investerar man i tech?
Hur investerar man i tech? Ladda ner vår guide

Att välja systemstöd till e-handeln är svårt av många anledningar. Med detta dokumentet hoppas vi kunna hjälpa dig tänka och prioritera. 

En guide till framgångsrik tech-investering inom e-handel
En Guide till framgångsrik Tech-Investering inom E-handel

I denna artikel kommer vi hjälpa dig navigera genom djungeln av alternativ och hjälpa dig tänka och prioritera rätt. 

Beteendeanalys leder till höre konverteringsgrad
Vilken är den bästa e-handelsplattformen för dig?

Läs mer om hur du kan optimera upplevelsen och på så sätt driva försäljning och öka din konverteringsgrad.

Har du frågor om Viskan e-handelsplattform?

Kontakta Fredrik för mer information om hur vi kan hjälpa dig.

Nyhetsbrev

Viskan System AB Druveforsvägen 8A 504 33 Borås +46 33-20 60 20 info@viskan.se