helge nyberg

En specialist med annorlunda visioner om framtidens vagnar och truckar. Vissa gör truckar, andra säljer vagnar, endast specialisten Helge Nyberg ser till helheten - människa, vagn och truck. Tillsammans utgör deras koncept med Ergobjörn truck och vagn en unik lösning på marknaden

BAKGRUND


När Helge Nyberg bestämde sig för att utveckla sin e-handel, var målbilden tydlig; att siten i första hand skulle förmedla den omfattande kunskap som finns inom företaget och tydliggöra Helge Nybergs position som kunskapsledare inom internlogistik.

UTMANINGAR


Helge Nyberg sökte efter en trygg e-handelsplattform leverantör som var tekniksäkrad, modern och användarvänlig. Det fanns även utmaningar som hur de säkerställer att partnern även supportrar efter implementering, stödjer internationell handel fullt ut med hänsyn till språk och valuta, presentera artiklar med många egenskaper och avancerad teknik för att beräkna frakt.

MÖJLIGHETER


Efter noggrann genomgång av marknaden för e-handelsplattformar som passar för B2B, föll valet på Viskan. Förutom att Viskan mötte alla deras behov fanns det även många fler funktioner som Helge Nyberg kunde dra nytta utav.

LÖSNING


Med en modern plattform som effektivt hanterar alla processer och flöden, ett användarvänligt CMS som möjliggör smidig innehållshantering och en partner som satsar stora resurser på att utveckla plattformen, är Helge Nyberg väl rustade för fortsatta framgångar.

Framgångsrikt projekt för alla parter

Lyhördhet och tydlig kommunikation har varit framgångsfaktorer som bidragit till ett framgångsrikt projekt och lett fram till en lyckad lansering.


– Viskan har varit väldigt lyhörda för våra önskemål, redan från starten och rakt igenom hela projektet. Samarbetet under projektet har varit bättre än bra och saker som dykt upp under resans gång, har vi löst tillsammans. Det känns som ett ömsesidigt och ärligt samarbete, där intresset och viljan att få till något bra, har funnits från båda håll, säger Yvonne Odd.  

HAR DU FRÅGOR OM PLATTFORMEN?
KONTAKTA MIG!

FREDRIK OTTOSSON

Head Of Sales & Marketing

fredrik.ottosson@viskan.se

+46 706 839855

Nyhetsbrev

Viskan System AB Druveforsvägen 8A 504 33 Borås +46 33-20 60 20 info@viskan.se