Viskan Online Growth Team

Du har din e-handelsplattform på plats och du ska nu nå dina kunder för att se till att de handlar hos just dig och inte hos konkurrenten. Viskan Online Growth Team (OGT) hjälper dig att nå dina affärsmål genom analys och identifiering av optimeringsmöjligheter. Vi rekommenderar insatser som har stor effekt i olika delar i kundresan med målsättning att förbättra shoppingupplevelsen, konvertering och ROAS.

Vi optimerar din e-handel

Trafikanalys

Att driva trafik effektivt till webbshopen är en grundförutsättning för att nå försäljningsmålen. Genom att aktivt jobba med många olika digitala kanaler får du både en hög synlighet och kan säkerställa att din e-handel får kvalitativ trafik som konverterar. Vi analyserar trafikkällorna, hur de presterar i konvertering och rekommenderar förbättringar och ytterligare trafikkällor som bör läggas till i marknadsmixen.

Kundresan

Företag som har koll på sina kunders kundresa och kommunicerar relevanta budskap i varje fas, ligger flera steg före sina konkurrenter. En kundresa handlar om vilka touchpoints du har till kunden från att de blir medvetna om ditt företag, till att de gör ett köp och även de upplevelser som sker efter köpet. Vi granskar hur ni når ut i de olika faserna idag samt ger er rekommendationer på vad som saknas och vad ni bör tänka på för att skapa den ultimata kundresan för just ditt företag.

Sociala medier

Använder du rätt kanaler på rätt sätt? I vilka sociala kanaler ska du synas och vad ska du ha för innehåll och budskap? Sociala medier är en viktig kanal för att stärka era kundrelationer, vilket genererar ökad försäljning. Vi analyserar hur ni jobbar idag, sätter upp KPI:er, mäter och identifierar förbättringsmöjligheter och ger rekommendationer.

Google Shopping & Ads

Google Shopping är för många e-handlare en lönsam kanal med hög konverteringsgrad och stor potential att driva försäljning. Med en optimerad produktfeed får produkterna bästa förutsättningar att synas högst upp i sökresultatet, dessutom i ett skede när kunden är nära ett köp. Det finns även mycket du kan göra för att optimera din lönsamhet, i såväl Google Shopping som Google Ads. Vi rekommenderar insatser som driver mer trafik och ger mer intäkter på varje satsad krona.

SEO

Organisk trafik från sökmotorer, som t ex Google, är en av de trafikkällor som har högst konverteringsgrad. Därför är det viktigt att ha ett aktivt SEO arbete för att säkerställa att sidorna rankas så högt som möjligt i sökresultatet. Genom vår SEO analys får du konkreta råd och verktyg för hur du förbättrar synligheten på Google och kan driva mer trafik som ökar din försäljning. Du får även instruktioner i var i plattformen du tillämpar olika SEO attribut och vad du ska tänka på vid formulering av innehåll.

Webbanalys

Vet du hur besökarna rör sig på din site, hur de tar sig vidare och var det eventuellt tar stopp? Genom att ha full koll på besöksbeteendet på siten, kan man identifiera eventuella hinder och vad som kan optimeras för att göra shoppingupplevelsen ännu bättre och effektivt leda besökaren till slutfört köp. 

Vi kartlägger och analyserar besökarnas beteenden på din e-handel och identifierar optimeringsmöjligheter som leder till ökad konvertering.

Beetendedesign

Hur kan vi påverka kunder att göra det som vi vill att de ska göra? Att ha koll på vilka drivkrafter och triggers som fungerar effektivt för att leda besökaren vidare fram till genomfört köp, som t ex social proof och användargenererat innehåll, bidrar både till ökad försäljning och ökad lönsamhet. Vi introducerar även hur man jobbar framgångsrikt med growth hacks, där vi tillämpar olika hacks och följer upp vilken effekt förändringarna innebär. Ett säkert tillvägagångssätt för att optimera din site och kundkommunikation ytterligare.

Retention och lojalitet

Det kostar 6 gånger så mycket att skaffa nya kunder som att behålla befintliga. Det är en av många anledningar till varför det är så viktigt att jobba för att ha en hög andel återkommande och lojala kunder. Lojala kunder lägger dessutom inte lika stor vikt vid pris, då det är andra värden som gör att de väljer att handla hos just dig. Det finns en mängd sätt att jobba med retention och lojalitet, vi analyserar och ger rekommendationer för vad som passar din e-handel.

Varumärkesbyggande

Ibland kan det kännas som att man gör allt rätt men ändå lyfter inte företagets e-handel som man tänkt. För att bli top of mind hos målgruppen och därigenom bli ett aktuellt val i köpfasen, gäller det att etablera en position i kundens medvetande i ett tidigt skede. Vi analyserar och kartlägger er marknadskommunikation och förser er med kunskap i vilka insatser ni kan göra för att växla upp ert varumärkesbyggande arbete, vilket kommer att generera försäljning på både kort och lång sikt.

Mätning & uppföljning

Det kan inte nog betonas hur viktigt det är att följa upp och mäta resultaten. Efter varje område, när rekommenderade insatser har genomförts, följer vi upp och analyserar resultaten. Vi gör även en slutlig övergripande uppföljning där vi summerar vad förändringarna har inneburit resultatmässigt i det stora perspektivet. Detta utgör en bra grund för det fortsatta datadrivna arbetet.

Tillsammans når vi era mål

För många e-handlare är det en utmaning att hinna med och hålla sig uppdaterad på alla förändringar som sker inom digital marknadsföring och vilka optimeringsmöjligheter man främst bör satsa på för att nå bäst resultat. Vi som jobbar på Viskan Online Growth Team har omfattande kunskap inom digital affärsutveckling och digital marknadsföring och håller oss ständigt ajour med förändringar och trender. Tack vare att vi jobbar med många olika kunder som har likartade utmaningar, kan vi dra nytta av erfarenheter från många olika case.


Viskan e-handelsplattform ger dig obegränsade möjligheter i funktioner, design och integrationer. Som experter i plattformen kan vi vägleda dig i vilka förändringar och eventuella integrationer som ger mest effekt utan att ta stora resurser i anspråk. Självklart får du all support du behöver för att kunna genomföra insatserna i plattformen. Det gör att du kan känna dig trygg i att du får bästa tänkbara stöttning från Viskan OGT. 

Vi lägger grunden

I en övergripande analys identifierar vi inom vilket område du bör fokusera på en förändring för att nå bättre resultat. Genom att analysera datan på djupet ser vi t. ex. hur bra du är på att driva kvalitativ trafik som konverterar eller identifiera orsak till drop-off på siten. Baserat på analysen rekommenderar vi ett antal optimeringsinsatser.

Säkerställer optimeringen

Genom att jobba datadrivet och genomföra olika growth hacks, kan vi ge ditt bolag en skjuts framåt i tillväxtresan. Vi säkerställer att insatserna som görs leder fram till målet och levererar inte bara resultat i form av KPI:er, utan du får även förklaring på vad som ligger bakom siffrorna.

Fantastiska resultat snabbt

Genom ett löpande arbete med att identifiera optimeringsmöjligheter, bidrog Viskan Online Growth Team till en rejäl försäljningsökning. Optimering av Google Shopping, rekommendationer på förändringar on-site för att effektivt leda besökaren vidare genom köpresan vilket genererat kraftig förbättrad konverteringsgrad, är några av insatserna som genomförts.

Läs mer

Vill du veta mer?

Kontakta Gunilla för mer information om hur vi kan hjälpa dig.

Nyhetsbrev

Viskan System AB Druveforsvägen 8A 504 33 Borås +46 33-20 60 20 info@viskan.se