Mistä tiedät, että on aika

vaihtaa verkkokauppa-alusta?

Verkkokauppa-alustan vaihdolla parempi kasvu

Verkkokaupassa teknologia kehittyy pysähtymättä ja verkkokauppiaan on pysyttävä tässä kehityksessä mukana. Välillä kehityksen mukana pysyminen vaatii siirtymistä edistyneemmälle verkkokauppa-alustalle.


Miksi vaihtaa alustaa? Lähes aina perimmäinen syy on raha. Edistyneempi tai yrityksen tarpeisiin paremmin sopiva alusta mahdollistaa paremman tuottosuhteen ja tehokkaamman kasvun.


Tarkemmin sanottuna, uudelta alustalta haetaan tehokkaampia työkaluja myynnin kasvattamiseen ja taustarutiinien hallintaan


Sen sijaan, että viilaa vain yksityiskohtia tai kehittää uusia lisäominaisuuksia nykyiseen, on viisasta välillä tarkastella asiaa tulevaisuuteen ja arvioida, palveleeko nykyinen alusta kasvun tuomia tarpeita vielä ensi vuonna?


Päätös verkkokauppa-alustan vaihdosta ei pitäisi perustua mutuun, vaan sille on oltava järkevät perusteet. Jos olet verkkokauppias, tiedät varmasti sen tunteen, että alusta ei vastaa toiveitasi ja myyntiä jää tekemättä. Tämä tunne voi olla harhaanjohtava ja ongelma kuviteltu, tai se voi perustua aitoihin syihin.

Maksaako nykyinen alusta liikaa?

Kuluttajien ostovoima on madaltunut ja yritykset vähentäneet investointejaan. Tämä näkyy verkkokaupan myynnissä ja kustannuksia olisi saatava karsittua tasaamaan tilannetta.


Verkkokaupan kustannukset voivat olla suuri kokonaisuus, jota on syytä tarkastella aika ajoin. Fiksut valinnat voivat säästää talouskurimukselta ja samalla parantaa tuottoastetta pitkälle tulevaisuuteen.


Verkkokauppa-alusta voi maksaa käyttäjälleen monella tavalla. Kun haetaan kustannustehokkuutta verkkokaupassa, nämä kulut on syytä tarkistaa ja arvioida uudelleen:


Verkkokauppa-alustan lisenssi

Onko lisenssi sopivassa suhteessa verkkokaupan myyntiin?


Lisäosien kustannukset

Kuinka paljon maksatte eri liitännäisistä joka kuukausi ja saisiko toisella alustalla näitä ilman lisäkustannusta?


Kehitystyön kustannukset

Voitteko itse tehdä muutokset verkkokauppaan, vai tarvitaanko koodaria avuksi jokaiseen pikku muutokseen?


Oman ajankäytön kustannus

Kulutatteko aikaa manuaaliseen työhön, jonka voisi automatisoida ja säästää palkkakuluissa?


Hosting-palvelun hinta

Maksatteko erilliselle kumppanille ylläpidosta? Siitä koituu aina ylimääräisiä kustannuksia verrattuna alustoihin, joissa hosting tulee mukana.


TCO, eli Total Cost of Ownership on hyvä konsepti kulujen hahmottamiseen. Listaa alustaan liittyvät kustannukset 3 vuoden ajalta ja vertaa tätä kokonaisuutta eri alustoihin. 


Kustannuserot voivat yllättää!


Vastaako nykyisen alustanne kokonaiskustannukset myyntitehoja?Loppuiko nykyisen alustan kehitys?

Mikään ei ole ikuista ja myös verkkokauppa-alustat tulevat aikanaan kehitystiensä päähän. Hyvin tunnettu esimerkki tästä on Magento 1, jonka elinkaari on lopussaan ja edessä on vaihto toiseen alustaan.


Alustan aktiivinen kehitys on tärkeä osa sen toimivuutta. Kehityksellä ylläpidetään tietoturvaa, toimivuutta ja varmistetaan, että alustan ominaisuudet vastaavat nykypäivän tarpeita.


Siitä syystä on tärkeää, että kun alustan kehityspolku on päättymässä, tehdään aktiivinen päätös alustan vaihdosta ja ajoissa. Viime hetkeen odottaminen tarkoittaa pahimmillaan vuosien ajan heikentynyttä myyntitehoa, kun keskitytään antamaan tekohengitystä loppuvalle alustalle.


Lopettavalta alustalta pois vaihtamisessa ei ole kyse vain toiminnan turvaamisesta. Siinä on lähes aina vielä enemmän kyse siirrosta paremmin myyvälle verkkokauppa-alustalle.


Kun tiedetään, että vaihto on edessä, miksi viivytellä myynnin kasvattamisessa?Kasvoitteko ulos alustasta?

Loogisin tilanne alustan vaihdolle edistyneempään on normaalisti yrityksen kasvu: Kun yrityksesi on kasvanut ja vaatimukset kasvaneet mukana, eikä nykyinen alusta enää vastaa tarpeita.


Kun alusta estää kasvua sen sijaan, että luo sitä.


Tämä tilanne jää helposti huomaamatta. Eihän kukaan jaksa päivästä toiseen etsiä vikoja, eikä pitäisikään, vaan parhaan potentiaalin saa irti, kun keskittyy mahdollisuuksiin.

Suorituskyky - tärkeää nyt, kriittistä huomenna

Kuinka nopeasti verkkokauppanne sivut latautuvat? Latausajat ja yleinen suorituskyky vaikuttavat suoraan verkkokauppasi konversioasteeseen. Näin ainakin tänä päivänä, parin vuoden päästä hyvä suorituskyky voi olla ratkaiseva tekijä koko verkkokaupan menestykselle, käyttäjien vaatiessa koko ajan parempaa, helpompaa ja nopeampaa.


Black Friday todistaa kerta toisensa jälkeen, että suorituskyvyllä on väliä, ja että kyse ei ole pelkästä sivuston nopeudesta. Suorituskyky on myös sivuston kyky käsitellä suuria kävijämääriä samanaikaisesti, kaatumatta.


Kun verkkokaupan suorituskyky ei ole riittävä ja sivustolle saapuu samanaikaisesti suuria kävijämääriä, se saattaa kaatua, eikä välitä siitä että kyseessä on vuoden tärkein myyntipäivä.

Paremmassa tapauksessa sivusto vain hidastuu ja myyntiä menetetään vain osa.


Suorituskyky EI ole vain palvelinkapasiteetin ongelma.


Jos verkkokauppa-alustan arkkitehtuuri ei ole suunniteltu suorituskykyiseksi alusta asti, yleisin tapa kiertää ongelma on ostaa lisää palvelinkapasiteettia. Tämä on kallis toimenpide, eikä silti korjaa itse ongelmaa, joka on lähdekoodissa, eli siinä miten sivusto käsittelee mm. dataa kuten tuotetietoja.


Suorituskykyoptimoitu alusta sen sijaan on suunniteltu alusta asti käsittelemään dataa, mediaa ym. kuormittavia elementtejä fiksusti niin, etteivät ne rasita palvelimia turhaan. Vältetään turhaa datan liikuttelua ja rasitusta sivustolle.


Etenkin mobiililaitteiden käyttäjille tämä on tärkeää, sillä puhelimilla ja niiden liittymillä ei pystytä liikuttamaan suuria datamääriä nopeasti, mutta silti ihmiset tekevät puhelimilla ostoksia.


Kysymys kuuluukin:

Onko nykyinen alustasi tarpeeksi nopea mobiilikävijöille tänään ja vielä kahden vuoden kuluttua? Skaalattavuus - millä hinnalla voit laajentaa?

Skaalattavuus, eli laajennettavuus on laaja käsite, joten täsmennetään hieman: Kuvitellaan, että haluat laajentaa verkkokauppasi uuteen maahan tai aloittaa uudella konseptilla ja tarjota kestotilausmallia. Tai myyt kuluttajille ja haluaisit laajentaa verkkokaupan palvelemaan myös yritysasiakkaita.


Kuinka verkkokauppa-alustasi vastaa näihin tarpeisiin?


Jos vastaus on lisämodulit tai pluginit ja liiketoimintasi on pientä, on asia varmasti hyvällä mallilla ja alusta tarpeisiin sopiva. Yleensä plugineihin perustuvat ratkaisut ovatkin optimaalisia pienille yrityksille ja alkuvaiheen verkkokaupoille.


Jos taas yrityksesi odotetaan kasvavan ja tämä kasvu tukeutuu erillisiin moduleihin, voi olla seinä vastassa pian. Kaikella on hintansa, niin myös helppojen lisämodulien käytöllä:


Lisämodulien hinta

Lisämodulit maksavat vaihtelevasti. Alkukustannus voi olla pieni ja jos määrä pysyy vähäisenä, on ratkaisu usein sopiva. Mutta entä, kun skaalauksen myötä on otettu käyttöön 5-20 modulia, joista jokaisesta tulee omat lisäkulunsa joka kuukausi?


Vaikutus suorituskykyyn

Mitä enemmän plugareita lisäät, sitä enemmän ne vaativat suorituskykyä ja sanalla sanoen, sivusto hidastuu. Maksettava hinta lasketaan pahimmillaan sekunneissa ja se on paljon verkkokaupassa.


Keskeinen ajatus on, että alustan itsessään pitäisi tukea liiketoiminnalle tärkeimpiä elementtejä. Jos liian moni näistä jää lisäpalikoiden harteille, kokonaisuus ei ole kestävä ja alusta ei ehkä ole optimaalinen yrityksellesi.


Tukeeko alustasi yrityksesi skaalausta?

Pelle P:n kansainvälinen verkkokauppa

Laajentaminen ulkomaille - muutakin kuin kieliversio

Laajentaminen kokonaisuutena oli oma kohtansa, kyllä. Silti laajentaminen toiseen maahan tai useampaan on sen verran iso kokonaisuus, että aiheesta löytyy erillinen artikkeli Kansainvälinen verkkokauppa - Mitä sinun tulisi suunnitella?


Myynti ulkomaille verkkokaupalla ei tarkoita sitä, että lisätään toinen kieli ja maavalinta kassalle ja homma on sillä selvä. Toki näinkin voi edetä, mutta silloin ei hyödynnetä läheskään koko potentiaalia mitä uusi markkina tarjoaa. Toisin sanoen, menetetään myyntiä.


Kysymyksessä on asiakaskokemus. Ajattele perustavasi verkkokauppaan Suomeen, mutta valitset valuutaksi Norjan Kruunun, maksutavaksi vain PayPalin ja toimitustavaksi DHL:n. Kielenä voisi olla englanti.


Kyllä, asiakkaat voivat tehdä tilauksia ja ne saadaan toimitettuakin, mutta millainen asiakaskokemus tässä muodostuu.


Näin pitäisi ajatella myös silloin, kun laajennetaan ulkomaille. Jos laajennat Ruotsiin, valuuttana tulee olla Ruotsin Kruunu, maksupalveluna kassalla Klarna Checkout ja mielellään Swish vaihtoehtona, sekä toimitustapana PostNord. Kielenä mielellään ruotsi, myös englanti toimii tarvittaessa.


Kokonaisuuden lokalisointi on olennaista. Esimerkiksi Suomeen suunnitellut kampanjat eivät sovi sellaisenaan Saksaan, vaan niitä pitää sovittaa paikalliseen kulttuuriin, jotta saadaan tehot irti.


Kaikki tämä vaikuttaa yrityksesi brändiin. Sinä valitset, millainen vaikutus on.


Ulkomaan verkkokaupassa lokalisoinnin hintana on yleensä toteutuksen vaikeus. Haluatteko asentaa erilliset verkkokaupat jokaiseen maahan erikseen ja ylläpitää niitä, vai hallita kaikkia markkinoita yhdellä verkkokauppa-alustalla, jolla voi lokalisoida tarpeen mukaan?


Keskitetyllä ratkaisulla pidätte kokonaisuuden paremmin eheänä ja teette vain lokalisoituja muutoksia markkinakohtaisesti. Näin vältetään asiakaskokemuksen etääntyvän kauas brändistä.


Kuinka valmis alustanne on laajentamaan uuteen maahan?

5 hyvää syytä vaihtaa Viskanin alustalle:

Alustan vaihtoon voi olla useita eri syitä. Suurin osa asiakkaistamme on tehnyt verkkokauppa-alustavertailun, jonka perusteella valinnut Viskanin alustakseen ja kumppanikseen. Tässä 5 yleistä syytä, miksi juuri Viskan on voittava verkkokauppa-alusta:


1. Asiakaskokemuksen kehitys sisällöillä

Julkaisujärjestelmän rajoitukset koettiin haittaavan asiakaskokemusta - sisältöä ei voitu muokata tarpeeksi helposti.


Usein vaakakupissa painaa juuri brändi ja sitä tapreeksi hyvin edustava verkkokauppa. Tähän tarpeeseen voi vastata vain edistyneellä CMS:llä ja sen ovat asiakkaamme huomanneet.


2. Kasvun esteistä eroon

Alustan tekniset ominaisuudet estivät kasvua ja potentiaali jäi hyödyntämättä. Näistä esteistä haluttiin päästä eroon.


Kasvun esteitä ovat yleensä tuotetietojen rajallisuus tai liian työläs ja manuaalinen tilaushallinta - kun kasvu tuo enemmän ongelmia kuin hyötyjä.


3. Suorituskyky ja mobiilioptimointi

Tavoitteena nopeampi verkkokauppa, joka jaksaisi toistaa myös videoita tehokkaasti. Suorituskyky näkyi etenkin mobiililaitteilla tärkeänä.


Yksi tärkeä suorituskykyyn liittyvä haaste on videon käyttäminen sivustolla - useimpien alustojen puhti ei yksinkertaisesti riitä siihen.


4. Skaalaaminen ulkomaille tai B2B-myyntiin

Asiakas tarvitsi alustan, jolla laajentaa helposti ulkomaille tai B2B-myyntiin. Tuki eri valuutoille ja asiakastyypin mukainen kokemuksen optimointi eivät ole itsestäänselvyyksiä.


Etenkin B2C- ja B2B-yhdistelmä on haastava yhdistelmä, johon kykenee sujuvasti vain kourallinen verkkokauppa-alustoja.


5. Subscription-malli

Kestotilauskonseptien tarjoaminen verkkokaupassa on vielä melko uusi asia, ja monille alustoille tuntemantonta.


Subscription-mallissa ei ole kyse pelkästään alustan ominaisuuksista, vaan myös maksupalvelun toistuvaismaksuista, sekä integraatiosta: Maksupalvelun ja verkkokauppa-alustan välinen integraatio harvoin tukee toistuvaismaksuja, saati vaihtuvien maksusummien automaattisia veloituksia.

Goodforme subscription-verkkokauppa

Skaalautuva alusta luo turvaa

Verkkokauppa-alustan skaalautuvuus tuo turvaa tulevaisuuteen ja vähentää tarvetta uusille alustan vaihdoksille. Skaalautuvuus on silti vaikea käsite ja jokainen alusta väittää olevansa skaalautuva, mutta mikä on aidosti sitä?


Onko aika ajanut verkkokauppa-alustanne ohi? Jos tarkastelet mainittuja asioita ja kaksi tai useampi kohdista pätee kohdallanne, on aika varmistaa, että ette menetä kasvua vain muutoksen pelossa.


Vaikka nykyiseen alustaan on investoitu, voi silti tehdä parempaa tuottoa jopa 3 vuoden sisällä vaihtamalla tehokkaampaan alustaan. Älä anna menneisyyden rajoittaa tulevaa menestystä!


Kun alustanne on tullut tiensä päähän ja haluatte lisää tietoa hyvistä vaihtoehdoista, ota yhteyttä ja autamme mielellämme!

Lue lisää

Best practise när du designar e-handel

Webinaari

Webinaari - Saavutettava verkkokauppa

Katso webinaarista tärkeimmät asiat verkkokaupan saavutettavuudesta: mistä siinä on kyse ja mitä asialle tehdä?

B2B-verkkokauppa - tärkeimmät toiminnot
B2B-verkkokauppa - tärkeimmät toiminnot

Yritysverkkokauppa on tehokas ja strategisesti fiksu myyntikanava. Ota tästä talteen vinkit B2B-verkkokaupan optimointiin ->

Verkkokaupan kestotilaustoimitus
Kestotilaus verkkokaupassa - tyytyväinen asiakas tuo kasvun

Kestotilaus vaatii verkkokaupalta paljon ja tuo mukanaan uusia haasteita. Samalla se tarjoaa enemmän: tavan hioa asiakaskokemus huippuunsa.

Verkkokauppa-alustan CMS
Verkkokauppa-alustan vaihto: CMS, PIM ja online-konseptit

Verkkokauppa-alustan tärkeimpiä ominaisuuksia ovat CMS, eli julkaisujärjestelmä, sekä PIM, eli tuotetiedon hallinta. Huomioi nämä kun vaihdat uuteen alustaan.

Verkkokauppa-alusta kestotilauksille
Verkkokauppa-alusta kestotilauksille

Subscription-mallin suurin etu on, että voit ennustaa ja suunnitella liiketoimintaasi melko helposti.

Kestotilaus liiketoimintamallina Viskan Subscription-alustalla
Kestotilaus liiketoimintamallina Viskan Subscription-alustalla

Oletko ajatellut tarjota asiakkaillesi tuotteitasi tai palveluitasi? Se voi osoittautua loistavaksi päätökseksi!

Haluatko tietää lisää?

Ota yhteyttä ja autamme verkkokaupan haasteissa.

Uutiskirje

Ite Wiki

Viskan Oy Ab Keskuskatu 3a 00100 Helsinki +358 20 735 3410 info@viskan.fi