Vilken är den bästa e-handelsplattformen för ditt företag?

På den svenska marknaden finns idag cirka 40 aktörer som levererar e-handelssystem till företag. Alla dessa leverantörer har sina styrkor och svagheter. Tillsammans med ett ständigt växande antal specialiserade tredjepartsleverantörer blir det en komplicerad uppgift att skapa en helhet som fungerar optimalt.


Först och främst vill vi trycka på en sak. När det gäller uttryck som Composable commerce, Best of breed, MACH och till viss del Headless så menar vi att det är minimal skillnad mellan dem. Plattformar som passar in i dessa mallar har alla mindre funktionalitet och stora möjligheter till integrationer genom API. Pratar man om Headless innebär det att e-handelsplattformen agerar transaktionsmotor och därtill används ett externt CMS. När det gäller Composable så är det i regel en smalare plattform som kommunicerar med flera tredjepartssystem via APIer.


Syftet med denna artikel är att förklara och diskutera olika typer av plattformars fördelar och nackdelar samt lyfta flera av de viktiga överväganden du som e-handlare måste göra när det är dags för ditt företag att byta plattform.

Composable, Headless, API first, Microservices, Best of breed och så vidare…

Composable har de senaste åren blivit något av ett modeuttryck på plattformsmarknaden. I grund och botten handlar det främst om att e-handlare med lätthet ska kunna integrera relevanta system till e-handelsplattformen. Det ger företagare möjlighet att vara mångsidiga och flexibla när de sätter samman sin systemflora. I praktiken handlar det om att din plattform behöver ha öppna API:er som är lätta att arbeta med och skapa integrationer mot.


I vissa branscher har det slagit så pass hårt att företag ser det mer eller mindre som ett krav att plattformen är “composable”. Tanken bakom när man ger sig på ett composable-projekt är väldigt bra. Får man allt att fungera på ett bra sätt så kommer man att vara flexibel. Där finns det flera välkända plattformar som kan hjälpa till idag. Dessa vänder sig till lite olika marknader men fungerar i mångt och mycket på samma sätt.


Baksidan av att använda sig av många olika system blir att man blir tvungen att kunna arbeta i många olika system. I större organisationer är det sällan ett problem. I mer slimmade organisationer innebär det däremot att samma personer behöver kunna och använda sig av ett större antal system för att kunna möta kunden längs hela köpresan. Lösningen blir att man samarbetar med konsultbyråer som kan stötta upp. Något som ofta driver stora kostnader. 

Integrationer sätter riktningen för din satsning på composable

Kärnan i composable-plattformar är väl utbyggda och lättarbetade API:er. Därefter handlar det främst om att flytta rätt data och presentera den för användaren på rätt sätt. Många har valt Composable commerce lösningar på grund av att man vill ha möjlighet att byta ut delar av sitt system på ett smidigt sätt. Att inte vara begränsad till specifika system ger ofta en känsla av trygghet.


Det är svårt att vara helt säker om framtiden, men det blir väldigt kostsamt att genomföra uppgraderingar eftersom man behöver blanda in externa resurser och implementationspartners för att se till att systemen inte kraschar. Eftersom Composable commerce och MACH (Microservices, API-first, Cloud native, Headless) fortfarande är ganska nya koncept på marknaden har vi antagligen inte sett de långsiktiga effekterna ännu.


Under hösten 2023 besökte vi ExCel Ecommerce Expo i London. Där berättade flera e-handlare om sina composable commerce-projekt. Läs artikeln med våra reflektioner därifrån.

Vad är det som är viktigt i valet av e-handelsplattform, egentligen?

Det är lätt att välja Composable eftersom fördelarna är så pass attraktiva. Men det råder inget tvivel om att det inte är till för alla. När allt kommer omkring handlar det till stor del om värde. Alla system måste bidra med ett värde som överskrider investeringskostnaden. I vissa fall är det en enkel ekvation och i andra fall är det svårare att räkna på.


När du väljer lösning så ska ditt mål vara att du ska kunna driva din verksamhet på ett kostnadseffektivt sätt:

  • Bra möjligheter att skala upp användandet av plattformen.
  • Plattformen är byggd med moderna tekniker.
  • Goda förutsättningar att integrera andra affärskritiska verktyg.
  • Plattformens funktionalitet förväntas täcka dina behov de kommande åren.
  • Bra support från leverantören.


Tänk på att tekniken i sig aldrig får bli ett självändamål. Om du är i början av eller mitt i en process att byta e-handelsplattform just nu och det pratas mycket om “häftiga tekniker” eller att lösningar är “coola” bör du tänka till. Varför ska ni egentligen byta från första början? Är det för att ni ska få en cool plattform som utvecklarna tycker det är skoj att jobba med, eller ska ni byta för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för er att nå era mål? Vi har faktiskt stött på företag som har prioriterat att utvecklare ska ha en utmanande arbetsdag framför att driva effektiv försäljning och kundresa.

Total cost of ownership - mer än fakturor

Är det ens möjligt att räkna på vad en plattform kostar givet att marknaden är så fragmenterad som den är? Självklart ska man inte betala mer än man behöver. Det äter på marginalerna i slutändan. När man utvärderar kostnaderna för de system man väljer att köra på måste man tänka på arbetsflödet.


Arbetstid spelar också roll och man behöver utvärdera vad det är för tjänster man behöver tillsätta för vissa mer “teknikintensiva” lösningar. Det finns kostnader både från leverantören eller leverantörerna samt även på ens egen sida i form av arbetsinsatser för att åstadkomma det man vill i systemet.


Tänk dig att du behöver funktion x+y+z i systemet. Då behöver du fundera över vad kostnaden blir från en leverantör som klarar att leverera alla dessa funktioner jämfört med en annan leverantör som bara kan leverera x+y där z kräver ytterligare en leverantör.


Ju fler aktörer du blandar in, desto mer komplexitet adderar du till din vardag. Komplexitet inom e-handeln innebär att man får mindre kontroll över verksamheten och det blir svårare att överblicka vad som faktiskt händer, samtidigt som man blir mindre effektiv. Kontroll är en bra strategi för många e-handlare och lösningen för att få mer kontroll ska inte behöva vara att anställa en person vars enskilda uppgift är att “hålla ordning bland systemen”.


Dessutom behöver du se till din egen arbetsinsats. Hur lång tid tar det att utföra x+y+z i systemet/systemen? Lägg dessutom till kostnad för en onboarding. Hur lång tid skulle det ta för en nyanställd kollega att kunna börja skapa värde i ditt ekosystem? Vems ansvar är det att ta hand om utbildningen i dina olika system?


Det är väldigt lätt att falla för frestelsen att jämföra plattformar som löser olika mycket bara på kostnaden. Om du som beställare inte ser över ditt faktiska behov kan det innebära att du jämför äpplen och päron.


En Viskankund sade till oss att “det som i förra systemet tog en vecka löser jag nu på en halvdag”. 90% av en arbetstid blir mycket pengar över tid. Hur mycket tid lägger du på, i din mening, onödiga och repetitiva uppgifter idag? Och vad hade du hellre gjort med den tiden?


Några ytterligare aspekter är uppetider och säkerhet som så klart påverkar kostnaden för plattformen. Har du en leverantör som tar ansvar för upptider och säkerhet? Många är de som råkat ut för attacker och tillhörande nedtid. Med en leverantör som fokuserar på dessa frågor minskar du risken för kostsamma avbrott.

Glöm inte att syna leverantören

Att byta e-handelsplattform handlar om mer än att du får tillgång till ett nytt system med funktionalitet som matchar din kravbild. Det innebär att du kommer samarbeta med andra människor och får tillgång till ny kunskap och synvinklar som du inte hade tillgång till tidigare. Underskatta inte värdet av att hitta en leverantör som inte bara levererar en tekniskt sett riktigt vass produkt, utan som även besitter ett stort mått av branscherfarenhet och förståelse för handelns processer och beteenden.

Ekonomi

De senaste 8-10 åren har många IT-bolag sett en väldigt fin tillväxt. Däremot är det långt ifrån alla av dessa bolag som har lyckats växa med lönsamhet. Istället har man tagit in stora mängder riskkapital och lån till attraktiva räntor. Så ser världen inte ut längre och tillväxtmål har förvandlats till lönsamhetsmål.


Undersök hur ekonomin ser ut hos samtliga dina systemleverantörer. Om resultaten har varit röda i flera år bör du säkerställa att ägandet väger upp. Du vill inte investera tid, pengar och energi i ett system som kanske inte finns kvar med samma muskler om några år. Dessutom borgar det för att du kommer att ha prisökningar att vänta, eftersom dagens priser uppenbarligen inte räcker till att hålla bolaget flytande.


En kontinuerlig tillväxt med lönsamhet är något alla bolag borde sträva efter. Men om lönsamheten är på tok för stor kan det även vara en indikation på att du som kund blir lite låst till att köpa konsultkostnader av leverantören. Även om det kan upplevas oattraktivt att ha en betalningsmodell baserad på din omsättning så bör du se på det som att din framgång även är systemleverantörens framgång. Det tvingar leverantören att ta ansvar för sin leverans - samtidigt som din tillväxt och framgång som e-handlare ligger i leverantörens absolut största intresse.

Samarbete och service

Ett bra samarbete med leverantören är A och O. Framförallt om ditt företag är i en tillväxtfas. Hur samarbeten fungerar mellan systemleverantör och e-handlare kan variera kraftigt beroende på om man har en implementationspartner eller byrå involverad. Den enskilt största fördelen med att arbeta med en byrå är att du kan byta om du inte är nöjd. Nackdelen är att byrån lever på konsultverksamheten. Alltså ligger det i byråernas intresse att du fortsätter beställa deras tjänster över tid.


Ta reda på vad befintliga kunder har för uppfattning om deras samarbete med systemleverantören. Får de “bang for the buck” på sin investering? Kom ihåg att flera plattformsleverantörer ger dig tillgång till team som kan hjälpa till med design, UX, SEO, annonser och mycket mer.

Lagring av personlig data och cookie-hantering

Sedan GDPR kom har lagring och hantering av personlig data ständigt varit på tapeten. I de flesta plattformarna (för att inte säga alla) finns det funktionalitet som hjälper dig göra rätt. Ansvaret för att faktiskt göra rätt kommer alltid att ligga på dig som e-handlare. Men, med tanke på de potentiella konsekvenserna rekommenderar vi att ställa frågor kring hur plattformar och leverantörer arbetar för att säkerställa att du som e-handlare kan “göra rätt” både idag och imorgon.


Hanteringen av cookies har förändrats mycket de senaste åren och allt talar för att det kommer fortsätta förändras framöver. Att göra helt rätt hela tiden kräver en hel del resurser. Det viktigaste är att leverantören tar cookie-utmaningarna på allvar och aktivt arbetar för att hänga med i de snabba svängarna. Vad innebär Google Consent Mode för dig som e-handlare i praktiken? Om leverantören inte visar intresse för frågor likt dessa bör du överväga andra alternativ.

Funktionalitet

Oavsett om du väljer att söka efter en tunnare composable-lösning eller en mer omfattande funktionsrik plattform så kommer du att behöva inventera ditt faktiska behov. Börja med att tänka igenom hur du vill att kundresan ska se ut och hur du vill att din kommunikation ska fungera. Efter att ha kartlagt kundresan bör du se över dina interna dagliga processer. Sen har du din kravspecifikation och alla funktioner din verksamhet kräver.


2023 är ett år som präglats mycket av Generativ AI. AI kommer tveklöst att vara en viktig del av framtiden, även inom e-handeln. Exakt vart alla AI-erbjudanden och applikationer kommer att ta vägen är svårt att gissa idag. Säkerställ att plattformen du överväger att välja har bra API:er som tillgängliggör rätt data för tredjepartssystem. 

Skalbarhet i plattformen

Hur fungerar plattformen när du växer? Vid högre ordertryck kommer belastningen öka och då är det viktigt att du kan fortsätta jobba utan hinder och prestandaproblem. Det snabbaste och enklaste sättet att utvärdera om en plattform är tillräckligt skalbar är att undersöka vilka andra företag som jobbar i plattformen idag. Hur står din verksamhet sig omsättningsmässigt till de andra företagen? Undersök även hur andra företag har vuxit de senaste 3-5 åren. Det kan vara en vettig indikator på om det är värt att ta upp kontakten med en plattformsleverantör eller inte.

Andra året i Viskans plattform växer e-handlare med i snitt 88%.

Smått otroliga siffror - mätt på total omsättning genom Viskan E-handelsplattform.

Internationell expansion

Att expandera internationellt innebär utmaningar. Det kommer man inte ifrån. Därför bör du ställa krav på leverantören att den ska kunna hjälpa dig så mycket som möjligt. Ställ krav på vägledning i dina expansionsplaner och kom ihåg att du väljer inte bara plattform efter hur din verklighet ser ut idag. Det är ofta bättre att växa in i en plattform som kan hjälpa dig på resan än att välja en plattform som du riskerar att växa ur om något år.


Se även över kostnaderna som följer med en internationell expansion. Tillkommer det kostnader för plattform och CMS när du expanderar till nya marknader och språk är det viktigt att du har koll på dessa kostnader på förhand. Dessutom ska dessa kostnader inte innebära några hinder för dig att växa och nå dina långsiktiga mål.

Referenstagning - relevanta kundcase

När du har undersökt olika alternativ på marknaden är det alltid en god idé att prata med några av leverantörens befintliga kunder. Hur fungerar deras samarbete idag och har de fått hjälp att växa och utvecklas med plattformen?


E-handelsplattformar är utvecklade för att hjälpa företag sälja på nätet. Oavsett vad det är du säljer kommer själva plattformarna vara ganska lika i sin grundläggande funktionalitet. Däremot skiljer plattformar sig mycket när det gäller mer specifika funktioner för exempelvis B2B-försäljning eller Subscriptions. B2B och Subscriptions ställer andra krav än en traditionell B2C-affär, främst på grund av att processerna helt enkelt är annorlunda.


Överväg hur din affär ser ut och hur dina processer ser ut. Finns det referenskunder som jobbar på samma sätt som ditt företag så kan du känna dig ganska trygg. Om det inte finns något perfekt exempel behöver du säkerställa att det finns tillräckligt stor flexibilitet hos leverantören. Därtill ska inte dessa anpassningar kosta skjortan för dig att få till.

Roadmap och framtid

När man väljer plattform så vill man så klart att den skall vara så framtidssäkrad som möjligt. Och gärna också att den bransch och de behov man har ligger i linje med det hållet plattformen utvecklas. Att gå igenom roadmap med leverantören är oftast givande. Verkar de funktioner som ligger för utveckling intressanta?


Framtiden för en plattform är så klart svår att förutspå men en viktig del är att det kommer in nya kunder till plattformen i jämn ström. Rimligt är att tänka att en plattform åtminstone växer lika mycket som e-handelsbranschen växer.

Prestanda och säkerhet

En plattforms prestanda är svår att mäta, och skall man gå på Google Page Speed Insights eller ska man gå på användarupplevelse? Ibland kan det faktiskt finnas motsättning mellan dessa två även om de oftast stämmer överens. Kravet från användare om att det skall ladda snabbt, inte minst i mobilen, kan vara avgörande för om man får ett köp eller ej, där de flesta har mycket lågt tålamod för sidor som tar tid att ladda.


Säkerhet blir en allt viktigare del av en plattforms setup. Se till att du har en leverantör som fokuserar på detta, då det är en av de saker som kan visa sig bli allra mest kostsamma om tänket inte är med från början. Allt från förlorad kunddata till försämrad prestanda, nedtider och utpressningsförsök är sådant som kan hända om man inte tar säkerheten på allvar.


När det gäller säkerhet måste du prata med dina tilltänkta leverantörer om frågan. Be dem berätta om hur de arbetar med säkerhet på daglig basis. Vad gör de specifikt för att förebygga såväl som att hantera incidenter som uppstår? Om en leverantör inte tar det på allvar så bör du dra öronen åt dig. Ingen aktör är helt skyddad idag, men alla har en skyldighet att göra det så svårt som möjligt för en illvillig aktör att förstöra.


Viskan E-handelsplattform hjälper din affär sitta ihop

Viskan E-handelsplattform är på många sätt en composable-plattform. Idag finns det mängder av integrationer till verktyg och system som hjälper e-handlare att vinna sina kunders förtroende. Detta möjliggörs genom öppet REST API som är tillgängligt att nyttja för alla kunder. Utöver ett öppet API har Viskan E-handelsplattform mängder av funktionalitet i sitt grundutförande. Alla företag som jobbar i Viskan ligger även på vårt flöde för automatiska uppgraderingar, vilket innebär att du som e-handlare alltid har tillgång till de senaste funktionerna och säkerhetspatcharna. Vill du veta mer om hur Viskan E-handelsplattform fungerar kan du få reda på mer information här.

Läs vidare

Bygg ditt varumärke och driv försäljning genom sociala medier
Bygg ditt varumärke och driv försäljning genom sociala medier

Relevans, social proof och User Generated Content (UGC) är några av de saker man behöver ha koll. Här reder vi ut det du behöver veta.

När är det dags att buta e-handelsplattform?
När är det dags att byta e-handelsplattform?

E-handel utvecklas i en rasande takt och som en online-handlare är det viktigt att hålla jämna steg med utvecklingen. Ladda ner vår guide här.

Abonnemang som affärsmodell med Viskan subscription
Abonnemang som affärsmodell med Viskan subscription

Har du funderat på att erbjuda dina kunder att abonnera på dina produkter eller tjänster? Det kan visa sig vara ett fantastiskt beslut!

Nyhetsbrev

Viskan System AB Druveforsvägen 8A 504 33 Borås +46 33-20 60 20 info@viskan.se