Viskan + Ondrop

Den digitala transformationen tagit ett stort kliv framåt och många branscher genomför stora förändringar på mycket kort tid. Det är förändringar som sannolikt hade genomförts ändå, men som nu sker under månader istället för år. Utmaningen för många är just nu att sälja via nya kanaler på ett kostnadseffektivt sätt samt expandera på nya marknader. 

Marknadsplatser förändrar handeln

Den tydliga trenden i framväxten av digitala marknadsplatser som t.ex. Amazon och Zalando, har förändrat handeln i stora delar av världen. Dessa jättar lockar stora volymer av potentiella kunder vilket ger goda möjligheter för detaljhandelsvarumärken att dra nytta av. För den som äger sitt eget varumärke är marknadsplatser en viktig pusselbit i att skapa digital tillväxt på nya och befintliga marknader.


En tredjedel av de Svenska B2B företag som idag inte säljer via marknadsplatser planerar att göra det. Hur gör du som varumärke för att sälja via marknadsplatser utan att det för med sig tidskrävande administration, eller stora investeringar i flertalet direkt-integrationer? 

KRISTIAN ERLEN

Key Account Manager, Viskan System

kristian.erlen@viskan.se

+46 793 13 25 01

 “Viskan kan genom ett strategiskt partnerskap med OnDrop nu erbjuda en mycket smidig väg till bland annat Afound, Åhlens, Zalando och Amazon som kompletterande försäljningskanaler för att publicera produkter och ta emot order direkt in i Viskans e-handelsplattform. Genom att slå våra påsar ihop har vi gjort det enkelt att komma igång och växla upp."

Nå Ut till marknadsplatser

Viskan har genom ett samarbete med OnDrop skapat ett mycket kostnads- och tidseffektivt sätt för Viskans kunder att genom e-handelsplattformen nå ut till flertalet marknadsplatser som Afound, Zalando, Åhlens och Amazon samtidigt. Målsättningen har varit minimal administration genom automatiserad orderhantering och skalbar försäljning genom ökad exponering och tillväxtpotential. Vi uppnår det här genom att använda befintliga flöden i systemen, vilket gör att det bara blir en adderad ström av order utan att det skapar mer administration.


“Det finns ett stort intresse från varumärken att börja sälja via marknadsplatser. Vi upplever dock en försiktighet i att investera i integrationer, före uppvisad lönsamhet. Därför erbjuder vi istället tillsammans med Viskan en låg månadskostnad och kommission baserad på omsättning. Varumärket kan utan ekonomisk risk expandera försäljningen via flertalet marknadsplatser med full kontroll på lager, produktinformation samt automatiserad orderhantering.”

Henrik Klintenberg, OnDrop

VILL DU VETA MER OM VÅRT ÖPPNA API?
KONTAKTA MIG!

KRISTIAN ERLÉN

Key Account Manager

kristian.erlen@viskan.se

+46 793 13 25 01

Nyhetsbrev

Viskan System AB Druveforsvägen 8A 504 33 Borås +46 33-20 60 20 info@viskan.se