Beteendeanalys ger insikter som leder till högre konverteringsgrad

Vad vet du egentligen om hur dina besökare rör sig på din e-handel? Genom att alltid se till användarvänligheten, minska friktionen i shoppingupplevelsen och undersöka hur dina besökare rör sig och interagerar med sajten, kan du optimera upplevelsen och på så sätt driva försäljning och öka din konverteringsgrad.

Det är lätt att bli hemmablind och ofta hittar du som arbetar varje dag med e-handeln lika lätt som i din egen ficka. Men frågan är om besökaren tycker det är lika självklart att hitta som du själv gör. Har du själv kontrollerat användarvänligheten på e-handeln?


Det vanligaste verktyget för att läsa av och analysera data om dina besökare är Google Analytics. Ett bra komplement är analysverktyget Hotjar, som visuellt visar hur dina besökare interagerar med siten, hur långt ner på sidan de scrollar och vart de klickar. Du kan identifiera både möjligheter och problem som inte går att upptäcka med Google Analytics.

Hur kan du jobba med beteendeanalys?

Det finns flera kraftfulla verktyg tillgängliga på marknaden men ett av de mer kända alternativen är Hotjar. Hotjar är ett analysverktyg med olika områden som t.ex. heatmaps och session recordings.


Med heatmaps kan du få en visuell överblick på var besökarna klickar, hur långt de scrollar eller var besökaren rör muspekaren på siten.


Några insikter på förbättringspunkter du kan få ut av en beteendeanalys:

  • Klickar besökarna på dina viktigaste CTA´s?
  • Hittar besökarna till ditt viktigaste innehåll?
  • Klickar de på icke klickbara element? Har du element som får många klick men som inte är klickbara, kan det leda till frustration och irritation hos besökaren och skapar en negativ shoppingupplevelse.
  • Finns det brutna länkar som är tänkta att leda besökaren vidare?
  • Upplever besökaren problem på olika enheter?
  • Finns det någon typ av bilder som besökarna klickar på än andra?
  • Finns det innehåll som hade presterat bättre högre upp på sajten?
  • Du ser vilket innehåll som besökarna ignorerar och kan då ta bort eller göra om det innehållet.

Genom att kombinera clickmaps och scrollmaps kan du exempelvis upptäcka om ett antal besökarna scrollar längre ned på din sajt. Ofta hittar vi element och komponenter en bit ned på sajten som många besökare klickar på, vilket kan indikera en populär produkt eller en väl utformad CTA. I dessa fall kan det vara bra att testa att flytta just det elementet eller komponenten högre upp på sajten i syfte att exponera det för fler besökare.


Vi har sett flera exempel på hur konverteringen har ökat genom att optimera startsidan baserat på vad besökarna visat intresse för och vad de har exponerats för. Genom att analysera både heatmaps och din data i Google Analytics kan du hitta många potentiella förbättringsmöjligheter och på så sätt öka din konverteringsgrad.

Skapa insikter av data

Genom att analysera beteendemönstret får du en bra utgångspunkt att jobba med UX-förbättring och konverteringsoptimering, samtidigt som du kan identifiera eventuella hinder i köpresan.


För att inte riskera att dra förhastade slutsatser eller göra individuella antaganden, behöver man gå på djupet i datan och då krävs en strukturerad process i analysarbetet. Därför är det viktigt att hela tiden jobba datadrivet och att titta på datan verktyg som Hotjar och Google Analytics för att analysera och identifiera vad man bör undersöka närmare. Att läsa av heatmaps och använda verktyget är inte speciellt svårt. Men att dra rätt slutsatser baserat på det du ser, veta hur du kombinerar data från Hotjar med Google Analytics och identifiera vilka potentiella ändringar som kan ge störst resultat, kräver erfarenhet, kunskap och kompetens.


Viskan Online Growth Team har en gedigen kompetens inom just detta och ger dig en djup och noggrann analys. Vi jobbar datadrivet, analyserar och rekommenderar ändringar som har störst potential att generera bäst förbättring. Vi presenterar våra insikter och rekommendationer samt mäter före och efter förändringarna för att säkerställa att insatserna ger förväntad effekt.


Vill du säkerställa att du genomför rätt konverteringsoptimerande insatser som ökar försäljningen och förbättra shoppingupplevelsen, är ett bra första steg att låta Viskan OGT göra en analys. 

Läs vidare

Nya möjligheter att addera kundrecensioner
Nya möjligheter att addera kundrecensioner

Nu finns Lipscore tillgängligt i Viskans plattform för e-handlare som vill ge sina kunder att möjligheten att recensera produkter i sin webshop.

Fem koncept för framgångsrik cirkulär afffär
5 koncept för framgångsrik cirkulär affär

Det finns många goda exempel på hur man kan styra om sin affärsmodell till en cirkulär modell, ta del av våra framgångskoncept här.

Bygg ditt varumärke och driv försäljning genom sociala medier
Bygg ditt varumärke och driv försäljning genom sociala medier

Relevans, social proof och User Generated Content (UGC) är några av de saker man behöver ha koll. Här reder vi ut det du behöver veta.

Vill du veta mer?

Kontakta Gunilla för mer information om hur vi kan hjälpa dig.

Nyhetsbrev

Viskan System AB Druveforsvägen 8A 504 33 Borås +46 33-20 60 20 info@viskan.se