Helge Nyberg

- mer trafik och hög kvalitet genom Google Ads och sökmotoroptimering 

Helge Nyberg är en internationellt etablerad aktör specialiserad på utveckling och produktion av produkter som förenklar och kostnadseffektiviserar materialhantering inom flera olika segment. För att stärka sin digitala närvaro inom SEO och Google Ads har de tagit hjälp av Viskan Online Growth Team (OGT).


Bakgrund

Helge Nybergs truckar och vagnar under varumärket Ergobjörn finns idag över hela världen. All utveckling och produktion sker i egna lokaler i Ulricehamn, hela tiden med fokus på kvalitet och värde för kunden. Med en historia som sträcker sig över 60 år bakåt i tiden är man specialister både på sina produkter, men även sina kunders verklighet.


Utmaningar

I en tid när B2B-handeln blir mer digital och konkurrensen ökar är det viktigt att nå ut med sitt varumärke och sina produkter genom digitala plattformar. Att jobba på rätt sätt med Google Ads och SEO är därför viktigt för att säkerställa sin digitala synlighet och attrahera nya kunder.


Möjligheter

Med ett välkänt varumärke och produkter av högsta kvalitet är Helge Nybergs utgångsläge mycket bra. De är specialister på sina produkter och tillsammans med en strategi för sin digitala marknadsföring har de stora möjligheter att ta nya marknadsandelar.


Lösning

Genom ett tätt samarbete mellan Viskan Online Growth Team och Helge Nyberg har vi tillsammans satt upp en strategi för den digitala marknadsföringen, där Helge Nyberg får ökad närvaro och synlighet där deras potentiella kunder befinner sig.

Google Ads och SEO med fokus på kvalitet framför kvantitet

Samarbetet inleddes med implementering av Google Analytics 4 för att hela tiden kunna utvärdera resultat och aktivitet på webbplatsen. Med en försäljning som sker B2B är det viktigt för Helge Nyberg att kunna följa upp att besökarna hittar den information de söker.


Med hjälp av en traditionell sökordsannonsering på Google Ads i Sverige och Tyskland har vi satt en struktur med fokus på kvalitet före kvantitet med hög kontroll över när och hur annonserna exponeras. Vi har löpande utvärderat resultatet ner på sökordsnivå för att säkerställa relevansen.


För att öka den organiska synligheten och användarupplevelsen har vi gått igenom nuvarande webbplats och identifierat vilka sökord och segment som är viktiga att fokusera på ur ett SEO-perspektiv. Vid sidan av det har vi även jobbat med relevanta verktyg som Google Search Console och Semrush för att få en bild över nuläge och vilka områden som är viktiga att fokusera på.

+29%

antal klick

+18%

antal exponeringar

Sedan SEO-arbetet prioriterades mer och mer under samarbetets gång har Helge Nyberg kunnat uppvisa en organisk tillväxt, där antal klick har ökat med 29% och antal exponeringar har ökat med 18%.


Samarbetet har hela tiden varit transparent där Viskan OGT agerat stöd och bollplank för Helge Nyberg när det kommer till deras digitala närvaro. Genom detta sätt att arbeta har vi stärkt kompetensen internt hos Helge Nyberg när det kommer till Google Ads och SEO.

“Helge Nyberg och Ergobjörn är välkända varumärken inom sin bransch och det har varit givande att få hjälpa till att stärka deras interna kompetens kring Google Ads och SEO. Vi har hela tiden haft en tät dialog kring vilka delar som ska prioriteras och har löpande utvärderat och testat genomförda förändringar.", säger Oskar Nilsson, Online Growth Specialist Viskan.


“Det är givande att arbeta tillsammans med Oskar på OGT då han har en bred kunskap kring Google Ads och SEO. Han kommer ofta med nya idéer och tankar som är värda att diskutera och implementera. Att implementera det tillsammans gör att mina kunskaper kring Google Ads och SEO utvecklas.” säger Madeleine Karlsson, Marknadskoordinator Helge Nyberg.

Andra läste också

Viskan Online Growth Team
Viskan Online Growth Team

Viskan Online Growth Team (OGT) hjälper dig att nå dina affärsmål genom analys och identifiering av optimeringsmöjligheter.

Beteendeanalys leder till höre konverteringsgrad
Beteendeanalys som ökar konverteringsgraden

Läs mer om hur du kan optimera upplevelsen och på så sätt driva försäljning och öka din konverteringsgrad.

Kundcase Hyreshyllan NetonNet
NetOnNet - Kundcase

NetOnNet möter sina kunders efterfrågan och lanserar konceptet Hyreshyllan tillsammans med Viskan som plattformsleverantör.

Nyhetsbrev

Viskan System AB Druveforsvägen 8A 504 33 Borås +46 33-20 60 20 info@viskan.se