Optimera dina landningssidor

Landningssidorna har ett avgörande syfte - att konvertera besökaren till en kund. Men hur lyckas du med det på bästa sätt? I denna guide kommer vi att utforska strategier och best practise för att locka besökare att inte bara utforska ditt erbjudande utan även fullfölja den önskade handlingen.


Vi hoppas att denna guide kommer att ge dig insikter och verktyg för att forma landningssidor som inte bara imponerar utan också konverterar!

1. Målgruppsanpassning

Att bygga och optimera din landningssida med målgruppen i åtanke skapar inte bara en mer engagerande upplevelse utan ökar också sannolikheten för att besökarna konverterar till kunder.


Identifiera målgruppen

- Definiera tydligt vilka du riktar dig till och vilka som utgör din huvudsakliga målgrupp.


Använd kundtjänstens insikter

- Dra nytta av kundtjänstens kunskap och erfarenhet för att förstå målgruppen bättre.
- Identifiera de vanligaste frågorna som besvaras, vilket kan ge värdefull information om besökarnas behov och bekymmer.


Lösningar i Fokus

- Se till att landningssidan tydligt och konkret kommunicerar hur din produkt eller tjänst löser besökarens problem.
- Målet är att göra steget från besök till konvertering så klart och attraktivt som möjligt.


2. Optimera dina rubriker


Användningen av kraftfulla och värdeladdade ord i dina rubriker är avgörande för hur väl din landningssida kommer att prestera. Det är kritiskt att fånga besökarnas uppmärksamhet och väcka deras intresse redan i rubrikerna för att öka sannolikheten att de utforskar mer av din landningssida och agerar enligt din målbild. Investera därför tid och tankekraft i att formulera rubrikerna på ett sätt som snabbt och övertygande kommunicerar värdet av din produkt eller tjänst. Det är en avgörande strategi för att maximera engagemang och konverteringar på din landningssida.


3. CVP- Customer value proposition

För att göra din pitch mer effektiv och övertygande bör du fokusera på att framhäva det unika värdet av ditt erbjudande för kunden. Detta är särskilt viktigt när det gäller landningssidor, där du har en begränsad tid att fånga besökarens uppmärksamhet.


Snabb och tydlig presentation

Din pitch bör vara kortfattad och direkt. Använd en rubrik som direkt kommunicerar värdet för kunden. Det är viktigt att fånga intresset från första ögonblicket.


Fokusera på kundens behov

Istället för att betona produktegenskaper, fokusera på hur din produkt eller tjänst löser kundens problem eller tillfredsställer deras behov. En grundregel är att prata om produktfördelar och inte egenskaper.


Apple hade ett bra exempel på sin iPod: “ 1000 låtar i din ficka” beskriver på ett lättbegripligt sätt värdet för kunden. “ 1 GB lagringsutrymme” gör det inte.


Särskilj dig från konkurrensen

Gör din pitch unik genom att betona vad som särskiljer ditt erbjudande från konkurrenternas. Vad gör din produkt eller tjänst värdefull för kunden?

4. Unika USP:ar

"Fri frakt" är ett klassiskt exempel på en USP som har sin plats, men som i många fall inte sticker ut som något exceptionellt, då det ofta ses som en förväntad standard när kunder handlar. Att skapa en verkligt unik USP är en utmaning, men en som är värd ansträngningen. Här är några steg för att hjälpa dig utforma en USP som verkligen står utskiljer sig från mängden


Kundfeedback är guld

Vänd dig till dina kunder för att förstå varför de väljer just din produkt eller tjänst. Kundtjänstavdelningen kan vara en källa till ovärderlig information om kundernas behov, önskemål och preferenser.


Lyft fram unika fördelar

Identifiera och framhäv de fördelar som endast din produkt eller tjänst erbjuder. Det kan vara något som gör livet enklare, löser ett specifikt problem eller ger en extraordinär upplevelse.


Kreativ formulering

Använd en kreativ och minnesvärd formulering för din USP. Den ska snabbt och tydligt kommunicera det värde som endast din produkt eller tjänst kan erbjuda.


5. Anpassa dina Call-to-action budskap

Skräddarsydda Call to actions (CTA) är en kraftfull metod för att öka konverteringar jämfört med standardknappar. Att skapa CTA´s som är specifika och anpassade efter din målgrupp och erbjudande kan signifikant förstärka lockelsen för besökare att agera.


Det är också viktigt att vara medveten om ordvalet på dina CTA´s. Att använda lockande och handlingsinriktade formuleringar kan öka incitamenten för användaren att klicka och genomföra önskad handling.


Så genom att noggrant utforma och anpassa dina CTA´s, både visuellt och språkligt, kan du skapa en mer engagerande användarupplevelse och maximera konverteringarna för din e-handel eller kampanj.


6. Optimera dina bilder för målgruppen

Bilder som innehåller personer som liknar din målgrupp har större sannolikhet att skapa en stark koppling och igenkänningsfaktor hos besökarna. Igenkänningsfaktorn är ett kraftfullt verktyg för att bygga förtroende och öka konverteringar, eftersom människor naturligt känner sig mer engagerade när de ser någon som liknar dem själva.


Använd målgruppsanpassade bilder

Välj bilder som representerar din målgrupp på ett autentiskt sätt. Det kan vara bilder på människor av olika åldrar, etniciteter och livsstilar beroende på vilka personas som ingår i din specifika målgrupp.


Fokusera på igenkänningsfaktorn

Sträva efter bilder där din målgrupp kan känna igen sig. Detta skapar en känsla av gemenskap och förstärker anslutningen till ditt varumärke.


Undvik standardiserade bildbanker

Satsa på egna bilder även om de inte är lika polerade. Autenticitet kan väga tyngre än hög kvalitet när det gäller bildval.

7. Fear Of Missing Out - FOMO

Fear Of Missing Out (FOMO) är en kraftfull psykologisk trigger som kan användas för att öka konverteringar och skapa en känsla av brådska hos potentiella kunder. Genom att implementera tidsbegränsade erbjudanden kan du förstärka FOMO-effekten ytterligare och öka incitamenten för kunderna att agera snabbt.


Ett exempel på detta är att erbjuda en betydande rabatt, exempelvis; 30% för de första 100 kunderna som genomför ett köp. Genom att tydligt kommunicera att detta erbjudande är begränsat till en specifik tidsram eller antal köp skapar du en känsla av brådska, vilket kan driva potentiella kunder att agera snabbt för att inte missa förmånen.


Detta strategiska användande av FOMO och tidsbegränsade erbjudanden kan vara en effektiv teknik för att öka konverteringarna och uppmuntra till omedelbara köpbeslut.


8. FAQ

Att proaktivt lyfta olika frågor som kan tänkas hindra en potentiell kund från att ta ett beslut om att köpa din produkt eller tjänst kan vara effektivt.


Använd den samlade erfarenheten från kundsupport för att identifiera vanliga frågor och sätt ihop en FAQ (vanliga Frågor och Svar) som kan inkluderas på landningssidan.

Detta ger kunderna förväntade svar och ökar sannolikheten att de tar beslutet att köpa produkten eller tjänsten.


9. Sökordsanalys

Genom att optimera din landningssida med de mest efterfrågade sökorden kan du inte bara öka synligheten på sökmotorer utan också säkerställa att din sida är relevant för besökarens specifika sökning. Genom att förstå och använda de mest använda termerna i din bransch kommer du att öka chansen att attrahera rätt målgrupp och därmed optimera din landningssida för maximal effektivitet.


En grundlig sökordsanalys är nyckeln till att förstå vad potentiella kunder söker efter. Exempelvis;

Löparskor 35 000 sökningar/månad

Joggingskor 7300 sökningar/månad

Springskor 3400 sökningar/månad


När vi ser på sökvolymen för ovanstående termer blir det uppenbart hur viktig denna insikt är.


10. Välj rätt titel för din landningssida

Efter att ha identifierat sökordet man vill optimera landningssidan för är det dags att sätta titel på landningssidan. En bra längd på sidtiteln bör vara mellan 30-60 tecken.


Titeln är en av de mest avgörande on-page-elementen. Om sökordet inte finns med i titeln, finns det en stor sannolikhet att Google inte kommer att förstå vad din landningssida handlar om.


Se till att inkludera sökordet i titeln för att öka synligheten i sökresultaten och göra det klart för både sökmotorer och besökare vad din sida erbjuder. Efter att sökordet har placerats i titeln, kan du sedan inkludera företagsnamnet för att skapa en stark och väldefinierad presentation av din landningssida. En tydlig titel är nyckeln till att locka rätt trafik och öka chansen att konvertera besökare till kunder.


Ta dina landningssidor till nästa nivå

Genom att tillämpa de strategier och best practise som presenterats har du en solid grund för att inte bara fånga dina besökares uppmärksamhet, utan också konvertera dem till lojala kunder. Vill du ha mer hjälp, tveka inte att höra av dig till Viskan Online Growth Team.

Läs vidare

Så kravställer ni för att få ett bra CMS till er e-handelsplattform
Så kravställer ni för att få ett bra CMS till er e-handelsplattform

CMS är så mycket mer än bara innehållshantering. Det ger er möjligheter att skapa en engagerande sajt som är optimerad för konvertering.

Utnyttja ditt content rätt
Utnyttja ditt content rätt - Optimera din e-handel

Content is king säger dom. När det gäller e-handel och synlighet på internet stämmer det verkligen!

Utnyttja ditt content rätt
Minska antalet övergivna varukorgar

Ta del av hur du kan påverka försäljningen genom användarupplevelsen.

Vill du ha hjälp att optimera din e-handel?

Kontakta Viskan Online Growth Team för mer information om hur vi kan hjälpa dig.

Nyhetsbrev

Viskan System AB Druveforsvägen 8A 504 33 Borås +46 33-20 60 20 info@viskan.se