Abonnemang som affärsmodell 
med Viskan Subscription

Hur kan du utveckla din affär med en abonnemangs-

baserad affärsmodell?

Självklart ska du inte överge din traditionella e-handel. Men att komplettera din befintliga verksamhet med att erbjuda dina kunder att abonnera på dina produkter eller tjänster kan visa sig vara ett fantastiskt beslut!


Det finns inte längre mycket tveksamhet kvar kring huruvida e-handlare kan skapa konkurrensfördelar genom en förflyttning mot en abonnemangsmodell. Ur ett ekonomiskt perspektiv skapar abonnemang en jämn och stabil intäktsström, vilket underlättar budgetering och skapar en förutsägbarhet i affären. Samtidigt som företagare enklare kan skapa en bild av hur intäkterna kommer se ut får de även en väldigt god inblick i åtgången av dess produkter. Det gör inköpsprocessen enklare och lagerhanteringen kan effektiviseras.


Steget kan kännas stort och det kan verka svårt att bedöma lönsamheten i en abonnemangsbaserad affärsmodell. Det är ett annorlunda sätt att räkna på och affären kommer bära lite annorlunda kostnader, men den kommer även inbringa andra intäkter. I fallet hemelektronik tillkommer exempelvis en fraktkostnad i slutet av avtalsperioden samt en kostnad för att säkerställa enhetens skick. Därefter är den redo för ännu en användare. Ur ett hållbarhetsperspektiv är det positivt eftersom produkten kommer användas under en längre period. Från ett ekonomiskt perspektiv innebär det att du kommer kunna sälja samma produkt flera gånger. Det innebär att du äger en större del av andrahandsmarknaden och får ut maximalt av produktens värde.

Skapa en hållbar abonnemangsaffär

För att hitta rätt typ av abonnemang för dina kunder bör du börja undersöka din data. Lägg korten på bordet och börja utvärdera det du faktiskt vet om dina kunder. Därifrån kommer du kunna se vilka produkter som är rätt att fokusera på. Ofta gäller det återkommande köp av produkter som helt enkelt tar slut. Smink, mat och dryck eller kosttillskott är typexempel på produkter som i regel lämpar sig väl för kunder att abonnera på.


I början av 2022 lanserade NetOnNet konceptet Hyreshyllan. Där kan konsumenter idag välja att hyra hemelektronik istället för att köpa den. Det innebär att NetOnNet inte endast når ut till en bredare målgrupp, utan att de även skapar möjlighet för kunderna att konsumera hemelektronik på ett mer hållbart sätt.


Utvärdera hur det ser ut i just ditt fall och försök att sätta dig in i kundens position. När du hittat en väg att satsa på och kommit igång kommer du över tid att få mängder med viktiga lärdomar om dina kunders preferenser.

Skapa värde för kunden

För att lyckas behålla en lång kundrelation ska du fokusera på att skapa kontinuerligt värde. Kunder som inte är helt nöjda med sitt abonnemang kommer att säga upp det. Därför är det viktigt att du med jämna mellanrum samlar information om vad det är dina kunder faktiskt tycker är bra. Kundbortfallet är den viktigaste utmaningen att jobba med över tid. Lyckligtvis kommer du kunna samla in och utvärdera massor av data som ger dig förutsättningarna att jobba på en stabil kundrelation.


Ska du kunna hantera och utvärdera stora volymer data, samtidigt som du fortsätter utveckla kundrelationen och ha utrymme för tillväxt, behöver du ha en bra plattform. Vad är då en bra plattform? Jo, en bra plattform är en som hjälper dig automatisera allt det som kan automatiseras och samtidigt hjälper dig hålla koll på allt annat. Du måste kunna skala upp och växa friktionsfritt i din befintliga systemmiljö så långt som möjligt.

Välja rätt plattform

Med hjälp av Viskan E-handelsplattform får du möjlighet att fokusera på utvecklingen av din affär. Viskans lösningar för abonnemangskunder är bevisat väldigt robusta och gör det lätt att växa. De har hög automation i kundhanteringen och det finns mängder av möjligheter till integrationer mot Viskans öppna API. Vårt mål är att du ska kunna fokusera på det du gör allra bäst - leverera dina produkter och tjänster till dina kunder.


Vill du läsa mer om abonnemang? 

NetOnNet Hyreshyllan

NetOnNet möter sina kunders efterfrågan och lanserar konceptet Hyreshyllan tillsammans med Viskan som plattformsleverantör.Läs mer >

5 koncept för framgångsrik cirkulär affär

Det finns många goda exempel på hur man kan styra om sin affärsmodell till en cirkulär modell, ta del av våra framgångskoncept här.


Läs mer >

Djupdyk i den nya trenden att hyra ut hemelektronik

Kolla in webinaret där vi tillsammans med Nets och NetOnNet djupdyker i den nya trenden att hyra ut hemelektronik.Läs mer >

Har du några frågor om abonnemang?


Kontakta Fredrik för mer information!

Nyhetsbrev

Viskan System AB Druveforsvägen 8A 504 33 Borås +46 33-20 60 20 info@viskan.se