Hur vet man när det är dags att byta e-handelsplattform?

Inom e-handel utvecklas tekniken i en allt mer rasande takt och som en online-handlare är det viktigt att hålla jämna steg med denna utveckling. Uppgradering till en bättre e-handels-plattform är oftast den mest effektiva förändringen. Istället för att göra en liten förändring eller utveckla nya funktioner till befintliga system, är det klokt att utvärdera situationen och titta lite längre och ställa sig frågan: är det dags att byta till en bättre plattform?

Fördelar med att byta till en 
bättre e-handelsplattform

Huvudorsaken till en förändring bottnar nästan alltid i en ekonomisk aspekt. En bättre e-handelsplattform möjliggör större effektivitet, ökad vinst och ökad försäljning. En ny plattform kan också möjliggöra mer automatiserade processer som sänker arbetskostnaderna.


Ett byte till en ny plattform bör alltid bygga på rationella, faktabaserade beslut och den mest logiska anledningen till att gå vidare är att den nuvarande plattformen inte ger tillräcklig tillväxtmöjlighet. Plattformen matchar inte längre dina krav och konsekvensen blir att den förhindrar tillväxt istället för att stödja den.


Denna situation är dock inte alltid lätt att se. Hur märker du om du använder en e-handelsplattform som inte längre passar dina behov?


Med den här fempunktsguiden kan du ta reda på om du använder en e-handelsplattform som inte längre passar dina behov. Svarar du nej på flera av frågorna, ja då kan det vara dags att överväga ett plattformsbyte.

Prestanda - viktigt nu, avgörande i morgon

Hur snabba svarstider har din nuvarande webbutik? Laddtider och prestanda har en direkt inverkan på din konvertering. Dina besökare förväntar sig bättre och bättre prestanda.


Prestanda handlar inte bara om hastighet, utan även om möjligheten att hantera många besökare samtidigt. Om din e-handelsplattform inte har prestanda på den nivå din e-handel behöver, kan svarstiderna vara så dåliga att försäljningen minskar, eller i värsta fall innebära att din webbutik kraschar under de viktigaste försäljningsdagarna på året.


Och nej, prestanda handlar inte bara om serverkapacitet. Om plattformsarkitekturen inte är utformad för bra prestanda är den vanligaste lösningen att kringgå problemet genom att köpa mer serverkapacitet. Detta är dyrt och löser inte själva grundproblemet: Ineffektiv kod.


Med rätt utformad plattformsarkitektur fungerar e-handelsplattform mycket bättre på mobila enheter, då besökaren inte behöver ladda onödig data eller innehåll på sina telefoner.

Fråga dig: 


Har din nuvarande plattform tillräckligt bra prestanda för din e-handels behov idag och om två år?

Skalbarhet - Vad är priset för uppskalning?

Skalbarhet är ett brett koncept så låt oss förenkla lite. Ponera att du vill skala din e-handelsverksamhet till ett nytt land eller med ett nytt koncept som prenumerationer. Eller skala från B2C till B2B. Hur stöder din plattform detta?


Är svaret att du kan lägga till externa moduler, så kanske det inte innebär några större problem om du driver ett litet företag. Men om ditt företag förväntas växa och du löser behoven genom externa moduler från externa leverantörer, bör du noga överväga och utvärdera kostnaden.


Om plattformen i sig inte stöder tillräckligt av de funktioner som ditt företag behöver, kanske plattformen kanske inte passar ditt företag.


Skalning på externa moduler har två typer av pris du måste betala:


Pengar.

Externa moduler brukar kosta pengar och även om kostnaden per modul kan vara låg, hur ser det ut efter ett år när du har 5-15 externa moduler?


Prestanda.

Ju fler externa moduler och plugins du lägger till i webbutiken, desto mer påverkar de prestanda. Med andra ord blir din webbutik långsammare.


Fråga dig: 


Stöder din plattform dina uppskalningsplaner?

Expandera utomlands - Mer än bara språkversioner

Att sälja utomlands handlar inte bara om att skapa en ny språkversion med landval i kassan. Går du den vägen kommer du bara halvvägs och sänker den potentiella försäljningen.


Det handlar om att skapa den bästa och mest personliga kundupplevelsen. Precis så tryggt, enkelt och bekvämt som kunderna på hemmamarknaden har det, så behöver det även vara för dina kunder utomlands.


Därtill kommer marknadsföring och kampanjer, anpassade för den specifika marknaden, för att driva trafik effektivt samt etablera ditt varumärke på den nya marknaden.


En marknadsspecifik kundupplevelse ska inge trygghet, bekvämlighet och hålla ihop ditt varumärke.


Kunder i alla länder föredrar att:

  • Få webbplatsens innehåll och kundsupport på sitt egna språk.

  • Se priser i den egna valutan.
  • Kunna välja betalnings- och leveransmetoder som de är bekväma med och vana vid.

Fråga dig: 


Är din plattform förberedd för den kundupplevelse 
du vill leverera utomlands?

CMS - Hur fri är du att designa och hantera ditt innehåll?

Att uppdatera innehållet i din webbutik är förmodligen en av de mest utmanande dagliga uppgifterna. Många CMS (Content Management System) är antingen för begränsade eller för svåra att använda och orsakar därför missnöje hos sina användare.


Med ett bra CMS kan du få ut det mesta av din produktdata och presentera ditt utbud för dina kunder i en tilltalande miljö, där du även kan addera ytterligare innehåll som har höga värden för kunden och som stärker köpbesluten. För att kunna leverera en positiv kundupplevelse behöver du ett CMS som är enkelt att använda och ger dig alla de funktioner och möjligheter du behöver.


Om du arbetar med ett begränsat CMS där du har förinställda positioner för varje innehållsdel, men ingen kontroll över layouten, är det svårt att skapa en attraktiv layout.


Mobilupplevelsen är i högsta grad relevant och för att kunna skapa en riktigt bra mobil upplevelse måste CMS:et möjliggöra enkel och effektivt hantering och skapande av innehåll för olika enheter.

Fråga dig: 


Har du möjlighet att hantera innehåll och layout på din webbplats och skapa en positiv kund-upplevelse på ett enkelt och tidseffektivt sätt?

PIM - Ta hand om det du säljer

De flesta e-handelssystem har de verktyg som behövs för att hantera en liten webbplats med få och enkla produkter. Då är PIM (Product Information Management) inte så relevant.


Men om ditt företag har en bred produktkatalog eller om produkterna har många egenskaper som är mycket relevanta för dina kunder, riskerar du att spendera mycket tid på att hantera produktinformation.


Att hantera ett brett utbud av produkter och ta med relevant information till webbutiken är ingen enkel uppgift och de flesta e-handelsplattformar är beroende av externa PIM-system via integration.


Förutom att ett bra PIM-system sparar tid genom att möjliggöra en smidigare produkthantering, kan det också vara en viktig funktion för att öka försäljningen i din webbutik. Ett avancerat PIM-system lagrar och organiserar inte bara din produktinformation på ett smart sätt, datan används även för att ge bättre resultat vid produktsökningar, som t ex i Google Shopping. Är produktdatan omfattande och relevant får produkten fler och mer relevanta annonsvisningar och genererar därmed mer försäljning.


PIM är verktyget som hanterar och organiserar datan så att den kan skickas till Google Shopping i ett strukturerat format som Google kräver. Med ett fåtal produkter kan vem som helst organisera data manuellt och skicka till Google. Men när du har många produkter måste de hanteras automatiskt och då är PIM vägen.

Fråga dig: 


Kan du hantera produkter och produktdata på ett tidseffektivt sätt utan manuell handpåläggning?

Slutsats - Bara en känsla eller ett verkligt behov av förändring?

Ibland får man en känsla av att man behöver en bättre lösning och hänger den känslan kvar finns det troligen en anledning till det. Då är det dags att ta en närmare titt på din e-handel. Undersök dina resultat och dina tillväxtplaner och sätt dem i relation till din nuvarande e-handelsplattform. Leder plattformen dig framåt eller håller den dig tillbaka?


Om du tycker att din e-handelsplattform inte motsvarar dina krav och tillväxtplaner, hör av dig till oss och låt oss se vad vi kan göra åt det!

Vill du få råd och hjälp med din e-handel?

Kontakta oss för information om hur vi kan hjälpa dig.

Nyhetsbrev

Viskan System AB Druveforsvägen 8A 504 33 Borås +46 33-20 60 20 info@viskan.se