Order Management System

Ett Order Management System, eller OMS, fungerar som hjärnan i din verksamhet. Det håller koll på de viktiga dagliga rutinerna, automatiserar vanliga uppgifter, effektiviserar det som inte kan automatiseras och varnar när undantag sker som måste hanteras manuellt. Personalen behöver hålla mindre i huvudet eller på Post-It-lappar vilket gör att färre saker går fel. Stressen bland personalen minskar samtidigt som varje person kan packa fler order, registrera fler returer eller hantera fler kundtjänstärenden.

Transparens i verksamheten

Order Management Systemet ger dig en mängd rapporter som hjälper dig utvärdera och prognostisera verksamheten. Information om vilka produkter och kampanjer som är lönsamma blir lättillgängliga och du kan se exakt hur många order som kan levereras - och hur många som inte kan det och varför. Du har helt enkelt tillgång till rätt information vid rätt tillfälle och kan därför ta mycket bättre kontroll över verksamheten.

Kontroll på flöden och processer

De viktigaste framgångsfaktorerna hittar du under huven i systemet. Framgångsrika e-handlare tenderar att i långt större utsträckning ha kontroll på sina flöden och sina processer. Man har inte bara digitaliserat försäljningskanalen utan hela verksamheten. Det finns många sätt att digitalisera på beroende på vilken kompetens som finns i huset, hur mycket du är beredd att investera i tid eller pengar och vilka specifika krav du har. Allt från egenutvecklade lösningar till kostsamma, fullfjädrade ERP-system. För de allra flesta e-handlare är den snabbaste, enklaste och mest kostnadseffektiva lösningen ett Order Management System.

Konsten att välja tech för din e-handel

Alla företag är olika och har därmed något olika behov. Vissa e-handlare som förbereder sig för att investera i ett backendsystem ser enklare affärssystem som huvudalternativet till ett OMS. Det finns en del viktiga skillnader som man bör tänka på om man vill digitalisera och effektivisera verksamheten. Ett affärssystems fokus ligger oftast på ekonomiska transaktioner medan ett OMS fokus ligger på att digitalisera och effektivisera e-handelns specifika flöden och processer. 


 Genom att rutiner blir standardiserade, mycket automatiseras och systemet ger användarna rätt information vid rätt tillfällen, får personalen ett bättre stöd och behöver inte hålla information och krångliga rutiner i huvudet. Förutom att snabba upp arbetet så att varje person kan göra mer blir det dessutom mindre stress och mycket enklare att ta in vikarier och extrapersonal vid exempelvis semestrar och kampanjperioder. 


 Ett annat alternativ kan vara att själv utveckla ett backendsystem. Det kan vara den bästa vägen om systemet ska kunna stödja en väldigt specifik verksamhet. Däremot är startsträckan lång och det är svårt att få kontroll på kostnaderna. Eftersom det ofta är svårt att på förhand kunna förutse hur mycket jobb som ligger bakom delar av den funktionalitet som behövs kan ett sådant projekt dra ut på tiden och därmed kan kostnaderna skjuta i höjden. Det är dessutom lätt hänt att IT-avdelningen, tvingas lägga stort fokus på att utveckla och underhålla funktionalitet som redan finns i färdiga OMS-system, i stället för att fokusera på sådant som skapar nya affärer. 


 Med ett OMS blir kostnaderna mycket mer förutsägbara. Kostnaden för licens och drift blir i runda slängar från en tredjedels lageranställd per månad och uppåt beroende på hur stor verksamhet du driver. Eftersom det både öppnar nya möjligheter att öka försäljningen till såväl nya som befintliga kunder och dessutom skapar förutsättningar för att kunna växa kraftigt med befintlig personal blir kostnaden därför i de allra flesta fall snabbt insparad.

Så kan du sälja mer med ett OMS

Ett OMS har en mängd funktioner och verktyg som kan hjälpa dig att konvertera besökare till kunder, men framförallt för att skapa mervärde, lojalitet och ett högre livstidsvärde på dina befintliga kunder.


Automatisera värdeskapande kommunikation

Så länge det sker på kundens villkor, respektfullt och ger kunden mervärde så kan man i princip inte kommunicera för mycket med sina kunder. Detta gäller både inför, under, efter och mellan köp. Med ett OMS kan man ställa in händelsestyrda mejl eller SMS som reagerar på sådant som kunden gör eller sådant som händer med en order eller en retur. De kan skickas direkt för att t.ex. berätta för kunden att packning är påbörjad. Det är främst fantasin som sätter gränserna för vad du kan kommunicera med kunderna. Men du bör följa upp och utvärdera kommunikationen kontinuerligt för att säkerställa att kunden uppskattar informationen du förmedlar.


Integrationer mot tredjepartsverktyg

Viskan E-handelsplattform har ett öppet API som gör det möjligt för dig att integrera vassa tredjepartsverktyg direkt in till plattformen. Det innebär att du kan se till att ha allt du behöver för att kunna driva din affär framåt. 


Kundtjänstverktyg för en bättre relation

En bra kundtjänstupplevelse kan vara skillnaden mellan en lojal och en förlorad kund. Enligt undersökningar som gjorts är kunder som haft problem men fått hjälp som överträffar deras förväntningar nöjdare, mer trogna och bättre ambassadörer än kunder som haft ett problemfritt köp. Därför är det väldigt viktigt att kunna erbjuda en förstklassig kundtjänstupplevelse.


Med ett OMS får kundtjänstpersonalen direkt en översikt över den viktigaste informationen om en kund när den ringer in. De kan se om det är en ny eller återkommande kund, om kunden har en liggande order, nyligen lagt en order eller har pratat med kundtjänst tidigare. Ärenden ramlar inte mellan stolarna när Post-IT-lappen ramlar ner och städas bort, och kundtjänst kan snabbt och effektivt ge kunden svar på dess frågor. Det ger trogna kunder som handlar mer och rekommenderar din butik för andra.

Förbered för omnikanal

Om du har fysiska butiker så kan ett OMS hjälpa dig att knyta ihop de olika kanalerna till en sammanhängande, sömlös upplevelse. Hitta vara i butik, utlämning i butik, returhantering i butik och pekskärmar i butiken kopplade till e-handeln är exempel på funktionalitet som ger kunden möjlighet att söka information och handla på sina villkor.

Abonnemang- och prenumerationsförsäljning

Om du säljer förbrukningsvaror eller basvaror så kanske hela eller delar av ditt sortiment kan säljas som abonnemang eller box-tjänst. Abonnemang är ett väldigt bra sätt att skapa återkommande kunder. Kunden glömmer inte av att beställa, utan är kvar så länge den är nöjd med din tjänst och dina produkter.

Nå nya kunder med Marknadsplatser

I USA har Amazon ungefär 40% av e-handelsmarknaden. Ingen vet om det är CDON eller Amazon som kommer att ta greppet som den dominerande marknadsplatsen i norden, men att det bara är en tidsfråga innan marknadsplatser blir en viktig försäljningskanal är de flesta överens om. Med Viskan Backoffice står du redo den dagen det behövs, och kan hantera det som vilken annan försäljningskanal som helst.

Läs vidare

När är det dags att byta e-handelsplattform
När är det dags att byta e-handelsplattform?

E-handel utvecklas i en rasande takt och som en online-handlare är det viktigt att hålla jämna steg med utvecklingen. Ladda ner vår guide här.

Intervju med Lager157s VD Stefan Palm
Intervju med Lager 157s VD Stefan Palm

Viskan har varit plattforms leverantör till Lager 157 sedan 2015. Vi träffade Stefan Palm, VD för Lager 157, och ställde några frågor om deras framgångar.

Framtidens detaljhandel - upplevelsen online och offline
Framtidens detaljhandel - upplevelsen online och offline

E-handeln och den fysiska butiken blir mer och mer en integrerad helhet till följd av konsumentens högre ställda krav.

Vill du veta mer?

Kontakta Fredrik för mer information om hur vi kan hjälpa dig.

Nyhetsbrev

Viskan System AB Druveforsvägen 8A 504 33 Borås +46 33-20 60 20 info@viskan.se