Headless - vad är det egentligen?

Ett uttryck som fått mycket uppsving det senaste är Headless. Det förekommer i många sammanhang och ofta finns det olika definitioner på vad det betyder. Här försöker vi reda ut begreppen och förklarar hur Viskans system förhåller sig till detta.

En förenklad beskrivning av vad Headless innebär, är att plattformen endast har funktioner och logik för att hantera e-handeln och är frikopplad från CMS (Content Management System). Genom välutvecklade API:er kan man koppla på valfritt CMS. I system som inte är Headless, ligger funktion och logik tätt sammankopplade med CMS och kan därmed ses som en paketlösning.

Några potentiella fördelar med Headless är att man kan jobba parallellt med olika typer av innehåll, dvs. dels renodlat content i CMS såsom texter, bilder mm, dels produktinnehåll. Görs förändringar i Frontendapplikationerna påverkas inte datastrukturer och affärslogik. Man har också möjlighet att välja vilket ramverk man vill använda för att presentera innehållet.

Potentiella nackdelar med Headless är att det är många olika tekniker som ska samverka, vilket kan innebära att man inte får ihop helheten lika bra. Även prestandan riskerar att påverkas negativt, i och med att man blir beroende av integration mellan olika system.

Ytterligare en variant är Decoupled (“hybrid”) Headless. Det som skiljer denna variant från äkta Headless, är att det finns stöd för att sätta upp och jobba med sidan, man behöver alltså inte uppfinna hjulet på nytt varje gång man gör en ny sida.

Viskans Streamline och ETM-plattform är Headless i dess äkta bemärkelse och är också vad man skulle kunna kalla “Headless 2.0” dvs. Decoupled Headless. Man får med andra ord alla fördelar med Headless, plus fördelarna med att alla olika tekniker och system tillhandahålls av samma leverantör. Det senare innebär fördelar på så sätt att leverantören har full koll på alla funktioner och processer och hur de samspelar med ramverk. Med en leverantör som ansvarar för alla olika delar, slipper du dessutom bli bollad mellan olika parter om något skulle inträffa. Förutsättningarna för att erhålla en friktionsfri lösning blir därmed goda. Du får helt enkelt fler fördelar och färre nackdelar än med vanliga Headless-system.

Definitioner

CMS (Content Management System): CMS är ett system för att hantera innehåll på en webbsida, dvs. bilder, texter och filmer som visas för en besökare.

Headless: Om ett system är Headless menar man normalt att själva innehållet är det enda som CMS:et hanterar. Det är Headless så till vida att ingen logik ligger i systemet, dvs. funktioner, mallar och moduler för att presentera och modifiera innehållet ligger utanför. Innehållet tillgängliggörs oftast genom det som brukar kallas ett REST-API. Det innebär att ett riktigt Headless system är Frontendagnostiskt, dvs. det finns inga specifika krav på vilka system som bör användas för att presentera data och innehåll.

Decoupled (“hybrid”) Headless: Precis som Headless, är CMS skilt från databas och hanterar innehåll separat från funktioner. Dock finns det mallar och hjälpverktyg som stöd för den som ska använda systemet.

Vill du veta mer om Viskans produkter? Kontakta mig!

/ Fredrik Ottosson Head of Sales

Kontakta oss

Viskan System AB

Druveforsvägen 8 “Spinneriet”
504 33 Borås, Sweden
+46 33-20 60 20
info@viskan.se

NYHETSBREV

Läs vår 

privacy policy
nyheter/artiklar/headless-vad-ar-det/
category