Därför behöver e-handlare ett riktigt vasst cms 

Del 2

För att lyckas med konststycket att sälja bra online krävs, förutom en bra affärsidé och ett attraktivt kunderbjudande, att du kan presentera produkter och dina konkurrensfördelar på ett attraktivt sätt, där du effektivt leder besökaren vidare genom hela köpresan. Ditt vapen i den utmaningen är ett riktigt kraftfullt CMS som är skapat specifikt för e-handelns behov.

Tappa inte bort besökaren

Kampen om konsumenterna är hård och har man väl fått dem till sin webbplats, vill det till att lyckas hålla kvar intresset så de inte vänder i dörren i sin jakt på något bättre.


Man ska inte förutsätta att det är just startsidan som är ingångssidan, i princip vilken sida som helst på webbplatsen kan vara den första sidan som besökaren kommer till. Därför måste alla olika sidtyper lyckas fånga besökarens intresse och effektivt leda den vidare i nästa steg i köpresan. För att väcka intresse och skapa en positiv shoppingupplevelse räcker det inte med att exponera produkter och erbjudanden. Du behöver kunna kommunicera hela värdet av ditt varumärke eller företag och få besökaren att känna att hen har kommit precis rätt. Och för att lyckas med det är det viktigt att du har ett CMS som ger dig alla förutsättningar att jobba framgångsrikt med olika typer av content och exponera allt på ett attraktivt sätt, som leder besökaren effektivt genom hela köpresan. 

Framhäv dina konkurrensfördelar

I den massiva konkurrensen och i ett landskap där marknadsplatser tar ett större och större utrymme, blir det allt mer viktigt att hitta sina egna unika konkurrensfördelar. Det finns så många fler värden än pris att konkurrera med, ändå är det allt som oftast just priset som hamnar i fokus när e-handlare ska attrahera sin målgrupp. Genom att visa upp och förmedla andra värden, kan du bygga upp ett starkare förtroende och lojalitet hos din målgrupp. Visa på fördelarna med just dina produkter, bjud på kunskap, guider, inspiration och visa upp en mer personlig sida, sådant som t.ex. marknadsplatser som Amazon inte förmedlar eller kan konkurrera med, och som gör att du kan vägleda besökaren fram till ett köpbeslut.


Vi vill gärna tro att beslut fattas på rationella grunder, men i själva verket är vi mycket mer känslostyrda när det kommer till vad som är avgörande i ett beslutsfattande. Därför är det viktigt att anspela på känslor i sin marknadskommunikation, såväl på siten som i den digitala marknadsföringen.


Konsumenter, och främst de unga som utgör morgondagens stora konsumentgrupp, ställer allt högre krav på företagets värderingar, Corporate Social Responsibility och hur man jobbar med hållbarhet. Det ska kännas rätt att handla just här och konsumenten vill känna sig övertygad om att de gör rätt val vid sitt köp. Och då är renodlad produktinformation och pris inte nödvändigtvis det som är avgörande för köpbeslutet, utan andra värden som företaget kommunicerar. Därför är det viktigt att visa upp även denna typ av content på siten, på ett sätt som stärker köpbeslutet.


För att kunna åstadkomma det här behöver du ett CMS där du har full frihet att skapa content av olika slag och enkelt kan jobba med design och layout för att framhäva det som är viktigt att förmedla till din målgrupp. Ett CMS ska inte begränsa dig utan ska ge dig bästa möjliga förutsättning att jobba med olika typer av content på ett enkelt sätt, samtidigt som det ska innehålla all funktionalitet för att skapa ett fulländat slutresultat.

Skapa en friktionsfri shoppingupplevelse där olika typer av content stöder köpbeslut

För att olika typer av content ska stödja köpbeslutet, behövs funktionalitet i CMS:et som knyter ihop olika innehållstyper på ett bra sätt. Det kan t.ex. handla om att kunna lägga in attraktiva inspirationsbilder i en kategorilistning, för att skapa en starkare känsla för produkterna, eller att produkter kan läggas till på ett enkelt och snyggt sätt i ett kunskaps- eller inspirationsinnehåll, t.ex. i form av produktsliders. Om du skapar en sida med bild- och textinnehåll om vårens mode, ja då vill du enkelt kunna koppla relevanta produkter till just den texten, så att du skapar en kort väg mellan inspiration och köp.


Användargenererat content fungerar konverteringshöjande, därför är det en stor fördel att CMS:et ger smidiga möjligheter till att integrera flöden och inlägg från bl.a. Instagram och visa upp dem på såväl startsida som på produktsidor. Undersökningar visar att produktsidor som innehåller användargenererat content konverterar dubbelt så bra som de som saknar den typen av content. Även omdömen och betyg har en stark konverteringshöjande effekt och därför behöver CMS:et även möjliggöra exponering av detta.


Det finns många tredjepartslösningar som ger ytterligare värde och förhöjer shoppingupplevelsen och triggar köpbeslut, och då är det är viktigt att implementationen av dem är enkel och att CMS:et ser till att de lirar bra med övrigt innehåll.

Det ska vara enkelt och lustfyllt att jobba i ett CMS

CMS:et ska stödja dig i ditt dagliga arbete med att nå ut med produkter och övrigt content. Känner du att det är en tröskel varje gång du ska uppdatera något i CMS:et, ja då kan det vara läge att se över andra alternativ.


För att arbetet ska flyta på så bra som möjligt, behöver du enkelt kunna flytta runt innehåll, block och puffar, likaså backa tillbaka till tidigare versioner. CMS:et bör också ge dig möjlighet att arbeta med perioder för att du ska kunna planera ditt arbete och skapa versioner som ska publiceras vid en given tidpunkt. Du ska inte behöva sitta och göra klart en kampanjsida precis innan publicering, den ska du kunna förarbeta och tidsstyra.

Sökmotoroptimering banar vägen för kvalitativ trafik

Vad är det som gör att personer hittar till din site? Ja, det finns många olika ingångar till siten såsom sociala medier, annonsering, retargeting, nyhetsbrev etc. Men den absolut vanligaste ingången är att man googlar efter det som man är intresserad av. Bland skandinaviska konsumenter startar nästan hälften av alla köpresor på Google. Därför är det viktigt att synas högt upp i sökresultatet på relevanta sökfraser. Men att få en hög position på produkter är oftast svårt, just för att konkurrensen är så hög på dessa sökfraser. Därför är det viktigt att webbplatsen innehåller content som kompletterar produkterna och är relevant för målgruppen.


Det kan vara content som ger svaret på en fråga som kunden har eller löser ett problem. Den här typen av content gillar Google, då textinnehållet oftast är lite mer omfattande och det finns ett tydligt syfte med texten som tydligt motsvarar intentionen med en sökning. Alltså är det viktigt för e-handlare att ha ett CMS som inte bara kan hantera content på ett bra sätt, utan dessutom säkerställer att sidorna har bästa möjliga tekniska förutsättning att rankas högt i sökresultatet.


För att sidorna på webbplatsen ska ha goda möjligheter att rankas högt i sökresultatet behöver man i så hög utsträckning som möjligt tillämpa alla parametrar i Googles algoritm på ett optimalt sätt. Det innebär att du behöver ha koll på dina sidtitlar, H1:or, metabeskrivningar, brödtexter mm. I Viskans CMS finns en inbyggd SEO Analyzer som direkt ger dig besked om några väsentliga parametrar saknas eller om de inte har tillämpats rätt, t.ex. i antal tecken. Du kan då mycket enkelt checka av att sidorna är optimerade och har goda förutsättningar att rankas högt i sökresultatet.

Vilka krav ska du ställa på ett CMS? 

Vilka krav ska du då ställa på ett CMS för att det ska ge dig som e-handlare bästa möjliga förutsättningar att lyckas med din affär? 


  • Det ska visa upp dina produkter på ett attraktivt sätt, med tydliga CTA och möjlighet att addera content på produktsidan som stöder köpbeslutet.
  • Det ska innehålla funktionalitet för att exponera erbjudanden på olika sätt och på olika sidtyper.
  • Du ska kunna styra över layouten och hur du presenterar olika typer av content, samtidigt som du inte ska riskera att förstöra designen, vilket orsakar ett rörigt intryck om man frångår designen som genomsyrar hela webbplatsen.
  • Du ska kunna addera bilder och rörligt material på ett enkelt och flexibelt sätt på alla olika sidtyper, i format som inte tynger ner webbplatsen och därmed ger sämre svarstider.
  • CMS:et ska vara så enkelt och användarvänligt att komma igång med och att använda, att startsträckan kan hållas till ett minimum och du inte behöver rådfråga andra så fort du ska göra en ändring. Det ska ge sig intuitivt hur du ändrar och skapar nytt content för att det ska se precis lika snyggt ut som befintligt content.
  • Du ska kunna använda produkter och övrigt content till en attraktiv helhet, där content fyller funktionen att stödja köpbeslutet.
  • Du ska enkelt kunna arbeta med olika versioner av en sida i perioder, för att kunna förbereda kampanjer eller större händelser som Black Week, utan att behöva sitta precis innan med allt arbete för att kunna publicera i rätt ögonblick.
  • WYSIWYG (What You See Is What You Get) är en självklar teknik för ett modernt CMS, men det ska även finnas en smidig förhandsgranskning för alla enheter, där du enkelt kan se slutresultatet under arbetets gång.
  • Det ska ha bra stöd för land- och språkhantering, där du enkelt kan växla mellan olika språkversioner och uppdatera varje språk för sig.
  • För att ha full frihet att använda vilka andra bakomliggande system du vill, är headless CMS med open API att föredra. All logik hanteras utanför CMS:et och kopplas till CMSet via API.  

Läs vidare

Kundcase Good For Me
Mall för puff - kunskap

Good for me breddar sig internationallt och lanserar i bland annat Spanien, Storbrittanien och Tyskland, med hjälp av Viskans plattform.

Kundcase Good For Me
Mall för puff - kunskap

Good for me breddar sig internationallt och lanserar i bland annat Spanien, Storbrittanien och Tyskland, med hjälp av Viskans plattform.

Kundcase Good For Me
Mall för puff - kunskap

Good for me breddar sig internationallt och lanserar i bland annat Spanien, Storbrittanien och Tyskland, med hjälp av Viskans plattform.

Nyhetsbrev

Viskan System AB Druveforsvägen 8A 504 33 Borås +46 33-20 60 20 info@viskan.se