Viskan Subscriptions

Viskan Subscriptions

1007
Kestotilausjärjestelmä
EUR 1
Viskanin verkkokauppa-alusta on markkinoiden johtava ratkaisu yhdistämään asiakkaiden, kestotilausten, maksuliikenteen ja toimitusten hallinta.

VUOSIEN KOKEMUS KESTOTILAUKSISTA
Viskan on toiminut kestotilausjärjestelmien ohjelmistotoimittajana jo yli vuosikymmenen. Kovan työn ja pienoisen sattuman kautta, saimme jo vuonna 2001 kaksi suurta kestotilausliiketoimintaa pyörittävää asiakasta. Tiesimme alusta asti, että tarvitsisimme järjestelmän joka pystyy käsittelemään suuria asiakas-, tilaus- ja maksutapahtumamääriä tehokkaasti. Yksi alan suurimmista toimijoista, Vesterålens Naturprodukter (VNP), on ollut asiakkaamme vuodesta 2001 alkaen. Yhdessä asiakkaidemme kanssa olemme kehittäneet järjestelmästä alan parhaan ja monipuolisimman.

KESTOTILAUSTEN MUOKATTAVUUS TÄRKEÄÄ
Kestotilausprosessien optimointi sekä mahdollisuus räätälöidä tilauksia asiakkaille
Myynninohjausjärjestelmäämme kestotilauksille ohjaavat periaatteet ovat samat, jotka ohjaavat kaikkea toimintaamme: tehokkaiden prosessien ja älykkäiden ratkaisujen kehittäminen. Kaikki ylläpitotoimet pitäisi joutua tekemään vain kerran, vaikka vastaan tulisi hankaliakin tilanteita.

Kestotilausliiketoiminta vaatii järjestelmältä, että se tukee nimenomaan kestotilauksille ominaisia myyntitapoja aina puhelinmyynnistä verkkokauppaan. Viskanin järjestelmällä on myös mahdollista tarjota asiakkaille kestotilauksia niin tavanomaisen verkkokaupan kuin yksittäisten laskeutumissivujen tai yhden sivun verkkokaupan kautta.

MUOKATTAVA KESTOTILAUSPOHJA
Kestotilausjärjestelmä muodostuu “tilausmallista”, jossa määritellään tuotteet, hinta ja toimitusväli. Malli mahdollistaa myös monimutkaisempien tilaussarjojen rakentamisen siten, että eri toimituskerrat sisältävät eri tuotteita tai esimerkiksi sen, että joka viidenteen tilaukseen lisätään mukaan tietty lisätuote tai tilaajalahja.

Tilausmallia voidaan muuttaa senkin jälkeen, kun se on kerran luotu ja siihen on tehty jo kestotilauksia. Tästä eteenpäin uudet kestotilaukset perivät mallista toimenpiteet, mutta vanhat jatkavat kuten aikaisemminkin. Tämä mahdollistaa esim. kampanjat, joissa on vaihtuva tilaajalahja ensimmäisen tilauksen toimituksen yhteydessä.

Yksittäisen asiakkaan kohdalla tilausta voidaan räätälöidä vielä tästäkin pidemmälle. Asiakkaan toimitusta voidaan siirtää myöhemmäksi tai toimitusväliä muuttaa. Kun muutos on kirjattu järjestelmään asiakaspalvelussa, järjestelmä huolehtii automaattisesti siitä, mitä tilauksia toimitetaan, kenelle ja milloin. Järjestelmän automaatio tunnistaa automaattisesti tuotteen saatavuuden, asiakkaan luottotilanteen ja seuraavan toimituspäivän. Järjestelmän help desk- toiminnolla asiakastiedot saadaan myös yhdistettyä asiakassähköposteihin, joka nopeuttaa asiakaspalvelutilanteita merkittävästi.


TILAUSTEN TUONTI SUJUVAA
Järjestelmään voidaan tuoda tilauksia sisään esim. taulukkomuodossa, jolloin tarvitaan vain kampanjan nimi, asiakkaan nimi ja osoitetiedot, jolloin erilaisista myyntikanavista tuodut tilaukset saadaan helposti järjestelmään. Järjestelmä osaa automaattisesti yhdistää duplikaattiasiakkaat eli asiakkaiden kaksoiskopiot, jolloin päällekkäisiä tilauksia ei pääse syntymään.


TOIMITUSTEN MASSAKÄSITTELY JA ERÄAJOT
Järjestelmä pystyy tunnistamaan tuote-erien päiväykset ja tekemään varastoon keräilylistat tuote-erien päiväysten perusteella. Järjestelmän kautta voidaan ajaa lähetyksiä erinä kehittyneiden valintojen kautta. Tämä mahdollistaa esimerkiksi tilanteet, joissa toimituksia voidaan luoda vain tietylle alueelle tai tietylle tuotteelle / kampanjalle. Toimitusten luontivaiheessa järjestelmästä saadaan ulos myös lähetykseen tarvittavat dokumentit sekä tavanomaisempina tulosteina kuin esim. edisanomina.


KESTOTILAUS JA ASIAKASPALVELU
Kestotilausliiketoiminnalle on tyypillistä, että asiakaspalvelua tarvitaan normaalia verkkomyyntiä enemmän. Tällöin järjestelmän toimivuus sekä asiakaspalvelun laatu ja nopeus muuttuu helposti kustannustekijäksi. Viskanin järjestelmässä asiaan on kiinnitetty erityistä huomiota.

Kestotilausliiketoiminnan kannattavuus on pitkälti kiinni asiakastyytyväisyydestä sekä tuotteeseen, että asiakaspalveluun. Asiakaspalvelu - Help Desk - kokoaa kaikki asiakkaan tiedot yhteen näkymään, jolloin asiakaspalvelu suurillakin volyymeillä muuttuu tehokkaaksi.

Kestotilauksen asiakaspalvelua tukee myös ratkaisu, jossa asiakkaalle voidaan antaa iso osa kestotilauksen hallinnasta netissä toimivan kirjautumista vaativan käyttäjätilin hallinnan kautta. Asiakkaille voidaan myös lähettää sekä automatisoituja että yksittäisiä viestejä sekä sähköpostin että tekstiviestin kautta, jolloin järjestelmää voidaan käyttää niin markkinointiin kuin esimerkiksi muistutuslaskujen lähettämiseen.


ASIAKKAITAMME
Vuosien mittaan yhä useammat kestotilausyritykset ovat löytäneet Viskanin ohjelmiston tarjoamat edut, mukaan lukien VitaeProta toimittava Sana Pharma, Suomen Terveysravinto, Pro Elinvoima, Vitamin K2, Almea, Sospeso, Vapaa Kiertoa toimittava VNP ja moni muu.

Lue lisää kestotilausten hallinnasta:
https://www.viskan.com/fi-fi/xaas-tuotteesta-palvelu
https://www.viskan.com/fi-fi/subscription-malli-verkkokaupan-seuraava-askel/
https://www.viskan.com/fi-fi/ostos-kolmella-klikkauksella/